Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Tư, 06/01/2021, 08:40 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, hải đảo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh gần 100 km bờ biển và gần 100 hải lý vùng nội thủy. Khu vực biên giới biển, đảo của Tỉnh có 06 huyện, thành phố Vũng Tàu gồm 26 xã, phường, thị trấn. Địa bàn Biên phòng Tỉnh có 47 doanh nghiệp, cơ quan đại diện nước ngoài hợp tác, đầu tư và liên doanh liên kết với Việt Nam; có 35 cảng biển quốc gia và quốc tế. Hằng năm có hơn 5.000 lượt tàu nước ngoài xuất, nhập, quá cảnh qua cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là địa bàn có bãi tắm biển, nghỉ dưỡng du lịch và nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển của Tỉnh và cả nước; song, cũng là điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm hoạt động ráo riết với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, v.v. Bởi vậy, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển, vùng biển, đảo là nhiệm vụ thường xuyên mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu phải đảm nhiệm và hoàn thành tốt. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Trước hết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, nhất là Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”; chỉ đạo các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, phù hợp với trình độ, nhận thức của từng đối tượng, sát đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương. Trong quá trình thực hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách, phối hợp với các ban, ngành, địa phương, bảo đảm đúng nội dung, chương trình giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là các xã, phường, thị trấn biên giới biển và huyện Côn Đảo. Vận dụng linh hoạt, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tìm hiểu và sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi, lợi ích của mình, góp phần tích cực trong triển khai các nhiệm vụ của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển phụ trách.

Cán bộ Biên phòngCcửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam (Ảnh bienphong.com.vn)

Một trong những giải pháp quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật1. Phương châm đặt ra là “yếu mặt nào, bồi dưỡng mặt đó”, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung vào việc xây dựng đề cương, thông qua giáo án, phương pháp tuyên truyền, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn, v.v. Nhờ đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Tỉnh đều có phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, đi vào lòng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở vùng biên giới biển của Tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn chú trọng xây dựng ngăn sách pháp luật, tủ sách pháp luật ở các đơn vị và địa phương; nắm vững thực trạng, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển. Đồng thời, phối hợp với các địa phương củng cố, nâng cấp các ngăn sách pháp luật, tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và các đồn biên phòng. Hiện nay, 100% đồn biên phòng, xã, phường, thị trấn đều có tủ sách pháp luật và 100% thôn, ấp đều có ngăn sách pháp luật với trên 1.500 đầu sách pháp luật (số lượng 38.500 cuốn) cùng hàng trăm đĩa DVD, thường xuyên luân chuyển, bổ sung sách, báo pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật được thuận lợi, góp phần nâng cao kiến thức, văn hóa pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới biển, đảo của Tỉnh.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sát từng đối tượng, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tích cực đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tiến hành. Do khu vực biên giới biển của Tỉnh gồm nhiều lực lượng, trình độ, nhận thức không đồng đều, nên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị Biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung vào các đối tượng: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhân dân khu vực ven biển; học sinh và người nước ngoài lưu trú, du lịch, quá cảnh,… trên địa bàn. Về nội dung, tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Tỉnh, nhất là các văn bản liên quan đến biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc2. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho địa phương củng cố 26 Câu lạc bộ tư vấn pháp luật ở các xã, phường, thị trấn (lực lượng gồm cán bộ địa phương, Công an, Bộ đội Biên phòng), tổ chức tư vấn, hỗ trợ tư pháp miễn phí, giải đáp các vấn đề pháp luật mà nhân dân quan tâm và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết kịp thời, tận gốc các mâu thuẫn, xích mích trong nhân nhân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng còn tổ chức in tài liệu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; biên soạn các chuyên đề pháp luật để tuyên truyền cho cựu chiến binh, người cao tuổi, cán bộ chủ chốt, đảng viên các xã, thị trấn; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ đoàn và nhân dân. Tuyên truyền cho nhân dân về quản lý, bảo vệ và khai thác thủy, hải sản; quản lý và cấp phép hoạt động nghề cá cho ngư dân; chấp hành quy định của khu vực biên giới biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển. Đối với học sinh, Bộ đội Biên phòng Tỉnh biên soạn tài liệu “Phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biên giới biển và hải đảo Việt Nam trong các cơ sở giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” và sách hướng dẫn sử dụng tài liệu trên, để cấp phát, tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục của Tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, Đơn vị đã cấp phát 1.500 tài liệu và 8.000 cuốn sách hướng dẫn sử dụng cho các trường học, trung tâm giáo dục trên địa bàn Tỉnh. Đối với người nước ngoài, thông qua công tác xuất, nhập cảnh và làm thủ tục tại các cửa khẩu cảng biển, lực lượng chức năng đã lồng ghép tuyên truyền đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư cho khách du lịch (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) để kích cầu du lịch, khuyến khích người nước ngoài tăng cường đầu tư kinh doanh, sản xuất tại địa phương3.

Về hình thức, được thực hiện đa dạng, phong phú, thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, chủ động phối hợp đưa tin, bài, văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biển, đảo trong Chuyên mục “Vì chủ quyền biên giới quốc gia” trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh và hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Qua đó, tạo điều kiện để tuyên truyền một cách có hệ thống các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần xây dựng ý thức về chủ quyền lãnh thổ và chấp hành pháp luật cho nhân dân. Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn phối hợp với Trung tâm văn hóa Tỉnh và đơn vị kết nghĩa tổ chức liên hoan tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới biển các tỉnh, thành Nam Bộ, kết hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ cho các huyện, thành phố trong Tỉnh; trong đó, có lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật đã tạo sự lan tỏa sâu rộng về ý thức chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước của dân tộc. Hằng năm, tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn Tỉnh để kịp thời có các giải pháp phù hợp trong tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật. Điểm nổi bật là, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tổ chức lực lượng cùng với các xã, phường, thị trấn biên giới biển, phối hợp với: Tổng Công ty khí Việt Nam tuyên truyền 05 buổi/314 lượt ngư dân, phát 12.000 tờ rơi có nội dung quy định về đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí; Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí tổ chức 05 buổi truyền thông tập trung cho hơn 1.000 người, cấp 4.000 tờ rơi và 400 đèn pin bảo vệ công trình dầu khí; tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức truyền thông tập trung và lồng ghép trong các cuộc họp của các đoàn thể, khu dân cư, những quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh, thông tin về những rủi ro, hiểm họa của di cư trái phép và thủ đoạn lừa gạt của bọn tổ chức đưa người di cư trái phép.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác Biên phòng, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, tạo phong trào quần chúng rộng rãi, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo phụ trách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá ĐINH QUỐC TUẤN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
___________________

1 - Ba năm qua (2018 - 2020) đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật với 162 đồng chí tham dự.

2 - Luật Biên giới Quốc gia năm 2003; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2019; Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam năm 2012; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP, ngày 03/9/2015 “về việc quản lý hoạt động của người và  phương tiện trong khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định số 77/2017/NĐ-CP, ngày 03/7/2017 “Về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu, cảng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, v.v.

3 - Ba năm qua (2018 - 2020) đã tuyên truyền: 14.987 lượt tàu hàng quốc tế/324.129 lượt thuyền viên nước ngoài; 429 lượt tàu khách quốc tế/260.195 lượt thuyền viên nước ngoài, 516.299 hành khách quốc tế, với 272 giờ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120