Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Sáu, 04/05/2018, 08:12 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Long An phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Là tỉnh biên giới đồng bằng sông Cửu Long, nên Long An có vị trí quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại đối với Quân khu 7 và cả nước. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh luôn coi trọng tăng cường quốc phòng và an ninh, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được Tỉnh thường xuyên chăm lo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Long An phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao tiềm lực khu vực phòng thủ, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh và những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng, năm 2017 lực lượng vũ trang Long An được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng.

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 của Tỉnh

Để có được kết quả đó, trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Theo đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp của Tỉnh thường xuyên bảo đảm đủ về số lượng, đúng thành phần theo Luật định. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng hệ thống văn bản về giáo dục quốc phòng và an ninh cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo cho công tác này được thực hiện toàn diện, thống nhất từ Tỉnh đến cơ sở. Với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các địa phương làm tốt công tác tham mưu, giúp các hội đồng duy trì nền nếp hoạt động theo quy chế, phát huy trách nhiệm của từng thành viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục quốc phòng và an ninh. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng địa phương mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Để đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả công tác này, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương duy trì nền nếp, chế độ sơ kết, tổng kết ở các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện. Thông qua đó, đánh giá đúng kết quả đạt được, kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến và chấn chỉnh những vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Năm 2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 7 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã) và trường Cao đẳng sư phạm, trường Đại học kinh tế công nghiệp Long An đạt kết quả tốt, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trong giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp chủ động rà soát đội ngũ cán bộ đưa vào kế hoạch bồi dưỡng hằng năm, đảm bảo không bị sót theo chỉ tiêu quy định. Bên cạnh việc cử cán bộ đối tượng 1, 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở Bộ và Quân khu theo kế hoạch, Tỉnh tích cực triển khai bồi dưỡng cho đối tượng 3, 4 theo phân cấp. Những năm gần đây, Tỉnh đặc biệt quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các lực lượng Quân đội, Công an theo Thông tư 24 của Bộ Quốc phòng, Thông tư 05 của Bộ Công an. Bởi, đây là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, vừa phải làm tham mưu cho cấp trên, vừa phải nghiên cứu để tổ chức thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chức năng, lĩnh vực hoạt động của mình. Trên cơ sở chương trình, nội dung giáo dục, bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định, Tỉnh còn tích cực nghiên cứu, bổ sung những nội dung bổ trợ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng bồi dưỡng. Để gắn lý luận với thực tiễn, Tỉnh kết hợp lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với các hoạt động chuyên môn của các cấp, các ngành trong xây dựng đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh và diễn tập khu vực phòng thủ các cấp. Năm 2017, Tỉnh đã bồi dưỡng cho hơn 500 cán bộ chủ chốt; gần 2.500 lượt cán bộ đối tượng 4 và tương đương; mở rộng đối tượng bồi dưỡng cho 396 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và hàng nghìn cán bộ công đoàn, giáo viên các nhà trường, chủ hộ trên khu vực biên giới, chủ phương tiện tàu thuyền,… và công nhân các khu công nghiệp, đạt hiệu quả thiết thực.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo trao Giấy khen cho học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 90

Cùng với đó, Tỉnh cũng thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Để đảm bảo giáo viên đạt chuẩn giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, Tỉnh thực hiện nghiêm Quyết định 607/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp dạy nghề giai đoạn 2014 - 2020. Trước mắt, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh mở các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy kiêm nhiệm môn học này ở các nhà trường trên địa bàn; từng bước bảo đảm đủ nhu cầu cán bộ, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Cùng với xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cho môn học, cơ quan Quân sự Tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các trường xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung và hệ thống giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp theo hướng tổ hợp. Về hình thức, phương pháp giáo dục có sự đổi mới, bổ trợ cho nhau, như: giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương gắn với các hoạt động về nguồn, tham quan di tích, chứng tích lịch sử, tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh, “Hội trại tòng quân”, “Học kỳ Quân đội”, v.v. Năm 2017, Tỉnh đã hoàn thành chương trình môn học cho hơn 42.000 học sinh, sinh viên. Thông qua đó, xây dựng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức quốc phòng, trách nhiệm sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ. Có thể khẳng định, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên đã góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực toàn diện cho Tỉnh để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo, đài phát thanh, truyền hình Tỉnh, Quân khu 7 tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên công tác tuyên truyền về quốc phòng và an ninh; đồng thời, mở rộng diện phủ sóng, tăng cường các bài viết trên tạp chí và báo in; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tuyên truyền. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh duy trì mỗi tháng 04 chương trình phát thanh, 02 chuyên mục quốc phòng toàn dân, mỗi tuần 01 chuyên mục giáo dục quốc phòng và an ninh, với thời lượng từ 15 đến 20 phút/chuyên mục, đưa hàng nghìn tin, bài, phóng sự,… lên hệ thống thông tin đại chúng, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thông tin các hoạt động của địa phương về công tác quốc phòng và an ninh. Công tác phổ biến kiến thức về quốc phòng và an ninh còn được kết hợp với các hoạt động của các tổ chức đoàn thể; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao; lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, các sự kiện chính trị của đất nước, lễ hội, ngày truyền thống của địa phương, góp phần làm cho toàn dân, nhất là nhân dân vùng biên giới nâng cao tinh thần yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống cách mạng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện rõ nét nhất là, trong đợt tuyển quân vừa qua, số thanh niên nhập ngũ của Tỉnh đạt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm 4,2%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học lên tới 30%.

Những năm gần đây, do các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh phát triển mạnh mẽ, tập trung số lượng lớn công nhân, nên cơ quan quân sự các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng này, với nhiều cách làm sáng tạo. Tại các khu công nghiệp ở thành phố Tân An và các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc,… qua vận động, các chủ doanh nghiệp (ngoài quốc doanh) đã đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh vào sinh hoạt trong công ty; nhiều doanh nghiệp đã tổ chức lực lượng tự vệ. Điều đó cho thấy, khi chính quyền đồng hành và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thì doanh nghiệp sẽ ủng hộ vì mang lại hiệu quả thiết thực cho họ, nhất là việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động, để họ yên tâm lao động, sản xuất.

Từ những kinh nghiệm và kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn, không ngừng nâng cao tiềm lực chính trị - tinh thần của khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN TUẤN BẢO, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...