QPTD -Thứ Sáu, 22/09/2017, 10:16 (GMT+7)
Thị xã Sơn Tây tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tạo môi trường thuận lợi để Thị xã phát triển nhanh, bền vững.

Thị xã Sơn Tây có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô Hà Nội1. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và đạt những kết quả tích cực, tạo ra những điều kiện cần thiết để xây dựng Thị xã trở thành đô thị vệ tinh “xanh, sạch, đẹp”.

Thường trực Thị ủy, Đảng ủy Quân sự Thị xã thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ trong diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Sơn Tây (năm 2016)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trước hết, Thị xã tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức cho các đối tượng về mục tiêu, quan điểm, phương châm bảo vệ Tổ quốc được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Chương trình 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2020”; Chỉ thị 13-CT/TU về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 của Thành ủy Hà Nội. Thị ủy đã ban hành “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ” và các chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ ra nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; gắn quán triệt, thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm với phát động phong trào quần chúng, động viên nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được Thị xã tổ chức thực hiện nền nếp, hiệu quả. Thị xã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm địa bàn. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thường xuyên được kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động; nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng được đổi mới đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và sự phát triển của thực tiễn. Từ năm 2012 - 2016, Thị xã cử 08 lượt cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do trên tổ chức; tổ chức 40 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 7.017 cán bộ thuộc đối tượng 3 và 4, đạt 95,2% và 28.708 lượt cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, hội viên, thanh niên chưa phải đảng viên, 136.217 lượt học sinh, sinh viên, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đối tượng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, công trình quốc phòng, đất quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là nội dung trọng yếu, được Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, Thị xã đã phát huy vai trò của Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành trong tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Cùng với hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự, Thị xã từng bước triển khai các dự án, hạng mục công trình dân sinh và phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng2; bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, v.v. Các kế hoạch: phát triển lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; dự trữ, động viên lực lượng, vật tư, trang thiết bị, nhất là lực lượng, phương tiện cho xử trí các tình huống,... được chuẩn bị chu đáo. Năm 2016, Thị ủy và Ủy ban nhân dân Thị xã đã tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Thị xã, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; chỉ đạo 15 xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ gắn với kiểm tra khả năng hoạt động của phòng không nhân dân đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Vì thế đã góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và khả năng chỉ huy, trình độ sẵn sàng chiến đấu, trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương.

Cùng với đó, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn làm nhiệm vụ tác chiến, trị an, dân vận, an toàn giao thông, duy trì cụm liên kết an ninh, an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hằng năm, Thị xã ký kết phối hợp với 100% đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn, với khoảng gần 4.000 người, trên 100 phương tiện trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Vào dịp đầu mỗi năm, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã phối hợp, lấy ý kiến các đơn vị, tham mưu với Ủy ban nhân dân Thị xã xây dựng, thống nhất ban hành quy chế, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức ký cam kết thực hiện, với mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thời gian, lực lượng, phương tiện, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Đồng thời, quán triệt, phối hợp huy động lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho đơn vị và địa bàn trong các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng; tổ chức các chốt liên ngành (công an, quân sự) để duy trì kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và chính sách hậu phương Quân đội. Năm 2016, trên địa bàn xảy ra 06 vụ cháy rừng, 01 vụ úng ngập do mưa, bão đều được giải quyết tốt, kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Các đơn vị Quân đội xây mới 05-07 căn nhà, sửa chữa 15-20 Nhà tình nghĩa, tặng quà trên 2.000 lượt đối tượng chính sách và huy động hàng ngàn lượt ngày công để tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đường làng, ngõ xóm, v.v. Hằng quý, cuối năm, Thị xã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân; công tác khen thưởng, phê bình đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời. Nhờ đó, công tác này đã đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” trên địa bàn Thị xã vững mạnh.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị năm 2017

Xây dựng lực lượng vũ trang, cơ quan quân sự địa phương vững mạnh được Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã xác định là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm. Đảng bộ Thị xã tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, nhất là chất lượng chính trị; đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, góp phần xây dựng nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô”, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống, thành thạo về trình độ sẵn sàng chiến đấu, chuyên môn nghiệp vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thời, coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; gắn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, rèn luyện đội ngũ cán bộ với công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang Thị xã có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thị xã đã xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự xã, cơ quan đạt chuẩn theo quy định và cử cán bộ đào tạo bậc đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên ngành quân sự theo kế hoạch.

Lực lượng dân quân tự vệ của Thị xã được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”; được quản lý chặt chẽ theo quy trình: đăng ký độ tuổi, xét tuyển, kết nạp mới, công nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ hằng năm, đảm bảo có chất lượng chính trị, độ tin cậy, uy tín cao trong nhân dân; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thường trực và trong các doanh nghiệp đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Lực lượng dự bị động viên được tổ chức theo Pháp lệnh, hằng năm đều thực hiện tốt việc quản lý, huấn luyện và sắp xếp quân nhân dự bị cho các đơn vị dự bị động viên. Đến nay, dân quân tự vệ của Thị xã đạt 1,62% dân số, có 18,5% là đảng viên, 41,3% là đoàn viên; quân nhân dự bị được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98,75%, với 100% các đầu mối, trên 70% đúng chuyên nghiệp quân sự, đảng viên đạt 6,7%, đoàn viên đạt 29,68%; phúc tra trên 40.000 lượt phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân động viên cho nhiệm vụ quốc phòng, trong đó bố trí 14 phương tiện cho các đơn vị. Ngoài ra, Thị xã rất coi trọng thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, theo đúng các khâu, các bước, như: tuyên truyền, đăng ký, khám sức khỏe, hướng nghiệp, hướng dẫn thủ tục,… đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Từ năm 2012 - 2017, Thị xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, với chất lượng tốt, an toàn, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; đăng ký tuyển sinh quân sự cho 845 thanh niên và có 104 thanh niên trúng tuyển vào các học viện, nhà trường Quân đội.

Công tác huấn luyện cho các lực lượng, phương tiện, nhất là trình độ, khả năng tác chiến trong biên chế và phối thuộc thường xuyên được Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt. Theo đó, phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên luôn được quán triệt, vận dụng sát thực tiễn, đối tượng tác chiến và trang bị hiện có. Hằng năm, lực lượng vũ trang Thị xã đều hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian huấn luyện, với quân số trên 96%; riêng huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt 100%, đảm bảo an toàn tuyệt đối; qua kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Thị xã chỉ đạo cơ quan quân sự duy trì nghiêm các chế độ, quy định trong ngày, tuần, tháng, nhất là chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, v.v. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, như: tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng làm nhiệm vụ khi có tình huống; tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn vững mạnh; thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và làm tốt công tác hậu phương Quân đội, v.v. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy của bộ đội. Chất lượng, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang Thị xã không ngừng được nâng cao.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng địa bàn, khu vực phòng thủ vững chắc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thị xã Sơn Tây tiếp tục phát huy truyền thống “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, kiên cường, cách mạng trong tình hình mới.

ĐẶNG VŨ NHẬT THĂNG, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã
________________

1 - Thị xã Sơn Tây là đô thị cổ, nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, diện tích 113 km2, dân số gần 20 vạn người.

2 - Như: hoàn thành Sở Chỉ huy - nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã và công trình phụ trợ. Đề nghị trên triển khai các dự án, như: mở rộng diện tích cơ quan quân sự; xây dựng trận địa phòng không; xây dựng thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang và giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.