Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 09/07/2018, 16:39 (GMT+7)
Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên quê hương cách mạng Thái Nguyên

Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Đại Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh về nội dung này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phát động phong trào "Làm theo lời Bác
thi đua giành 3 nhất"

Phóng viên: Thưa đồng chí Chỉ huy trưởng! Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được luật định, trở thành pháp lệnh từ nhiều năm nay. Vậy, xin Đồng chí cho biết, đối với tỉnh Thái Nguyên, việc quán triệt, tổ chức thực hiện công tác này như thế nào và những kết quả nổi bật đã đạt được?

Đại tá Đỗ Đại Phong: Giáo dục quốc phòng và an ninh là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta. Nhận thức rõ điều đó, từ nhiều năm nay, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Đặc biệt, từ khi có Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác này được Tỉnh hết sức coi trọng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện, bên cạnh những thuận lợi của Tỉnh có truyền thống cách mạng, nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn do địa bàn là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều; tình hình an ninh chính trị ở nơi đây tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Đáng chú ý là, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có chủ trương giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân của Tỉnh.

Trước thực tế đó, cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân về công tác này, Tỉnh chú trọng kiện toàn, đổi mới hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, vai trò nòng cốt của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, cơ quan quân sự các địa phương trong phối hợp với các sở, ban, ngành làm tham mưu và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Từ kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra đối với công tác này thời gian qua, Tỉnh xác định phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, cũng như đầu tư kinh phí, vật chất, phương tiện,… nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Hằng năm, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được Tỉnh chỉ đạo đưa vào nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai thực hiện. Đồng thời, lấy kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là tiêu chí trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiêu chí để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo Quy định 07/QĐ-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, v.v. Vì vậy, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện. Điểm đáng chú ý là, bên cạnh coi trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, những năm gần đây, Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, mở rộng đối tượng, nhất là đối tượng đặc thù. Nhờ đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng lên, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đây là nhân tố quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm
tỉnh Thái Nguyên

Phóng viên: Thưa Đồng chí, là Cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự đã làm gì để phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này?

Đại tá Đỗ Đại Phong: Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trước hết, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Hội đồng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác; đồng thời, là trung tâm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và trực tiếp tham gia thực hiện công tác này. Đi liền với nhiệm vụ làm tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn tích cực, chủ động khảo sát, rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng theo Luật định; xây dựng kế hoạch tổng thể về giáo dục quốc phòng và an ninh của địa phương, cũng như cho từng đối tượng, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Hội đồng nhiều biện pháp mang tính đột phá nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, như: phân loại đối tượng, mở các lớp bồi dưỡng theo nhóm đối tượng; linh hoạt tổ chức các lớp bồi dưỡng tại Tỉnh và các địa phương; đổi mới nội dung bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức; mở rộng bồi dưỡng cho đối tượng đặc thù, v.v. Thực hiện vai trò chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng. Đối với các đối tượng do Tỉnh đảm nhiệm bồi dưỡng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố làm tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cùng cấp thực hiện nghiêm việc bồi dưỡng cho đối tượng 4; chỉ đạo Trường Quân sự Tỉnh phối hợp, hiệp đồng với các sở, ngành, địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3 theo kế hoạch. Tính riêng năm 2017, Tỉnh đã cử 37 cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 tham gia các lớp bồi dưỡng của trên; mở 07 lớp bồi dưỡng cho 478 cán bộ thuộc đối tượng 3 và 133 lớp bồi dưỡng cho trên 11.200 cán bộ thuộc đối tượng 4, đạt kết quả tốt.

Thái Nguyên là một trong ba trung tâm giáo dục và đào tạo lớn của cả nước, với nhiều trường đại học, cao đẳng của các bộ, ngành và các trường trung học phổ thông trên địa bàn, nên nhu cầu giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên rất lớn. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường, tổ chức các lớp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho từng đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn1. Đến nay, Tỉnh đã xây dựng được đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường trung học phổ thông, bảo đảm đủ số lượng, từng bước được chuẩn hóa theo quy định. Chất lượng môn học giáo dục quốc phòng và an ninh của các nhà trường được nâng cao. Năm 2017, hai đội tuyển học sinh và giáo viên của Tỉnh tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc giành cho các trường trung học phổ thông đã lần lượt đạt giải Nhì và giải Nhất. Ngoài ra, những năm gần đây, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh và phối hợp với Tỉnh đoàn mở các lớp “Học kỳ trong Quân đội” cho học sinh vào dịp hè, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Phóng viên: Được biết, việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được tỉnh Thái Nguyên rất chú trọng. Đề nghị Đồng chí cho biết cụ thể về nội dung này?

Đại tá Đỗ Đại Phong: Chúng ta biết, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, xét ở góc độ nào đó là vấn đề mang tính phổ quát, có vai trò quan trọng trong xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh vững chắc. Ý thức rõ điều đó, những năm qua, Tỉnh thường xuyên quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống phát thanh, truyền thanh các cấp, báo, đài của Tỉnh; bồi dưỡng, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, nhất là báo cáo viên là người dân tộc thiểu số; chỉ đạo mở và duy trì các chuyên trang, chuyên mục: Quốc phòng toàn dân, Vì an ninh Tổ quốc, v.v. Cùng với đó, Tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ sở tích cực lồng ghép tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động truyền đạo trái phép,… trong sinh hoạt, hội họp của các tổ chức, đoàn thể, sinh hoạt nhân dân, dịp lễ hội truyền thống ở địa phương; trong đó, chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tại các khu công nghiệp Sông Công, Phú Bình của Tỉnh. Đặc biệt, trong phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, Tỉnh rất coi trọng phát huy truyền thống cách mạng của chiến khu Việt Bắc - “Thủ đô gió ngàn”, các thiết chế văn hóa để tuyên truyền, giới thiệu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, nghệ thuật quân sự Việt Nam cho nhân dân, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Thưa Đồng chí! Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào những vấn đề gì?

Đại tá Đỗ Đại Phong: Những kết quả trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, đó là: nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn giản đơn; việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành chưa thường xuyên; kết quả bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh ở một số địa phương chưa vững chắc, v.v. Thời gian tới, để khắc phục những hạn chế đó và đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với công tác này, Tỉnh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các chỉ thị, nghị quyết phù hợp đặc thù của Tỉnh; triển khai nghiêm túc việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; vận dụng nhiều hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả giáo dục, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đối tượng bồi dưỡng, coi trọng đối tượng trưởng bản, chức sắc, chức việc các tôn giáo. Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn Tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút hàng trăm nghìn lao động vào làm việc, vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội không thể xem nhẹ. Bởi vậy, Tỉnh đang nghiên cứu để có kế hoạch bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng tại những khu công nghiệp một cách phù hợp, v.v. Trước mắt, Tỉnh tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để mở lớp bồi dưỡng cho đối tượng chức sắc các tôn giáo (dự kiến cuối năm 2018). Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, báo cáo viên trực tiếp làm công tác này; quan tâm đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất, tài liệu, giáo trình,… góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Chỉ huy trưởng!

Lê Minh Đạt (thực hiện)
___________

1 - Năm 2017, Tỉnh tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 73.000 học sinh, sinh viên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...