Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 20/02/2017, 08:52 (GMT+7)
Một số giải pháp tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật ở Sư đoàn Phòng không 377

Sư đoàn Phòng không 377 được giao nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời Nam Trung Bộ và quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Sư đoàn gặp không ít khó khăn về đặc điểm địa bàn, thời tiết, khí hậu; công tác đảm bảo, nhất là tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, v.v. Thấu suốt quan điểm: “kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, nhân tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật bộ đội, coi đó là một trọng tâm, tạo tiền đề nâng cao sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác rèn luyện kỷ luật. Để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ Đảng ủy Sư đoàn đến các chi bộ ra nghị quyết chuyên đề, người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện. Cấp trung đoàn, xây dựng kế hoạch tháng; cấp phân đội (tiểu đoàn tên lửa, trạm ra-đa, đại đội pháo phòng không) xây dựng kế hoạch tuần. Cùng với đó, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các chỉ thị, quy định của cấp trên, nhất là Chỉ thị 04/CT-BQP về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng về tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật, nhất là kỷ luật nghiêm trọng, v.v. Nội dung giáo dục tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa của việc rèn luyện, chấp hành kỷ luật đối với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trên cơ sở nhận thức đúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các tổ chức, lực lượng, nhất là vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy, bảo đảm cho công tác rèn luyện kỷ luật được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực trong toàn Đơn vị. Trong thực hiện, Sư đoàn vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục sát hợp với nhiệm vụ và từng đối tượng; trong đó, coi trọng đối tượng là chiến sĩ mới, các đơn vị đóng quân độc lập, các đài, trạm ra-đa ở quần đảo Trường Sa, bộ phận làm nhiệm vụ nhỏ, lẻ, hoạt động phân tán. Nội dung, chỉ tiêu rèn luyện, chấp hành kỷ luật của từng tập thể và cá nhân được lồng ghép vào nội dung của các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Hằng tháng, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện; nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, nhất là những khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề cần quan tâm giải quyết, nhằm nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và tính tổ chức, tính kỷ luật của bộ đội.

Để tạo sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc về ý thức, hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho các đối tượng, Sư đoàn chỉ đạo tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật bằng nhiều biện pháp gắn với xây dựng nếp sống chính quy theo quy định. Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh xây dựng chính quy, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác; tổ chức tập huấn, thống nhất lễ tiết tác phong của bộ đội theo điều lệnh mới; đồng thời, chỉ đạo chỉ huy các đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, quy định. Trọng tâm tập trung vào duy trì thực hiện các nền nếp chế độ, chức trách, quản lý quân số, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác quản lý vũ khí, trang bị khí tài của mỗi quân nhân; trong đó đặc biệt coi trọng việc rèn luyện tác phong công tác cụ thể, tỉ mỉ. Thực hiện nghiêm việc phân cấp trong công tác quản lý, gắn với phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường quản lý chặt chẽ mọi mặt của bộ đội, nhất là tình hình tư tưởng. Chỉ huy Sư đoàn yêu cầu: cán bộ từ tiểu đoàn trở xuống, nhất là cán bộ đại đội, đài, trạm ra-đa, trung đội, khẩu đội trưởng, tiểu đội trưởng phải “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với chiến sĩ, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, không để bị động về công tác tư tưởng. Để duy trì và giữ nghiêm kỷ luật, Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ, chống đảo bỏ ngũ vi phạm kỷ luật” và kế hoạch “Năm an toàn”; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, dịp lễ, Tết, chú trọng những bộ phận nhỏ lẻ, nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vụ việc. Đồng thời, nghiêm cấm mọi quân nhân không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; đặc biệt là trực ban tác chiến, trực ban nội vụ và lái xe khi tham gia giao thông, v.v. Riêng lực lượng làm nhiệm vụ ở các trạm ra-đa trên quần đảo Trường Sa tuyệt đối không được uống rượu, bia. Sư đoàn yêu cầu chỉ huy các cấp quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định; xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, đảm bảo nghiêm minh, không né tránh, nể nang, bao che, giấu giếm khuyết điểm. Nhờ đó, đã phát huy tốt hiệu quả giáo dục, răn đe, phòng ngừa bộ đội vi phạm kỷ luật; tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn đã chuyển biến tiến bộ. Năm 2016, Đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; không có hiện tượng vay nặng lãi, lô đề, cờ bạc; các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn dưới 0,2%; toàn Sư đoàn an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, để việc giáo dục và rèn luyện kỷ luật bộ đội có hiệu quả, Sư đoàn yêu cầu cán bộ, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Thực hiện cấp trên “làm gương - mẫu mực”, đội ngũ cán bộ phải tự rèn luyện, luôn mẫu mực, nói đi đôi với làm, thực hiện đúng chế độ công tác, làm việc theo chức trách; có kế hoạch, rèn luyện tác phong “cụ thể - tỉ mỉ - dứt điểm”, là tấm gương cho cấp dưới noi theo. Quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện kỷ luật của đội ngũ cán bộ phải gắn chặt với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Đồng thời, phải luôn gần gũi, sâu sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. Sư đoàn định kỳ tiến hành lấy ý kiến bộ đội về uy tín, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ bằng bỏ phiếu kín và có kết luận cụ thể. Đây là một phương pháp để các cấp nắm chất lượng đội ngũ cán bộ, giúp cán bộ tự điều chỉnh, phấn đấu tiến bộ. Nhằm ngăn chặn từ xa các vụ việc vi phạm kỷ luật, cán bộ chủ trì các cấp của Sư đoàn còn công khai số điện thoại di động để tiếp nhận phản ánh, báo cáo của cấp dưới, có biện pháp xử lý kịp thời. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của Sư đoàn luôn thực sự là những tấm gương để bộ đội noi theo.

Nhằm tạo môi trường thuận lợi để bộ đội tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở”, “Ngày Pháp luật” (mỗi tháng một lần vào thứ năm của tuần cuối tháng); tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy các cấp với bộ đội để nắm tư tưởng bộ đội nhằm giải quyết kịp thời mọi diễn biến tư tưởng nảy sinh (năm 2016, Sư đoàn đã tổ chức đối thoại 74 lượt phân đội; trong đó, chỉ huy Sư đoàn trực tiếp đối thoại tại 28 phân đội). Sư đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng phát huy hiệu quả của tổ chiến sĩ dân vận, bảo vệ; thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên quản lý đảng viên, đảng viên quản lý quần chúng, cũng như phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình để nắm các mối quan hệ xã hội của quân nhân, có biện pháp giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lối sống trong sạch, lành mạnh và kỷ luật. Riêng những thời điểm huấn luyện chiến sĩ mới, trực sẵn sàng chiến đấu cường độ cao, dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực và những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, vi phạm kỷ luật, trường hợp cá biệt, tư tưởng chưa yên tâm, đơn vị tổ chức gặp gỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để họ vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn chấp hành nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, quy định của trên; yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Do lãnh đạo, chỉ đạo đúng, giải pháp thiết thực, phù hợp, nên hiệu quả từ công tác rèn luyện kỷ luật bộ đội đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tạo cơ sở cho Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Sư đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: huấn luyện, bắn đạn thật nghiệm thu, tiếp nhận triển khai tổ hợp tên lửa Spyder; đăng cai và tham gia diễn tập kíp chiến đấu tên lửa C125M do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức đạt giải Nhất; các đơn vị tham gia diễn tập bắn đạn thật pháo phòng không đều đạt Giỏi. Nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời từ Sở Chỉ huy Sư đoàn đến các phân đội được duy trì nghiêm túc, thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt. Các đơn vị của Sư đoàn cả trong đất liền và trên quần đảo Trường Sa luôn thực hiện tốt phương châm “con người tốt, khí tài tốt”, nêu cao cảnh giác trong canh trực, không để bất ngờ, lỡ thời cơ, sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu, quản lý vững chắc vùng trời được giao. Năm 2016, 100% phân đội trực ban sẵn sàng chiến đấu đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban Khá”; trong đó, 15 lượt phân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng. Năm 2016, Đảng bộ Sư đoàn đạt trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Phòng không 377 sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội, thiết thực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Đại tá VŨ NGỌC HOÀNG, Phó Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...