Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 25/09/2017, 08:14 (GMT+7)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn Phòng không 367

Sư đoàn Phòng không 367 làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời phía Nam Tổ quốc. Sư đoàn đóng quân trên địa bàn rộng, phân tán; quản lý một khối lượng lớn vũ khí, trang bị; nhiều đơn vị thường xuyên làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu, huấn luyện dã ngoại trên các địa bàn phức tạp, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, gặp nhiều khó khăn trong đảm bảo an toàn cho người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Để bảo đảm cho Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác; trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được hết sức coi trọng.

Lễ ra quân huấn luyện 2017

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; trong đó xác định: “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và được cụ thể hóa vào chỉ tiêu các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị”. Để thực hiện chủ trương trên, Đảng ủy Sư đoàn kịp thời bổ sung, kiện toàn Hội đồng Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm đúng thành phần, cơ cấu theo Thông tư 42/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng, bảo đảm nghị quyết thực sự có hiệu lực, hiệu quả. Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Quân chủng, Hội đồng Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, xác định rõ đối tượng, thời gian và tổ chức thực hiện thống nhất trong Sư đoàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo sơ kết, tổng kết theo định kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và xác định phương hướng, biện pháp thực hiện để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Cùng với đó, Đảng ủy Sư đoàn tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên đảm nhiệm công tác này. Căn cứ vào kế hoạch đã được thông qua, Ban Chỉ đạo và cơ quan chính trị các cấp tổ chức xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên; thành lập 29 tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, với tổng số 134 đồng chí. Đội ngũ này gồm các cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực sư phạm khá, chủ yếu là cán bộ tuyên huấn, bảo vệ an ninh, chính ủy, chính trị viên các cấp. Từ năm 2015 đến nay, Sư đoàn đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 350 lượt báo cáo viên; cử 115 lượt báo cáo viên đi dự các lớp tập huấn do Tổng cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân và Cục Chính trị Quân khu 7, Quân khu 9 tổ chức. Nhờ đó, đội ngũ giáo viên, báo cáo viên pháp luật của Sư đoàn luôn có sự tiến bộ về mọi mặt, làm chủ nội dung, sáng tạo trong phương pháp truyền đạt, liên hệ vận dụng sát thực tế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, Sư đoàn còn chú trọng bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cấp phân đội và hạ sĩ quan, chiến sĩ làm nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia trong Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy cùng cấp. Trong bồi dưỡng, tập huấn, Sư đoàn hết sức chú ý những kiến thức mới về pháp luật, tâm lý quân nhân, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể; đồng thời, cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật,... để bộ đội tự học, tự rèn, tự hoàn thiện mình theo yêu cầu chung của đơn vị.

Các tập thể đạt thành tích cao trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn chấp hành và thực hiện nghiêm chương trình, nội dung, đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sát với đối tượng, đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của đơn vị. Về nội dung, ngoài việc tuyên truyền, học tập các chuyên đề theo quy định, Sư đoàn đã chú trọng quán triệt, học tập các bộ luật, luật, nghị định về quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân; các văn bản mới được ban hành liên quan đến hoạt động của đơn vị, v.v. Năm 2017, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn tập trung học 04 chuyên đề, trong đó có 03 chuyên đề do Bộ Quốc phòng và 01 chuyên đề do Quân chủng quy định. Sư đoàn yêu cầu trong nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các cấp phải lồng ghép quán triệt các quy chế, quy định của Quân chủng, Sư đoàn và đơn vị về nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo an toàn trong huấn luyện; các quy định sử dụng xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, xăng, dầu, điện, nước; quy định về cấm uống rượu, bia, v.v. Ngoài ra, cần chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn các nội dung về dân tộc, tôn giáo; quan hệ đoàn kết quân - dân; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch,... làm cơ sở để bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, nêu cao tinh thần cảnh giác, đủ sức “đề kháng” trước mọi âm mưu xuyên tạc, kích động của các phần tử xấu và sự lây nhiễm của tệ nạn xã hội. Do xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian tổ chức thực hiện, các đơn vị đã khắc phục được tình trạng chồng chéo và bỏ sót nội dung, chương trình, bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sát hơn với đời sống bộ đội, phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị, không nặng về hình thức như những năm trước đây. Năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; quân số học tập đạt từ 97,5% trở lên; kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đổi mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, như: tổ chức tọa đàm, trao đổi, đối thoại giữa cán bộ và chiến sĩ về pháp luật; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật với đời sống bộ đội bằng hình thức sân khấu hóa ở cấp cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng, như : Viện Kiểm sát khu vực II; cơ quan Điều tra hình sự khu vực III của Quân chủng Phòng không - Không quân; Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Quân khu 7, Quân khu 9; Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hồ Chí Minh và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc xác định nội dung, biên soạn tài liệu, giáo án, bài giảng, đề cương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho khối cơ quan và các đầu mối đơn vị. Với địa phương kết nghĩa, Sư đoàn phối hợp tổ chức “Diễn đàn thanh niên” bằng các chủ đề về pháp luật, an toàn giao thông, hôn nhân, cuộc sống và gia đình, kết hợp với biểu diễn văn nghệ; động viên và bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên viết bài phản ánh gương người tốt việc tốt trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn lựa chọn các nội dung pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ và đơn vị, các văn bản pháp luật mới được ban hành để thu vào băng, đĩa và sử dụng kênh truyền thanh nội bộ, thông tin tới bộ đội trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ cuối tuần. Sư đoàn đã duy trì thực hiện tốt nền nếp cung cấp thông tin và phân tích làm rõ nguyên nhân các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội hằng tuần trong toàn quân theo thông báo của Quân chủng; qua đó, làm tốt công tác giáo dục định hướng, nâng cao ý thức phòng ngừa, tinh thần đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm trong nội bộ Đơn vị. Sư đoàn đã tập trung đầu tư xây dựng tủ sách pháp luật ở các thư viện, phòng đọc của 7/7 đầu mối đơn vị; kiện toàn và xây dựng 30 ngăn sách pháp luật ở phòng Hồ Chí Minh; đảm bảo 4 nhóm sách, báo, tài liệu pháp luật theo đúng quy định của Tổng cục Chính trị. Để đáp ứng nhu cầu đọc và tìm hiểu pháp luật của bộ đội, Đơn vị đã sử dụng nguồn quỹ vốn mua 250 cuốn sách pháp luật; các phân đội trong Sư đoàn sử dụng hình thức luân chuyển đầu sách giữa các đơn vị và phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp sách xây dựng tủ (ngăn) sách pháp luật để phục vụ cho việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật.

Thực hành huấn luyện kíp chiến đấu

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng chính quy và các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; đẩy mạnh xây dựng chính quy; thực hiện nghiêm việc cấm mọi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên uống rượu, bia say ở mọi lúc, mọi nơi; không uống rượu, bia vào buổi trưa, trong giờ hành chính, trong các ngày làm việc. Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ, không được uống rượu, bia, hút thuốc lá và điều khiển xe gắn máy (kể cả trong thời gian nghỉ phép, tranh thủ); thực hiện tốt văn hoá pháp luật trong công tác và cuộc sống. Bên cạnh đó, hoạt động thi đua của Sư đoàn luôn được duy trì có nền nếp, thực sự là động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, cũng là môi trường thực tiễn để mọi quân nhân phấn đấu, rèn luyện. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng được các cấp tiến hành khách quan, thực chất, đúng người, đúng việc. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối”, được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Các nội dung về rèn luyện ý thức pháp luật được các đơn vị cụ thể hoá thành những yêu cầu, chỉ tiêu phấn đấu của từng tập thể, cá nhân. Việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được coi là những tiêu chí để đánh giá về mức độ rèn luyện đạo đức, tư cách của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn có sự chuyển biến rõ rệt; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật của bộ đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Sư đoàn 367 rất nặng nề. Bởi vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Đơn vị, tạo môi trường thuận lợi để Sư đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá PHẠM TUẤN TRÀNG, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...