Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 20/07/2020, 09:03 (GMT+7)
Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 gắn giáo dục pháp luật với quản lý kỷ luật bộ đội

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 là đơn vị chiến đấu “đặc biệt tinh nhuệ” của Quân chủng Hải quân. Những năm gần đây, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhiệm vụ của Lữ đoàn có sự phát triển mới: vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh và các mục tiêu trọng yếu về kinh tế, quốc phòng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, vừa sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật bộ đội là một nội dung trọng tâm xuyên suốt.

Tổ Đặc công Hải quân chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và phân công đồng chí Phó Chính ủy phụ trách công tác này. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Lữ đoàn1. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung rất quan trọng của công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, để xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác chấp hành kỷ cương, kỷ luật của bộ đội và là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Từ đó, đặt ra yêu cầu cao đối với các đơn vị trong việc quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, sát với từng đối tượng. Trong thực hiện, các đơn vị đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, nhờ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội.

Để bảo đảm cho công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn thực hiện đúng nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật đề ra. Do đặc điểm đơn vị có nhiều đối tượng, nhận thức không đồng đều, quân số thường xuyên phân tán, nên Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị khi xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật phải chú trọng lựa chọn nội dung cho sát với từng đối tượng, nhất là đối với những đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu của Đặc công nước, Đặc công người nhái, Đặc nhiệm chống khủng bố, lực lượng làm nhiệm vụ phân tán trên các vùng biển, đảo, xa sự chỉ đạo của trên. Các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư số 183/2017/TT-BQP, ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, Lữ đoàn tổ chức quán triệt cho các đối tượng nắm chắc Nghị quyết 1438 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân về “Tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới phong cách tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Quyết định 7327 của Tư lệnh Hải quân về “Tăng cường quản lý bộ đội, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn. Ngoài ra, Lữ đoàn còn xác định thêm một số nội dung liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng đặc thù, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Qua đó, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức cơ bản về pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Quân chủng và quy định của đơn vị.

Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành để chuyển tải những nội dung pháp luật bảo đảm hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ, hiệu quả. Hằng năm, Lữ đoàn mời cán bộ của Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án, Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân về giới thiệu các chuyên đề pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đa dạng hóa các mô hình, cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với thi tìm hiểu, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tham quan, tọa đàm, diễn đàn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, áp-phích, bảng tin, biển, biểu ngữ, tranh cổ động; tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ, ngày truyền thống của đơn vị; liên hoan văn nghệ, giao lưu với địa phương nơi đóng quân, v.v. Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở các đội, tiểu đoàn và Ngăn sách pháp luật ở đại đội; thường xuyên bổ sung sách, báo pháp luật, tài liệu, văn bản pháp luật mới; luân chuyển sách giữa các đơn vị để phục vụ cán bộ, chiến sĩ2. Duy trì thực hiện có nền nếp Ngày Pháp luật ở đơn vị định kỳ mỗi tháng một lần (vào thứ ba, tuần thứ 2 hằng tháng), để quán triệt những văn bản mới, nhất là văn bản có liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chế độ, chính sách, quy định về quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy; thông tin kịp thời tình hình vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông trong Quân đội, Quân chủng, đơn vị. Cùng với đó, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới và các phong trào: “Đoàn kết hiệp đồng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, v.v. Lữ đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền về biển, đảo và quy định của pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội. Thường xuyên làm tốt việc thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên toàn quốc, trong Quân đội, Quân chủng; kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ trước những sự kiện chính trị quan trọng. Qua đó, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự giác chấp hành và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của bộ đội, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục pháp luật với tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật. Các đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ, quy định, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh bộ đội chấp hành nghiêm quy định sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá; thắt chặt kỷ luật công tác, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”3; phong trào “Thanh niên Hải quân mẫu mực xây dựng chính quy” và các mô hình: “Nhiều hơn một”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Mỗi một điều luật, mỗi tuần một câu hỏi pháp luật”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, tài liệu “Những tình huống tư tưởng dự kiến có thể nảy sinh ở đơn vị và cách xử trí của cán bộ cơ sở”,… tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cơ sở, vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn; đề cao trách nhiệm trong quản lý bộ đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, các dịp lễ, Tết, khi đi công tác ra ngoài doanh trại; nắm chắc những trường hợp cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp. Rà soát nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, dư luận trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình tư tưởng của bộ đội; kịp thời phát hiện các dấu hiệu, vụ việc vi phạm để ngăn chặn và xử lý nghiêm. Kiên quyết ngăn chặn, phòng ngừa, không để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiêm nhiễm các tệ nạn xã hội, vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, công tác và khi tham gia giao thông. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chỉ thị, quy định của Quân chủng, Bộ Tham mưu và Lữ đoàn. Năm 2019, Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ kỷ luật thông thường còn dưới 0,2%. Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc. Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; Quân chủng Hải quân tặng 02 cờ (Giải Nhất trong Hội diễn văn nghệ quần chúng và Giải Nhất khối trung, lữ đoàn trong Hội thao thể dục thể thao Quân chủng Hải quân) và 05 Bằng khen, 03 Giấy khen; Binh chủng Đặc công tặng 01 cờ và 02 Giấy khen. Lữ đoàn có 05 tập thể đạt Đơn vị Quyết thắng, 55 tập thể đạt Đơn vị tiên tiến và  03 cá nhân được tặng danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng, hơn 400 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ tiên tiến; hơn 200 tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen các loại. Trong kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2020, trong Chương trình “Ánh sáng niềm tin” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Đảng bộ Lữ đoàn vinh dự được tuyên dương tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu xuất sắc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý kỷ luật bộ đội tiếp tục được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ để giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá TRẦN VĂN NGHĨA, Chính ủy Lữ đoàn
________________

1 - Năm 2019, Lữ đoàn đã đề nghị trên bổ sung thay thế 02 báo cáo viên cấp Quân chủng và kiện toàn 33 tuyên truyền viên cấp Lữ đoàn.

2 - Đến nay, Lữ đoàn đã làm được hơn 100 pa-nô, khẩu hiệu, bảng ảnh điều cấm đối với quân nhân, bảng tranh cổ động, băng rôn các loại; có hàng trăm đầu sách các loại để bộ đội đọc, tham khảo, tìm hiểu pháp luật.

3 - 3 mẫu mực: 1. Chào mẫu mực; 2. Trực ban mẫu mực; 3. Canh gác mẫu mực. 3 dứt điểm: 1. Đánh cờ, bài ăn tiền; đánh đề, cá độ; vay mượn tài sản không có khả năng trả lại; 2. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 3. Sử dụng rượu, bia sai quy định (nghiện rượu, bia; uống rượu, bia say; uống rượu, bia buổi trưa ngày làm việc; uống rượu, bia trong giờ làm việc, trong khi làm nhiệm vụ; hạ sĩ quan, chiến sĩ uống rượu, bia; uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông).

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:06 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 13:37 - 16/04/2021

HCMSJC55.03055.400
Hà NộiSJC55.03055.420
Đà NẵngSJC55.03055.420