Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 24/09/2020, 09:08 (GMT+7)
Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, những năm qua, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô và làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên đối tượng 2, 3 của Thành phố và sinh viên theo phân cấp. Được sự quan tâm của Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô, từ tháng 3/2019, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Nhà trường chính thức đi vào hoạt động; tiếp nhận, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tập trung cho 100% cán bộ đối tượng 2, 3 của Thành phố. Do lưu lượng cán bộ, học viên đông, đối tượng đa dạng, yêu cầu ngày càng cao; trong khi đó, cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ giáo viên có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trước bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành công tác giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, quán triệt, giao nhiệm vụ, phối hợp, hiệp đồng làm công tác chuẩn bị; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nói chung, bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện.

Thực tiễn chỉ ra rằng, do Thành phố có nhiều đơn vị hành chính trực thuộc và cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, nên số lượng cán bộ thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đông, đa dạng. Nhận thức rõ điều đó, Nhà trường chủ động phối hợp, hiệp đồng với cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh, ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành Trung ương tham mưu với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố cân đối, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch kết hợp bồi dưỡng tập trung tại Trường và tại các đơn vị đứng chân phù hợp với khả năng về nguồn nhân lực, điều kiện công tác của cán bộ, cơ sở vật chất hiện có của Nhà trường. Chú trọng phân nhóm đối tượng triệu tập bồi dưỡng theo các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; nhóm các đơn vị đứng chân trên địa bàn, các quận nội thành, huyện ngoại thành,... bảo đảm sự tương đồng đối tượng tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học viên và giảng dạy của giáo viên sát từng đối tượng. Đồng thời, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất của Nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia bồi dưỡng kết hợp giải quyết tốt công tác chuyên môn ở cơ quan, đơn vị.

Khai mạc lớp bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 2

Để việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt chất lượng, hiệu quả, Nhà trường chú trọng chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xuất phát từ đặc thù đối tượng 2 và 3 đều là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ lý luận cao, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn ở cơ quan, địa phương nên đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ tương xứng, sâu về lý luận, vững về tâm lý, có kinh nghiệm thực tế phong phú, phương pháp sư phạm tốt. Để đáp ứng yêu cầu đó, Nhà trường chủ động lựa chọn, phân công giáo viên đảm nhiệm là các đồng chí cán bộ từ chủ nhiệm bộ môn trở lên, có trình độ đại học, sau đại học, có đủ chứng chỉ quy định; đồng thời, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lâu dài của Nhà trường. Những năm qua, Nhà trường đã cử hàng chục cán bộ, giáo viên đi đào tạo sau đại học, tham gia các khóa tập huấn về giáo dục quốc phòng và an ninh do cấp trên tổ chức; đề nghị Bộ Tư lệnh luân chuyển cán bộ làm chỉ huy, quản lý ở đơn vị; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được tham quan các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ, khuyến khích, động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên tự học để nâng cao trình độ lý luận, kinh nghiệm công tác.

