Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 26/11/2012, 15:30 (GMT+7)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung đoàn Tên lửa 263

Trung đoàn Tên lửa 263 (thuộc Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không - Không quân) có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời khu vực thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh Miền Đông Nam bộ và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác. Đội hình của Trung đoàn đóng quân phân tán, thường xuyên làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu, huấn luyện dã ngoại trên các địa bàn phức tạp; tình hình trật tự, an toàn xã hội, nhất là các loại tệ nạn diễn biến khó lường, tác động tiêu cực đến cán bộ, chiến sĩ. Để bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng uỷ, chỉ huy (ĐU,CH) Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác; trong đó, hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) cho bộ đội.

Trước hết, ĐU,CH Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 21 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PB,GDPL trong Quân đội từ năm 2008 - 2012 và các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, của ĐU,CH Sư đoàn 367 về công tác tuyên truyền, PB,GDPL. Đảng ủy Trung đoàn có Nghị quyết chuyên đề, cấp ủy và chỉ huy các cấp cụ thể hóa nội dung nghị quyết, kế hoạch sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong nghị quyết quý (tháng), các tổ chức đảng đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, PB,GDPL; kịp thời bổ sung nội dung, chương trình tổ chức thực hiện. Đảng ủy Trung đoàn đã chỉ định Ban Chính trị là cơ quan thường trực, tham mưu giúp cấp uỷ, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện tốt chương trình, nội dung tuyên truyền, PB,GDPL theo quy định. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch công tác tuyên truyền, PB,GDPL và tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, Trung đoàn tổ chức kiện toàn, bổ sung, duy trì nghiêm nền nếp hoạt động của Ban Chỉ đạo. Theo định kỳ, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và xác định chương trình hành động công tác tuyên truyền, PB,GDPL tiếp theo.

Nhằm bảo đảm cho công tác tuyên truyền, PB,GDPL đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo toàn đơn vị chấp hành và thực hiện tốt chương trình, nội dung PB,GDPL, tích cực đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền sát với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ và đề ra yêu cầu cụ thể với từng đối tượng. Về nội dung: Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, học tập đầy đủ các chuyên đề theo quy định, Trung đoàn đã chú trọng quán triệt, học tập các bộ luật, luật, nghị định về quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân; các văn bản mới được ban hành liên quan đến hoạt động của đơn vị... Năm 2012, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn được học tập đầy đủ 04 chuyên đề (3 chuyên đề do Bộ Quốc phòng và 1 chuyên đề do Quân chủng quy định). Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức học tập các nội dung, như: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Luật Dân sự; Luật Quốc phòng; Luật Giao thông đường bộ; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Khiếu nại tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh Bảo vệ các công trình quốc phòng, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự; Pháp lệnh Phòng, chống ma túy, mại dâm; Quyết định 2530 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 108/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện “Năm An toàn giao thông”; Chỉ thị 25/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng “Về quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong Quân đội”… Đồng thời, các cấp thường xuyên quán triệt sâu, kỹ các quy chế, quy định của Quân chủng, của Sư đoàn và đơn vị về nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo an toàn trong huấn luyện; các quy định sử dụng xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, xăng, dầu, điện, nước; quy định về cấm uống rượu, bia… Ngoài ra, lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn các nội dung về tình hình dân tộc, tôn giáo; an ninh, trật tự xã hội; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch,... làm cơ sở để bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, nêu cao tinh thần cảnh giác, đủ sức “đề kháng” trước mọi âm mưu xuyên tạc, kích động của các phần tử xấu và tệ nạn xã hội. Do xác định rõ công tác tuyên truyền, PB,GDPL là một trong những nội dung công tác đảng, công tác chính trị và được xác định rõ trong Kế hoạch huấn luyện của các đơn vị, nên đã khắc phục được tình trạng chồng chéo và bỏ sót nội dung, chương trình tuyên truyền, PB,GDPL, nặng về hình thức như những năm trước đây. Hằng năm, Trung đoàn đều hoàn thành 100% chương trình, nội dung tuyên truyền, PB,GDPL cho các đối tượng theo kế hoạch; quân số học tập đạt từ 97,5% trở lên; kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi.

