Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2012, 07:23 (GMT+7)
Bình dương đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh
 


Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 năm 2011
 
Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương đó được cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị định của Đảng, Chính phủ và thông qua sự chỉ đạo của Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương, các bộ, ngành liên quan. Quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục QP-AN, Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh Bình Dương đã tham mưu, tư vấn giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương và sát với các đối tượng. Theo đó, các huyện (thị xã) đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đưa công tác giáo dục QP-AN vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, các cấp uỷ đã quán triệt nghiêm túc và coi nhiệm vụ giáo dục QP-AN là nội dung lãnh đạo thường xuyên, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từng nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện, tạo thuận lợi cho việc gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố QP-AN ở địa phương, cơ sở.

Công tác giáo dục QP-AN toàn dân được Tỉnh đặc biệt quan tâm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Bình Dương là tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, thu hút nhiều lao động, có tốc độ tăng dân số cơ học cao, nên quá trình chuyển dịch này dễ xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng để chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình”. Vì thế, việc đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân là rất quan trọng, được Tỉnh triển khai thực hiện nền nếp theo một kế hoạch thống nhất từ Tỉnh đến cơ sở.


Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Luật giáo dục QP-AN
 

Hằng năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các cấp, các ngành đều tích cực tổ chức thực hiện. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch liên tịch thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiến hành khảo sát, phân công, phân cấp quản lý, bồi dưỡng, giáo dục cho từng đối tượng theo quy định; trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Riêng việc tuyên truyền, giáo dục QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, đầu tư sửa chữa, trang bị mới toàn bộ hệ thống đài phát thanh, đài truyền thanh ở 100% xã (phường, thị trấn). Hội đồng giáo dục QP-AN của Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Dương xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng. Theo đó, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương duy trì đều đặn mỗi tuần một chương trình Quốc phòng toàn dân, với thời lượng phát sóng từ 15 đến 17 phút và phát lại 1 lần trong tuần. Báo Bình Dương mở chuyên trang QP-AN vào thứ tư hằng tuần. Các sở, ban, ngành chức năng cũng thiết lập chương trình tuyên truyền, như: Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập cổng thông tin điện tử; Liên đoàn Lao động Tỉnh tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên cho cán bộ Công đoàn các doanh nghiệp và tổ chức cho công nhân giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn. Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Tủ sách, Giỏ sách pháp luật, mang lại tác dụng tích cực trong hệ thống chính trị - xã hội và toàn dân. Ngoài ra, thông qua các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ, ngày truyền thống của dân tộc, của địa phương, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các đoàn thể tổ chức lồng ghép các hình thức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, kết nghĩa,... nhằm vận động quần chúng thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.


BCHQS Tỉnh tặng quà cho các chức sắc tôn giáo
 

Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, Tỉnh luôn coi trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp. Sau Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp được củng cố, kiện toàn, bổ sung đủ các chức danh theo quy định, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đúng thành phần. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của Hội đồng được nâng lên, huy động và tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong điều hành, tổ chức và thực hiện công tác giáo dục QP-AN ở các cấp. Hiện tại, Hội đồng giáo dục QP-AN Tỉnh, các huyện (thị xã) đều đã được củng cố, kiện toàn, thành lập ban thường trực, ban thư ký hoạt động đúng quy chế, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có nền nếp công tác giáo dục QP-AN, như: xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và duy trì tốt công tác kiểm tra của Hội đồng giáo dục QP-AN cấp tỉnh và huyện (thị xã). Theo phạm vi quyền hạn, Hội đồng cấp Tỉnh đã giúp UBND Tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và giáo dục QP-AN toàn dân đạt kết quả tốt. Năm 2011, Hội đồng giáo dục QP-AN Tỉnh đã phối hợp với Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN (2001 - 2010) bằng hình thức trực tuyến và tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật giáo dục QP-AN do Ban soạn thảo Bộ Quốc phòng chủ trì. Đồng thời, tham mưu cho UBND Tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ năm 2011, Hội thi chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã; Hội thi chính trị viên ban CHQS xã (phường, thị trấn) giảng dạy chính trị giỏi lần thứ 3, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; chỉ đạo các huyện (thị xã), Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS Tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2011 ở các trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Tỉnh đến cơ sở. Các thành viên Hội đồng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và trực tiếp chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN của ngành mình. Công an Tỉnh đã triển khai xây dựng nhiều mô hình như: Câu lạc bộ phòng chống tội phạm; Đề án an ninh nông thôn, an ninh trong khu, cụm công nghiệp. Tỉnh Đoàn triển khai Đề án nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên Bình Dương, Đề án tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công nhân các khu nhà trọ... Định kỳ 6 tháng và 1 năm, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được và những thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN.


Đại diện tập thể, cá nhân đạt thành tích Xuất sắc trong Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ
 

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN Tỉnh, Bộ CHQS Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là cho cán bộ chủ chốt các cấp. Đây là đối tượng quan trọng nhất, được Tỉnh tập trung đầu tư cả về nội dung, thời gian và các giải pháp tổ chức thực hiện. Bởi vì, cán bộ là những người giữ trọng trách trong bộ máy hành chính, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và vận động, thuyết phục quần chúng thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong từng ngành, địa phương và cơ sở. Năm 2011, Tỉnh cử 2 cán bộ (đối tượng 1) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Học viện Quốc phòng tổ chức; 24 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng tại trường Quân sự Quân khu 7. Tỉnh và các huyện (thị xã) đã tổ chức 39 lớp cho 3.542 lượt cán bộ (đối tượng 3, 4, 5); tổ chức 4 lớp cho 240 vị là chức việc trong các tôn giáo; 15 lớp cho gần 2 ngàn lượt cán bộ ấp, khu phố, công chức nhà nước chưa là đảng viên (đạt 94-96% trong tổng số cán bộ tại chức). Đáng chú ý là, Tỉnh đã tổ chức được 2 lớp cho 107 đối tượng cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp. Các huyện (thị xã) tổ chức phổ biến kiến thức QP-AN rộng rãi cho các chủ nhà trọ, công nhân và thanh niên (được 7 lớp, có 498 người). Trường Chính trị Tỉnh tổ chức 4 lớp giáo dục QP-AN cho 444 đồng chí. Các đơn vị: Trường Quân sự Tỉnh, Ban CHQS 3 thị xã: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) tổ chức giáo dục QP-AN cho gần 9 ngàn học sinh, sinh viên. 100% trường trung học phổ thông tổ chức giáo dục QP-AN theo quy định. Ngoài ra, Bộ CHQS Tỉnh còn phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội” lần 2 cho 103 em.


Huấn luyện bắn súng ngắn tại lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN
 

Nội dung các chuyên mục giáo dục QP-AN tập trung vào tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quan điểm, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phản ánh các hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang (LLVT); gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực QP-AN; phổ biến những chủ trương, chính sách mới đối với LLVT và chính sách hậu phương quân đội,... Ngoài ra, Hội đồng giáo dục QP-AN Tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức giáo dục trực quan bằng pa-nô, áp phích, băng rôn, bảng biển treo ở các trục đường chính, trung tâm thị xã, thị trấn về các nội dung liên quan đến lĩnh vực QP-AN. Qua công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, từng cán bộ trong cấp uỷ, chính quyền và ban, ngành đoàn thể các cấp đã chuyển biến nhận thức và nâng cao trách nhiệm về nhiệm vụ QP-AN, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP-AN. Các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN, nổi lên có: Bộ CHQS Tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Trường Chính trị, Hội đồng giáo dục QP-AN của 3 thị xã: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và 2 huyện: Bến Cát, Tân Uyên. Các vị chức sắc, nhà tu hành và chức việc các tôn giáo sau khi được tham gia học tập đã hiểu rõ hơn những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về trách nhiệm của mỗi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó, tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ của mình thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước.

Để công tác giáo dục QP-AN ngày càng có chiều sâu và hiệu quả, Đảng ủy Quân sự và Bộ CHQS Tỉnh đang chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Hội đồng giáo dục QP-AN Tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung và hình thức, nhằm nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng. Tỉnh đặt chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ công tác, 100% cán bộ tại chức được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, tạo bước chuyển mới về ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng VĂN CÔNG DANH

Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:32 - 29/09/2020

HCMSJC55.05055.550
Hà NộiSJC55.05055.570
Đà NẵngSJC55.05055.570

Thời tiết