QPTD -Thứ Sáu, 19/02/2021, 06:50 (GMT+7)
Vùng 3 Hải quân nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn

Vùng 3 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển được giao; có phạm vi rộng, diễn biến phức tạp, khí hậu, thủy văn khắc nghiệt. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng luôn chú trọng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn với những nội dung, giải pháp đồng bộ, hiệu quả; là điểm tựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế.

Để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, yếu tố quan trọng hàng đầu là nâng cao nhận thức nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, trách nhiệm chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, trọng tâm là quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong đó, tập trung làm rõ âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài; nhận thức đúng đối tác, đối tượng; nắm chắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển, đảo gắn với nhiệm vụ của Quân chủng, của Vùng để cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng về nhiệm vụ, đề cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, nêu cao cảnh giác, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí, trách nhiệm cho mỗi người trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng Vùng thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm, trách nhiệm đối với nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; duy trì đồng bộ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến chuẩn bị tốt lực lượng, sẵn sàng chi viện, phối thuộc khi có lệnh. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, tăng cường huấn luyện hiệp đồng, diễn tập với các lực lượng trong Quân chủng và với lực lượng Phòng không - Không quân, v.v. Qua đó, rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của bộ đội, phù hợp với yêu cầu tác chiến trên biển. Tăng cường báo động kiểm tra đột xuất đối với các kíp trực và phân đội làm nhiệm vụ trực ban, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Đầu tư lắp đặt hệ thống camera quan sát, tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị.

Trước những diễn biến mới, phức tạp trên biển, Vùng chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức nắm tình hình; nâng cao trình độ phân tích, tổng hợp; dự báo, đánh giá chính xác, phát hiện từ sớm, từ xa hoạt động của hải quân các nước ở các khu vực trọng điểm để kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và trực tiếp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt quan điểm “kiên quyết, kiên trì” của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết và xử lý các vấn đề trên biển, Vùng tập trung chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị các phương án đấu tranh theo đúng chủ trương, đối sách; xử lý khôn khéo, kiên quyết, kịp thời các tình huống, không để nước ngoài xuyên tạc, tạo cớ gây xung đột, làm phức tạp thêm tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình trên biển và mối quan hệ với các nước láng giềng, trong khu vực. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan cấp trên, đơn vị bạn; tổ chức, xây dựng thế trận liên hoàn, vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, đa dạng hóa hình thức, mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia trên vùng biển, đảo được giao. Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, Vùng tích cực nghiên cứu, chủ động đề xuất với cấp trên nhiều giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc. Bên cạnh đó, Vùng phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực trao đổi; cung cấp tình hình an ninh trên biển; hướng dẫn ngư dân phương pháp thông tin, nhận dạng mục tiêu lạ trên biển; động viên bà con vươn khơi, bám biển, bám ngư trường để phát triển kinh tế gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo. Nhờ đó, năm 2019 - 2020, ngư dân đã cung cấp nhiều thông tin về tàu thuyền, phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam làm cơ sở để Vùng giải quyết hiệu quả.

Thực hành bắn PK 16

Chất lượng huấn luyện là yếu tố trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Vùng, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Trong thực hiện, Vùng vừa coi trọng huấn luyện đồng bộ, toàn diện để nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, vừa tăng cường huấn luyện chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, gắn với tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong đó, đi sâu huấn luyện cho bộ đội thuần thục vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, tiếp cận nhanh, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, thành thạo tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, tác chiến hiệp đồng với các lực lượng khác; nâng cao khả năng hoạt động dài ngày trên biển của bộ đội. Với quan điểm: cán bộ là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định tới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Vùng luôn coi trọng huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; phát hiện khâu yếu, mặt yếu để tập huấn, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, yếu nội dung nào bồi dưỡng nội dung đó. Thường xuyên cập nhật cho cán bộ huấn luyện nắm vững những diễn biến mới, ý đồ, thủ đoạn hoạt động mới của nước ngoài trên vùng biển, đảo được phân công để kịp thời đưa vào nội dung huấn luyện. Vì vậy, trình độ quản lý, điều hành huấn luyện; khả năng chỉ huy, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt.

Cùng với đó, Vùng thực hiện đột phá trong đổi mới công tác quản lý, điều hành huấn luyện; phân cấp huấn luyện rõ ràng, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan với đơn vị. Xác định rõ nội dung, thời gian, mức độ huấn luyện cho các đối tượng trong từng khoa, mục; kết hợp huấn luyện cơ bản với huấn luyện nâng cao, từ giản đơn đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ phân đoạn đến tổng hợp; kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, thực chất; công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện luôn được đề cao. Đồng thời, gắn công tác huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì có nền nếp huấn luyện điều lệnh, thể lực và hoạt động thể thao trong Đơn vị. Nhờ đó, Vùng luôn hoàn thành 100% nội dung, thời gian kế hoạch huấn luyện trong năm, với trên 98% quân số. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội ngày càng cao; kết quả diễn tập, sát hạch chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật đều đạt khá trở lên; tham gia các hội thi, hội thao do Bộ, Quân chủng tổ chức đạt kết quả tốt. Hằng năm, Vùng luôn có một hoặc hai trung đoàn, lữ đoàn, bốn đến năm đơn vị cấp hải đội, tiểu đoàn và tương đương được Bộ Quốc phòng, Quân chủng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi. Điều đó đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Vùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Xác định phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, Vùng luôn chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nghiêm túc, triệt để, đồng bộ, với quyết tâm cao. Thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển trọng điểm về bão lũ, cộng thêm sự biến đổi khí hậu toàn cầu những năm gần đây làm cho thời tiết, khí hậu, thủy văn diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng bộ đội. Để hoàn thành nhiệm vụ, Vùng thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng cho bộ đội lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ. Hằng năm và trước khi bão đến, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho phù hợp. Kiểm tra, rà soát công tác kỹ thuật các xuồng cứu hộ, cứu nạn, xe kéo xuồng; tổ chức huấn luyện thành thục, hiệu quả cho kíp xuồng sẵn sàng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của các cơn bão để kịp thời điều chỉnh, kiện toàn lại tổ chức, biên chế các lực lượng cơ động ứng cứu; chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác lãnh đạo, chỉ huy được tiến hành quyết liệt, chặt chẽ; giao nhiệm vụ cho đơn vị kịp thời, tỉ mỉ, cụ thể; hướng dẫn, kiểm tra chu đáo, không để thiếu nội dung, hạng mục. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, duy trì chặt chẽ hệ thống trực; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức phòng, chống bão nghiêm túc và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu với quyết tâm và khả năng cao nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tàu thuyền. Từ năm 2015 đến nay, Vùng đã cứu nạn 44 vụ/33 tàu với hơn 300 thuyền viên và ngư dân; cấp cứu, hỗ trợ y tế 16 vụ với 14 ngư dân. Đặc biệt, năm 2020 với hiện tượng bão chồng bão, Vùng đã tổ chức hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chặt chẽ với các tỉnh, thành phố ven biển; tham gia cứu nạn 08 thuyền viên tàu Vietship-01 tại Cửa Việt (Quảng Trị), ứng cứu thành công 11 ngư dân tàu cá QNg 94625 TS, 08 ngư dân tàu cá QNg 91756 TS bị chết máy trên biển,... góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Sau bão, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ địa phương, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, với trách nhiệm và quyết tâm cao, Vùng 3 Hải quân phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, góp phần xây dựng vùng biển an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới.

Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN HÙNG, Tư lệnh Vùng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470