Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 14/03/2019, 08:32 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Trà Vinh đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với thực tế từng đơn vị, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh hết sức coi trọng việc đa dạng hóa hình thức, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Những năm qua, tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng cấp ủy, chính quyền các cấp vững mạnh, đề cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp,… nên đã đạt nhiều thành tích cả về phát triển kinh tế - xã hội cũng như củng cố quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, Trà Vinh là tỉnh có tỉ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 30% dân số, nhận thức không đồng đều; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tai nạn giao thông tuy có giảm, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” lực lượng vũ trang, v.v. Những yếu tố đó đã tác động đến sự phát triển toàn diện của Tỉnh, trong đó có việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó, đa dạng hóa hình thức, biện pháp thực hiện được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Đại tá Võ Duy Thanh phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm, sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Quân ủy Trung ương

Trước hết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực tiễn cho thấy, ở đâu có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, năng động của cấp ủy, cán bộ chủ trì thì ở đó các biện pháp, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành linh hoạt, sinh động, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu 9 và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, người chỉ huy các cấp đưa vào nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện. Để công tác này được tiến hành thống nhất, đồng bộ, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với sự phối hợp hoạt động của các cấp, các tổ chức, lực lượng; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật và các hoạt động văn hóa, tinh thần trong đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết ở từng cơ quan, đơn vị thuộc quyền, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả; chấn chỉnh, khắc phục những điểm yếu, mặt còn tồn tại.

Bám sát chỉ đạo của trên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chương trình học tập, đồng thời chú trọng bổ sung những nội dung sát với từng đối tượng và chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đây là một vấn đề quan trọng, vì chỉ khi xác định đúng nội dung thì mới có hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp, khoa học. Theo đó, đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ sĩ quan, tập trung vào các chuyên đề, như: Luật Quốc phòng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan năm 2014; Luật An ninh mạng; Chỉ thị 10-CT/TU của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc “Không uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”, v.v. Đồng thời, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì tự học tập, nghiên cứu thêm những nội dung luật pháp về kinh tế, văn hóa, quản lý xã hội,… nhằm trang bị kiến thức toàn diện trên mọi lĩnh vực, làm cơ sở để quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh. Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, tập trung vào các chuyên đề, như: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Chỉ thị 854/CT-TL của Tư lệnh Quân khu về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong lực lượng vũ trang”, v.v. Nội dung giáo dục không chỉ bó hẹp trong phạm vi hoạt động quân sự, mà còn đề cập đến những nội dung cần thiết trong giao dịch dân sự của quân nhân. Trên cơ sở đó, khi ra ngoài doanh trại, quân nhân không những giữ được lễ tiết tác phong, kỷ luật của Quân đội mà còn ứng xử một cách văn hóa. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong xã hội. Với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tập trung vào nội dung Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên; Luật Khiếu nại, tố cáo và các nội dung pháp luật cụ thể có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các huyện ven biển, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Quy định của Ủy ban châu Âu về chống đánh bắt cá bất hợp pháp mà chúng ta đã thỏa thuận. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh bám sát tình hình kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, địa phương có tác động đến việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của lực lượng vũ trang để bổ sung nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp.

Cùng với hình thức tổ chức học tập tập trung và phổ biến pháp luật thường xuyên, lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực đổi mới, đa dạng về hình thức, phương pháp, phù hợp với hoạt động của bộ đội. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng mở, như: trao đổi, đối thoại, thảo luận, sinh hoạt câu lạc bộ,… hấp dẫn, bổ ích nhằm thu hút mọi quân nhân tham gia. Đặc biệt, các đơn vị cơ sở phát huy vai trò của “Tổ tư vấn pháp luật”, giải đáp trực tiếp những vướng mắc cụ thể, đáp ứng cá nhân hóa nhu cầu pháp luật cho mỗi quân nhân. Để bổ trợ cho công tác này, các cơ quan, đơn vị làm tốt việc quản lý, khai thác “Tủ sách pháp luật”, đa dạng hóa các loại tài liệu tuyên truyền, như: sách, tờ gấp, băng đĩa hình, đĩa tiếng. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nền nếp, hiệu quả Ngày Pháp luật và tích cực lồng ghép những nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào thực hiện Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn đàn thanh niên, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, v.v. Qua đó, tạo ra những “sân chơi” bổ ích, lành mạnh ngay trong đơn vị để cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Các cơ quan, đơn vị còn luôn chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích của các cấp, các ngành. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, đài truyền thanh các địa phương và hệ thống truyền thanh nội bộ để tuyên truyền rộng rãi nội dung có liên quan đến pháp luật, chấp hành kỷ luật của lực lượng vũ trang trên chương trình Quốc phòng toàn dân và Bản tin quốc phòng, nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, nâng cao tính định hướng, hướng dẫn dư luận xã hội. Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến với cán bộ, chiến sĩ ngày càng phong phú, đa dạng, thường xuyên; tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao nhận thức, năng lực và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi quân nhân.

Để rèn luyện ý thức, thói quen tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho mọi cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ. Các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ học tập, công tác; lễ tiết tác phong quân nhân; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, cán bộ luôn gần gũi với chiến sĩ để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, thực sự là tấm gương trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Qua đó, xây dựng môi trường văn hóa pháp luật quân sự nhân văn, nghiêm túc nhưng không gò bó, thúc đẩy thói quen, nếp sống tự giác tuân thủ pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với các biện pháp trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cơ quan chức năng địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện; phối hợp với Công an, Tòa án Tỉnh,… giới thiệu các chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm và tình hình vi phạm pháp luật, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, góp phần nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, tránh được vi phạm do thiếu hiểu biết. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên giao ban, giao lưu, trao đổi, phối hợp phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, như: vay nặng lãi không có khả năng thanh toán, cá độ, cờ bạc, tham gia mạng xã hội sai quy định,… tạo “hành lang an toàn” về kỷ luật, pháp luật, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh.

Do thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên đã rút ngắn con đường đưa pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đến từng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh. Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉ lệ vi phạm kỷ luật, pháp luật của bộ đội giảm dưới 0,2%. Năm 2018, Đảng bộ Quân sự Tỉnh được công nhận trong sạch, vững mạnh; lực lượng vũ trang Tỉnh đạt vững mạnh toàn diện, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua “Nhất cụm thi đua sông Tiền”. Kết quả đó là cơ sở để Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; coi đó là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Tỉnh luôn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VÕ DUY THANH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:06 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620