QPTD -Thứ Ba, 09/11/2021, 08:30 (GMT+7)
Xây dựng Trường sĩ quan Thông tin cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại

Trường Sĩ quan Thông tin là trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu thông tin cho Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội một số nước trong khu vực. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã, đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà trường “cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại hóa” bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ.

Trường Sĩ quan Thông tin thành lập ngày 11/11/1951, theo Quyết định số 132/QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, vượt khó vươn lên, làm chủ kỹ thuật, dạy tốt, học tốt”. Đến nay, Nhà trường đã đào tạo được hơn 50.000 cán bộ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin, hàng nghìn cử nhân công nghệ thông tin và kỹ thuật điện tử truyền thông. Các thế hệ cán bộ, học viên Nhà trường, dù trong thời chiến hay thời bình luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, sáng tạo, trình độ, năng lực công tác tốt, vừa giảng dạy, vừa tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cùng toàn dân, toàn quân lập nên những chiến công vang dội, đóng góp quan trọng vào thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và làm nhiệm vụ quốc tế. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh Quân đội.

Những năm gần đây, quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới giáo dục, đào tạo của Đảng, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng, hướng dẫn của cơ quan chức năng, Nhà trường đã có nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo; tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; từng bước thực hiện chuyển đổi số, xây dựng “Nhà trường thông minh” tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng chính nội lực, thu được nhiều kết quả tích cực. Ghi nhận những thành tích vẻ vang đó, Nhà trường vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý.

Trước xu thế hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, việc ứng dụng những thành tựu mới trong xây dựng và phát triển hệ thống thông tin liên lạc làm thay đổi căn bản về quy mô, trình độ tổ chức quản lý, khai thác các phương tiện và dịch vụ viễn thông, đặt ra yêu cầu mới rất cao đối với việc đào tạo nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã, đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Trường Sĩ quan Thông tin “cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại hóa” bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ.

Trước hết, tập trung xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng với các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, định hướng tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; kịp thời ngăn chặn, khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Chỉ thị số 9789/CT-BTL, ngày 12/12/2019 của Tư lệnh Binh chủng về việc triển khai xây dựng Trường Sĩ quan Thông tin theo mô hình “Nhà trường thông minh”. Đồng thời, quan tâm xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của các cấp ủy sát với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện nói đi đôi với làm, làm việc có kế hoạch và gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì với kết quả xây dựng đảng bộ, đơn vị.

Giờ học tập về tấn công mạng của học viên Chỉ huy - Tham mưu Tác chiến Không gian mạng

Hai là, tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung đào tạo và đổi mới phương pháp dạy - học. Thời gian qua, Nhà trường đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy - học theo hướng tiếp cận năng lực người học, thu được kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả đó chưa thật toàn diện, vững chắc và chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự trong tình hình mới. Vì thế, thời gian tới, Nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo các đối tượng theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu thông tin theo hướng phân chuyên ngành (thông tin lục quân, thông tin hải quân, thông tin phòng không - không quân), đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu tác chiến không gian mạng. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung các môn học, đảm bảo thiết thực, hiện đại, giảm thời gian lý thuyết, tăng thời gian thực hành, nhất là thực hành chuyên ngành cơ sở tổ chức thông tin liên lạc, tác chiến điện tử. Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và giảng dạy một số chuyên ngành bằng tiếng Anh, đào tạo giai đoạn 1 sĩ quan cấp phân đội; kết hợp đào tạo chính khóa với ngoại khóa, giữa đào tạo tại trường với tổ chức cho học viên đi thực tế tại đơn vị. Tăng cường luyện tập tổng hợp, diễn tập, diễn tập cuối khóa,… nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tế ở đơn vị cơ sở.

Đẩy mạnh thực hiện phương pháp dạy - học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong giảng dạy; chuyển mạnh từ chú trọng trang bị kiến thức sang phát triển năng lực tư duy, vận dụng lý luận vào thực tiễn của người học; coi trọng bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp quản lý, chỉ huy, tác phong công tác, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho học viên để thích ứng với môi trường hoạt động quân sự khó khăn, phức tạp. Đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của người học, chuyển mạnh từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực theo chuẩn đầu ra; thực hiện đánh giá thực chất, chính xác, khách quan, công khai, tạo động lực phấn đấu cho người học.

Ba là, xây dựng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ý thức sâu sắc về vai trò của đội ngũ giảng viên - chủ thể hoạt động dạy - học, Nhà trường đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 có trên 80% cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học, riêng giảng viên cơ hữu có 90% - 100% trình độ sau đại học (trong đó 20% tiến sĩ). Thực hiện mục tiêu xác định, Nhà trường chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, độ tuổi, chuyên ngành và có chất lượng toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đầu ngành, chủ nhiệm bộ môn; phấn đấu đạt được các chức danh về học hàm, học vị và chức danh cao quý của Ngành. Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ nghiên cứu phát triển phần mềm; tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho Quân đội và xã hội. Để chuẩn hóa kiến thức tương ứng với chức danh, Nhà trường tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhất là trình độ sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, khả năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên, phương pháp quản lý, chỉ huy, tổ chức tự học cho đội ngũ cán bộ quản lý. Kết hợp giữa tự đào tạo với gửi giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong và ngoài Quân đội, giữa bồi dưỡng tại trường với gửi đi thực tế ở đơn vị.

Bốn là, tập trung đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học theo hướng “Nhà trường thông minh”. Nhằm nhanh chóng tiếp cận mô hình giáo dục tiên tiến, Nhà trường huy động các nguồn lực, từng bước thực hiện “Chuyển đổi số”, xây dựng “Nhà trường thông minh” theo 11 tiêu chí mà Bộ Tổng Tham mưu ban hành. Trọng tâm vào xây dựng hạ tầng huấn luyện, đào tạo thông minh; xây dựng giảng đường, thư viện, thao trường thông minh và quản lý, điều hành thông minh. Theo đó, Nhà trường tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu với các phần mềm là các hệ thống thông minh trợ giúp quản lý đào tạo, xếp lịch huấn luyện, hỗ trợ ra các quyết định huấn luyện, diễn tập, quản lý các trang bị phục vụ huấn luyện. Xây dựng hệ thống an ninh và hệ thống vạn vật kết nối để cung cấp các ứng dụng và dữ liệu cho học viên, giảng viên trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Tăng cường ứng dụng công nghệ mạng, kết nối thông qua hệ thống mạng nội bộ và mạng truyền số liệu quân sự xây dựng mạng kết nối từ các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm đến trung tâm điều hành của Nhà trường. Xây dựng các Trung tâm điều hành huấn luyện với các hệ thống hỗ trợ người chỉ huy và cơ quan trong huấn luyện, diễn tập đến từng đầu mối đơn vị. Tổ chức cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thông tin chỉ huy, điều hành trực tuyến trong mạng nội bộ của Nhà trường, v.v.

Cùng với đó, Nhà trường coi trọng đẩy mạnh công tác quản lý, xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với giáo dục, đào tạo. Tăng cường liên kết với các nhà trường, đơn vị, doanh nghiệp để bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn cho giảng viên, chuyển giao công nghệ, tiếp cận các dịch vụ và giải pháp tiên tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Đại tá, TS. LÊ XUÂN HÙNG, Hiệu trưởng Nhà trường

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:25 - 28/01/2022

EUR24,449.3926,003.22

GBP29,369.5930,841.11

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 28/01/2022

HCMSJC61.80062.500
Hà NộiSJC61.80062.520
Đà NẵngSJC61.80062.520