Nhằm nâng cao chất lượng các bài giảng, Nhà trường duy trì nghiêm chế độ soạn giáo án, thục luyện, giảng thử, giảng thông qua, nhất là những chuyên đề trọng điểm, chuyên sâu. Quá trình thông qua bài giảng được thực hiện từ cấp khoa đến Hội đồng khoa học cho từng lớp riêng biệt, làm cho nội dung bồi dưỡng bảo đảm cập nhật, sinh động, phù hợp với đặc thù quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại của cả nước. Thường xuyên tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp, nhằm đánh giá chất lượng, kịp thời bổ túc nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện cho đội ngũ giáo viên làm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Với nỗ lực đó, trong ba năm gần đây, giáo viên của Nhà trường đảm nhiệm được 100% chuyên đề trong chương trình theo quy định cho cả đối tượng 2 và 3. Tuy nhiên, để cập nhật và làm sâu sắc hơn một số vấn đề đặc thù, Nhà trường mời giảng viên Học viện An ninh nhân dân, cán bộ Cục 71/Tổng cục 2 tham gia giảng dạy, nói chuyện chuyên đề. Năm 2019, trong Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Nhà trường đạt giải Nhì toàn đoàn, 02 giải Ba cá nhân, 04 đồng chí đạt Giỏi; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh của Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Nhà trường tích cực huy động các nguồn lực bảo đảm đầy đủ giáo trình, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Do thời gian bồi dưỡng ngắn, để chuyển tải được nhiều thông tin cho các chuyên đề khó, Nhà trường chỉ đạo khoa giáo viên làm tốt công tác chuẩn bị giáo trình, tài liệu phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm nội dung cập nhật, chuyên sâu, thực tế, có trọng tâm, trọng điểm gắn với những vấn đề được gợi mở trong giờ học, giúp học viên tiện theo dõi và nghiên cứu một cách hệ thống, chuyên sâu, tính ứng dụng cao. Trong quá trình giảng dạy, Nhà trường khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo án điện tử; chỉ đạo phòng, khoa nghiên cứu biên soạn đề cương chi tiết các chuyên đề; viết giáo trình, tài liệu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ giảng dạy. Đồng thời, chuẩn bị tốt nơi ăn, ở, sinh hoạt tập trung cho học viên, từ khâu đón tiếp, sắp xếp lớp học đến duy trì nền nếp học tập, chế độ quy định. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, Nhà trường tích cực khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để củng cố hệ thống giảng đường, lắp đặt thêm thiết bị, mô hình học cụ, xây dựng Trung tâm Điều hành huấn luyện, trường bắn, phòng học chuyên ngành, thư viện số, v.v. Hiện nay, 100% giáo viên được trang bị máy tính; học viên có đủ giáo trình, tài liệu, quân trang theo quy định, được sử dụng mạng quân sự trong nghiên cứu, học tập. Cùng với đó, Nhà trường có chế độ khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu khoa học, phát minh nhiều đề tài, sáng kiến, như: thông tin chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện; chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến,... được áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Từ năm 2019 đến nay, Nhà trường tổ chức 09 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 826 cán bộ đối tượng 2 và 3 của Thành phố; phối hợp tổ chức 36 lớp cho 4.806 cán bộ của các bộ, ngành, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn. Ngoài ra còn tổ chức các lớp bồi dưỡng bổ sung kiến thức quốc phòng và an ninh cho 164 cán bộ chủ trì cấp xã, được các địa phương đánh giá cao.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là nhiệm vụ mới của Nhà trường. Theo phân luồng của Bộ Giáo dục, đào tạo, Nhà trường đảm nhiệm giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho 03 trường đại học và 19 trường cao đẳng trên địa bàn. Đây là các trường mới thành lập, lưu lượng sinh viên thấp, nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh không ổn định. Để hoàn thành nhiệm vụ, Nhà trường luôn chủ động xúc tiến các hoạt động nắm nguồn, tổ chức hội nghị liên kết; mời thêm các trường đại học lớn, đông sinh viên tham quan quy mô, cơ sở vật chất của Nhà trường và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh; qua đó, quảng bá hình ảnh, giới thiệu năng lực, từng bước phát huy công năng của Trung tâm, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, khoa xây dựng quy chế hoạt động, quy chế bảo đảm, sử dụng vật chất giảng dạy cho Trung tâm để phân rõ trách nhiệm, không chồng chéo. Mỗi khóa học, Nhà trường đều thành lập khung quản lý sinh viên, khung bảo đảm vật chất, vũ khí, trang bị, phân công giáo viên phụ trách từng nội dung và làm tốt các khâu chuẩn bị về giáo án, giáo trình, tài liệu phù hợp với từng khối trường, ngành học. Nhận thức rõ mọi hoạt động của Trung tâm đều ảnh hưởng đến thành tích của Nhà trường, nhất là trong công tác quản lý sinh viên, nên ngay sau khi tiếp nhận sinh viên, Nhà trường tổ chức sinh hoạt, quán triệt quy chế học tập, quy định chế độ sinh hoạt, rèn luyện của Trung tâm. Sinh viên được biên chế thành các đại đội do cán bộ Nhà trường trực tiếp quản lý và thực hiện ăn, ở tập trung 100% tại Trung tâm. Trong học tập, rèn luyện, Nhà trường duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; gắn học tập với rèn luyện nền nếp, ý thức tổ chức kỷ luật,... đưa sinh viên thực sự tiếp cận, hòa nhập môi trường quân sự, từng bước hình thành nếp sống chính quy. Cùng với đó, Nhà trường tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để vừa nâng cao thể lực cho sinh viên, vừa tạo môi trường học tập, rèn luyện thân thiện, đoàn kết. Đồng thời, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như: tham quan đơn vị Quân đội, bảo tàng, di tích cách mạng,… để giáo dục truyền thống, góp phần hun đúc, bồi đắp lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước cho sinh viên. Từ tháng 3/2019 đến nay, Nhà trường đã hoàn thành giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 1.000 sinh viên của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 1 và Đại học Kinh tế quốc dân đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ và sinh viên trên địa bàn Thành phố là nội dung quan trọng của Nhà trường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Thành phố Hà Nội - địa bàn chiến lược quan trọng - thành khu vực phòng thủ vững chắc. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác này, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh.

Đại tá ĐỖ HỒNG THÁI, Hiệu trưởng Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:57 - 23/10/2020

HCMSJC55.83056.330
Hà NộiSJC55.83056.350
Đà NẵngSJC55.83056.350

Thời tiết