Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 21/03/2016, 08:18 (GMT+7)
Chuyển biến trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật ở Lữ đoàn 146

Đơn vị thực hiện Nghi lễ chào cờ. (Ảnh: baodanang.vn)

Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa khu vực Quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn phải hoạt động trên một vùng biển rộng, luôn có những diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều động thái mới, nhân tố gây mất ổn định, tác động đến tư tưởng, hành động của cán bộ, chiến sĩ, trong khi phương tiện tàu thuyền, trang bị vật chất của đảo còn nhiều khó khăn, các điểm đảo đóng quân xa nhau; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, v.v. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị; đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn không chỉ có sự nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị; trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, mà còn phải có ý thức tự giác về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của Đơn vị. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đi đôi với xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật của mọi cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện.

Trước hết, Lữ đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo chương trình quy định; trong đó, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho bộ đội về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Để thực hiện tốt nội dung này, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề về “Lãnh đạo tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy”; đề ra phương hướng, nội dung, giải pháp chủ yếu nhằm làm chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị đã tập trung giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ nhiệm vụ và yêu cầu của công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Trước hết, tổ chức cho bộ đội học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhất là Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội, Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cùng các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Vùng và Lữ đoàn về xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng của Lữ đoàn hướng vào xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho bộ đội. Đảng ủy Lữ đoàn coi việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp là khâu then chốt trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phải tăng cường nắm tình hình mọi mặt, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, vấn đề mới nảy sinh và gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân ưu tú” bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt phương châm: cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng. Định kỳ hằng tháng, quý, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục.

Nhằm bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm Công điện 8553/TM-HQ của Bộ Tham mưu Quân chủng về thực hiện “3 mẫu mực”1, Quy chế 911/QC-V4 của Tư lệnh Vùng về bảo đảm an toàn cho các hoạt động tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ, quy định; ban hành nhiều biện pháp đẩy mạnh xây dựng chính quy, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác; tổ chức tập huấn, thống nhất lễ tiết tác phong của bộ đội theo Điều lệnh mới. Trọng tâm tập trung vào duy trì thực hiện chế độ, chức trách, quản lý quân số, kỷ luật, quản lý trang bị, vật tư và rèn luyện tác phong công tác, mang mặc, xưng hô, chào hỏi và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị trước khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải có kế hoạch cụ thể, kiểm tra toàn bộ công tác bảo đảm an toàn. Khi làm nhiệm vụ dưới nước phải chọn người bơi giỏi, được huấn luyện các biện pháp cấp cứu khi có tình huống; thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp ngày, tuần, tháng, như: chế độ công tác của người chỉ huy, chế độ nắm tình hình, báo cáo, xin chỉ thị, chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác. Bên cạnh đó, Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 3535/CT-BTL-HQ của Tư lệnh Quân chủng Hải quân về việc thực hiện “3 dứt điểm”2; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chú trọng những đơn vị ở xa, bộ phận nhỏ lẻ, nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vụ việc. Đồng thời, quy định mọi quân nhân không uống rượu, bia say trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, nhất là trong khi thực hiện nhiệm vụ: trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực ban nội vụ, lái xe tham gia giao thông. Ngoài ra, Lữ đoàn còn quy định cấm uống rượu, bia, hút thuốc lá, nghiêm cấm đưa rượu, bia lên tàu, đảo từ các nguồn mua bán, trao đổi, biếu, tặng và các lực lượng trên đảo sử dụng rượu, bia trong mọi trường hợp (kể cả trong dịp lễ, Tết hoặc tiếp các đoàn công tác). Chỉ huy các cấp quản lý chặt chẽ diễn biến tư tưởng bộ đội; phân công cụ thể từng cán bộ, đảng viên theo dõi tình hình tư tưởng, gần gũi, sâu sát, giúp đỡ quần chúng trong quá trình học tập, công tác tại đơn vị. Cán bộ chính trị phải thể hiện rõ là người có nhãn quan chính trị nhạy bén, sắc sảo, dự báo đúng, phát hiện và xử lý có hiệu quả vấn đề tư tưởng phát sinh. Cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị thực hiện nghiêm chế độ giao ban, báo cáo, nắm, phản ánh, giải quyết tư tưởng bộ đội theo quy định; xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, không né tránh, nể nang, bao che, giấu giếm khuyết điểm. Do có nhiều biện pháp tích cực, trong những năm gần đây, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn đã tiến bộ rõ rệt.

Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Hằng tuần, Lữ đoàn quy định các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt tổ 3 người, sinh hoạt tiểu (khẩu) đội, phân đội, cụm đảo; thực hiện và duy trì có nền nếp “Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần”, “Ngày Pháp luật” (mỗi tháng 1 lần). Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, nhiệm vụ của đơn vị; thông báo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Quân đội và đơn vị; trao đổi, thảo luận các nội dung pháp luật; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị. Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy các cấp với bộ đội để nắm tình hình tư tưởng bộ đội, giải quyết kịp thời mọi diễn biến nảy sinh; chú trọng phát huy hiệu quả của tổ chiến sĩ dân vận, bảo vệ; thực hiện tốt việc cấp ủy viên quản lý đảng viên, đảng viên quản lý quần chúng. Qua đó, nắm, quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của quân nhân để có biện pháp giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức kỷ luật cao. Riêng vào thời điểm huấn luyện chiến sĩ mới, cán bộ, chiến sĩ mới được điều động ra đảo, trực sẵn sàng chiến đấu, dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực và những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm kỷ luật, trường hợp cá biệt, tư tưởng chưa yên tâm, … lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đều tổ chức gặp gỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để họ vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, Lữ đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, hệ thống biển, bảng, dây, giá, làm vườn hoa, cây cảnh,… tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, Lữ đoàn còn thực hiện công khai, dân chủ trong giải quyết phép, tranh thủ, khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội. Việc xây dựng đơn vị điểm, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được các cấp thường xuyên thực hiện. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó với đơn vị, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, quy định của trên.

Với chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng, giải pháp thiết thực, phù hợp, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn đã có bước chuyển biến toàn diện, vững chắc. Năm 2015, kiểm tra nhận thức về pháp luật cho các đối tượng: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86,7% khá, giỏi. Kết quả huấn luyện các nội dung khoa mục: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 81,2% khá, giỏi. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên: Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh; 99,76% đảng viên đủ tư cách, trong đó có 95,77% đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Lữ đoàn giữ vững sự ổn định, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Đơn vị an toàn tuyệt đối; vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường còn dưới 0,2% (giảm 0,13% so với trước). Toàn Lữ đoàn có 10 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và nhiều cá nhân được Tư lệnh Quân chủng khen thưởng.

Hiện nay, tình hình trên các vùng biển, đảo nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của Lữ đoàn Hải quân 146 rất nặng nề, yêu cầu cao. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm cho Đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá BÙI ĐÌNH DƯƠNG, Phó Lữ đoàn trưởng
__________________

1 - 3 mẫu mực: 1. Mẫu mực về lễ tiết tác phong quân nhân; 2. Mẫu mực trong thực hiện nền nếp chế độ và chức trách; 3. Mẫu mực trong quản lý, giáo dục.

2 - 3 dứt điểm: 1. Đánh cờ, bài ăn tiền; đánh đề, cá độ; vay, mượn tài sản không có khả năng trả lại; 2. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; 3. Sử dụng rượu, bia sai quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020