Về hình thức, phương pháp tuyên truyền, PB,GDPL: Để bảo đảm nội dung chương trình và khắc phục những hạn chế do điều kiện hoạt động phân tán, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp tốt giữa lên lớp tập trung với tuyên truyền theo nhóm nhỏ lẻ, giữa chính khóa với ngoại khóa; tổ chức học bù, học vét, bảo đảm 100% quân số được tham gia học tập. Đối với các chuyên đề pháp luật được xác định hằng năm, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức các lớp học tập trung, trong đó coi trọng việc duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế giáo dục; chuẩn bị giáo án, bài giảng; động viên giáo viên, báo cáo viên tích cực nghiên cứu, sưu tầm số liệu, hình ảnh có liên quan, làm phong phú, sinh động thêm bài giảng. Riêng các nội dung cần quán triệt nhanh, như: các văn bản pháp luật mới được ban hành, tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn giao thông,... được kết hợp quán triệt trong các buổi thông báo chính trị - thời sự, trong sinh hoạt thường xuyên. Ngoài việc tập trung củng cố hệ thống pa-nô, áp-phích để nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục trực quan, Trung đoàn còn chỉ đạo các cấp lồng ghép vào các loại hình hoạt động, như: thông báo chính trị; Ngày văn hóa - chính trị - tinh thần; “Ngày pháp luật”; diễn đàn; đối thoại; giao lưu, kết nghĩa; văn hoá, văn nghệ;... để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Trung đoàn rất chú trọng giữ mối quan hệ và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, như: Viện Kiểm sát Quân sự, Tòa án Quân sự khu vực, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 thuộc Quân chủng, Công an Quận 9 và tổ chức đoàn địa phương nơi các đơn vị của Trung đoàn đóng quân để thực hiện có hiệu quả hoạt động giao lưu, tuyên truyền PB,GDPL và nói chuyện về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Đối với đội ngũ cán bộ khối cơ quan, yêu cầu đặt ra không chỉ có nhận thức đúng, đủ về pháp luật để chấp hành và truyền thụ cho cấp dưới, mà còn phải làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy đề ra các nội dung, biện pháp PB,GDPL và thực thi pháp luật mang lại hiệu quả cao. Với đội ngũ cán bộ khối các đơn vị, ngoài yêu cầu về nhận thức còn phải thực hiện tốt chức trách quản lý, chỉ huy và tham gia tuyên truyền, PB,GDPL cho các đối tượng thuộc quyền. Trung đoàn còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị hết sức chú trọng đối tượng sĩ quan trẻ, đội ngũ lái xe, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ mới. Đây là những đối tượng chưa được trải nghiệm nhiều trong môi trường hoạt động quân sự và tỷ lệ vi phạm kỷ luật thường cao hơn các đối tượng khác. Do vậy, Trung đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp tập trung giáo dục cho họ một cách cơ bản, thường xuyên, không chỉ tiến hành một lần mà phải nhiều lần.

Cùng với những việc làm trên, ĐU,CH Trung đoàn thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, PB,GDPL với nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đơn vị. Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; đẩy mạnh xây dựng chính quy; thực hiện nghiêm việc cấm mọi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên uống rượu, bia say ở mọi lúc, mọi nơi; không uống rượu, bia vào buổi trưa, trong giờ hành chính, trong các ngày làm việc. Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ không được uống rượu, bia, hút thuốc lá và điều khiển xe gắn máy (kể cả trong thời gian nghỉ phép, tranh thủ); thực hiện tốt văn hoá pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Bên cạnh đó, hoạt động thi đua của Trung đoàn luôn được duy trì có nền nếp, thực sự là động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, cũng là môi trường thực tiễn để mọi quân nhân phấn đấu, rèn luyện. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng được các cấp tiến hành khách quan, thực chất, đúng người, đúng việc. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối”…, được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Hưởng ứng “Năm An toàn giao thông - 2012”, Trung đoàn đã xây dựng Kế hoạch, đề ra những quy định nội bộ mang tính bắt buộc, yêu cầu từng người phải thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện nghiêm “6 có”1 khi ra, vào doanh trại. Ngoài việc duy trì nghiêm các chế độ, quy định theo điều lệnh, điều lệ, chỉ huy các đơn vị còn áp dụng nhiều biện pháp quản lý hành chính, tăng cường các tổ kiểm soát quân sự cơ động để kịp thời chấn chỉnh những quân nhân sai phạm. Chiến sĩ trước khi nghỉ phép hoặc nghỉ tranh thủ đều có bản đăng ký thực hiện “4 cam kết”2 về chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Cùng với đó, công tác quản lý bộ đội theo phân cấp đã được các đơn vị thực hiện chặt chẽ, nhất là công tác quản lý bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, ở các đơn vị nhỏ lẻ, làm nhiệm vụ độc lập xa trung tâm chỉ huy...

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực, những năm qua, công tác tuyên truyền, PB,GDPL của Trung đoàn Tên lửa 263 đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn chuyển biến rõ rệt; tình hình vi phạm kỷ luật của bộ đội ngày càng giảm. Từ năm 2010 đến nay, Trung đoàn không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hay các vụ mất an toàn trong huấn luyện; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, PB,GDPL đã góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ Trung đoàn 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện; năm 2011, Trung đoàn được Tư lệnh Quân chủng tặng  Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng” khối các trung đoàn Tên lửa.

Trong thời gian tới, ĐU,CH Trung đoàn tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, PB,GDPL; có nhiều hình thức, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa trình độ nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Thượng tá BÙI QUANG VINH

Chính ủy Trung đoàn  

                  

1 - “6 có”: 1. Có giấy phép lái xe; 2. Có giấy đăng ký xe; 3. Có chứng nhận bảo hiểm về trách nhiệm dân sự; 4. Có tình trạng kỹ thuật xe bảo đảm an toàn; 5. Có đủ sức khỏe để điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 6. Có mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy.

2 - 4 cam kết: 1. Chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định của địa phương; 2. Không uống rượu, bia; 3. Không điều khiển mô tô, xe máy; 4. Trả phép đúng hạn.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết