Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 19/12/2019, 13:46 (GMT+7)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin 601

Lữ Thông tin 601 có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác của Quân khu 1. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, Lữ đoàn còn gặp không ít khó khăn chi phối đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Nổi lên là: đơn vị biên chế nhiều ca, trạm lẻ, độc lập đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, phân tán trên địa bàn 6 tỉnh của Quân khu, xa sự quản lý, chỉ huy của các cấp; thường xuyên có lực lượng cơ động tham gia giao thông nên đặt ra yêu cầu cao về đảm bảo an toàn; tình hình tệ nạn xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn diễn biến phức tạp, v.v. Nhận rõ đặc điểm này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng tổ chức, con người vững mạnh; trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các quy định của Đơn vị của cán bộ, chiến sĩ; làm cho văn hóa pháp luật trở thành lối sống của bộ đội, là một giải pháp thành công, đạt hiệu quả cao.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Căn cứ vào đối tượng, đặc điểm hoạt động của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch, xác định hình thức, phương pháp cho phù hợp, lấy giáo dục tập trung theo chương trình là cơ bản, bảo đảm đúng, đủ chương trình, nội dung, thời gian theo quy định. Thực hiện sự chỉ đạo của Lữ đoàn, các đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt, học tập những văn bản quy phạm pháp luật, các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, như: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Phòng, chống ma túy năm 2013; Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014. Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, v.v. Cùng với đó, là Quyết định 04/QĐHN-BQP, ngày 05-6-2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Quy định về xử lý kỷ luật đối với những hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”; Một số quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đảm bảo quyền con người trong hoạt động tố tụng, cụ thể hóa Công ước chống tra tấn, v.v. Đồng thời, bổ sung một số nội dung quy định của Lữ đoàn liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa, chấp hành kỷ luật của bộ đội. Đối với các tổ, trạm lẻ được thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp, như: sử dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền miệng, các phương tiện trực quan, tổ chức học bù, học vét,… bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập các nội dung theo quy định.

Cán bộ cùng đọc sách, báo với chiến sĩ trong giờ nghỉ

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Lữ đoàn lồng ghép, gắn nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các buổi lên lớp chính trị, thông báo thời sự, hội thi “Hành trang Chiến sĩ thông tin” được tổ chức theo quý; giao lưu giữa chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới với chủ đề “Tâm tình đồng đội”; thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tọa đàm, diễn đàn, văn hóa, văn nghệ, v.v. “Ngày Pháp luật” được Lữ đoàn triển khai thực hiện và duy trì nền nếp (mỗi tháng 1 lần) với nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn. Định kỳ hằng quý, gắn với hoạt động văn nghệ, các tiểu đoàn tổ chức “sân khấu hóa” Ngày Pháp luật, như: xây dựng các tình huống pháp luật bằng clip để bộ đội trả lời; dàn dựng các tiểu phẩm để biểu diễn cho bộ đội xem. Nội dung xoay quanh các vấn đề tồn tại, nổi cộm trong chấp hành kỷ luật của bộ đội, phê phán những thói hư, tật xấu trong đơn vị. Đồng thời, tổ chức quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị. Nét nổi bật là, Lữ đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức trực quan thông qua hệ thống pa-nô in nội dung các quy định liên quan trực tiếp đến việc chấp hành kỷ luật, pháp luật hằng ngày của bộ đội với hình thức đẹp, vừa tạo cảnh quan, vừa tạo ấn tượng cho bộ đội dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong khuôn viên mỗi tiểu đoàn xây dựng một hoặc hai “Nhà chòi”, có bàn ghế, giá sách, báo với lượng lớn, đài thu thanh để tiện cho bộ đội đọc báo, nghe đài trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Ngoài ra, các đơn vị còn tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả sách, báo pháp luật trong Ngăn sách pháp luật ở các đại đội, Tủ sách pháp luật ở các tiểu đoàn và Lữ đoàn; chủ động khai thác từ nhiều nguồn cung cấp để bổ sung sách, báo pháp luật, những tài liệu, văn bản pháp luật mới; luân chuyển sách giữa các đơn vị, làm phong phú thêm nội dung, thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia đọc, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật.

Đội ngũ báo cáo viên là lực lượng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Vì vậy, Lữ đoàn luôn quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ này. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn làm tốt công tác tuyển chọn đội ngũ báo cáo viên, bảo đảm phải là những đồng chí vừa có kiến thức, hiểu biết về pháp luật và khả năng sư phạm, vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, phong cách mẫu mực, khoa học, thực sự gương mẫu về chấp hành pháp luật, nói đi đôi với làm, nhận thức gắn với hành động. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, tổ chức tập huấn, hội thi, hội giảng; phê duyệt và thông qua giáo án trước khi lên lớp cho đội ngũ này theo đúng quy định. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Lữ đoàn không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu chương trình, kế hoạch giáo dục pháp luật hằng năm.

Nhằm tạo sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc trong cán bộ, chiến sĩ về ý thức, hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Lữ đoàn tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác này, Đảng ủy Lữ đoàn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy”; chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa, đưa vào chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng, nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện, môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội rèn luyện, sinh hoạt, học tập, gắn bó với đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác quản lý bộ đội, nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, các dịp lễ, Tết, khi bộ đội chuẩn bị xuất ngũ,… nắm vững những trường hợp cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp. Đặc biệt, với những đối tượng dễ vi phạm, chấp hành kỷ luật không nghiêm, đơn vị tổ chức gặp gỡ, phân tích, làm rõ trách nhiệm của quân nhân trong việc chấp hành kỷ luật để họ tự giác chấp hành, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của bộ đội. Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, thực hiện tốt công tác dân vận, chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật dân vận khi quan hệ, tiếp xúc với nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và nhân dân địa phương để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Thường xuyên làm tốt công tác khen thưởng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, v.v. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bằng chủ trương, giải pháp đúng đắn, việc gắn công tác giáo dục pháp luật với tăng cường quản lý kỷ luật bộ đội trong những năm qua đã đạt hiệu quả cao, góp phần tạo chuyển biến vững chắc trên nhiều mặt của Lữ đoàn. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 601 tiếp tục đẩy mạnh công tác này góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá VŨ VĂN NGHĨA, Chính ủy Lữ đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 04/03/2021

HCMSJC55.50055.900
Hà NộiSJC55.50055.920
Đà NẵngSJC55.50055.920