QPTD -Thứ Sáu, 23/07/2021, 07:50 (GMT+7)
Sư đoàn Phòng không 367 nâng cao tinh thần cảnh giác, sức mạnh chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam Tổ quốc

Nhận thức sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, thách thức mới đặt ra trên mặt trận đối không, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam Tổ quốc.

Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại, những năm gần đây, Sư đoàn được đầu tư, trang bị nhiều vũ khí, khí tài mới, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để Sư đoàn nâng cao một bước sức mạnh chiến đấu. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sư đoàn gặp không ít khó khăn, thách thức do yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Trong khi đó, các đơn vị đóng quân phân tán, nhiều bộ phận, đài, trạm lẻ; quân số phần lớn là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên kỹ thuật; yêu cầu canh, trực, sẵn sàng chiến đấu nghiêm ngặt, cường độ làm việc cao; hậu phương, gia đình bộ đội còn nhiều khó khăn, v.v. Điều đó tác động không nhỏ tới tư tưởng của bộ đội và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị.

Tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ tại Đại hội Đảng bộ Sư đoàn  nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: dangcongsan.vn

Để hoàn thành nhiệm vụ, Sư đoàn tiến hành nhiều nội dung, giải pháp; trong đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Sư đoàn chú trọng công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị tăng cường phổ biến, quán triệt cho bộ đội nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân chủng và Sư đoàn trong tình hình mới. Trước tình hình phức tạp hiện nay, nhất là ở Biển Đông và một số khu vực biên giới, Sư đoàn chỉ đạo làm tốt công tác định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ; phân tích, làm rõ bản chất, âm mưu của các thế lực thù địch và những chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, ý nghĩa các mục tiêu bảo vệ; các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của trên và âm mưu, thủ đoạn tác chiến đường không mới của địch, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục riêng theo nhiệm vụ; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, chế độ thông báo chính trị, thời sự, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng để bộ đội nhận thức đúng đối tác, đối tượng, nhất là trước những vấn đề phức tạp nảy sinh. Bên cạnh đó, Sư đoàn coi trọng giáo dục truyền thống của Quân đội, Quân chủng, Đơn vị, nhất là những trận đánh điển hình và kinh nghiệm chiến đấu trên mặt trận đối không trong các cuộc kháng chiến để cán bộ, chiến sĩ có cơ sở tin tưởng vào vũ khí, khí tài, trang bị hiện có và cách đánh, nghệ thuật tác chiến phòng không của quân và dân ta. Đồng thời, coi trọng công tác xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh bằng nhiều biện pháp đồng bộ; trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nhằm tạo động lực, nâng cao ý chí quyết tâm, trách nhiệm của bộ đội đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Đặc điểm vùng trời mà Sư đoàn được giao quản lý, bảo vệ là tuyến đường hàng không nhộn nhịp với nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế đi qua, mật độ bay cao. Vì vậy, Sư đoàn yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm túc nền nếp canh, trực tại sở chỉ huy các cấp. Tổ chức nghiên cứu, dự báo, nắm chắc đối tượng tác chiến phòng không, tình hình trên không, trên biển, khu vực biên giới; kịp thời xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu. Trên cơ sở phương án chiến đấu của Sư đoàn, các đơn vị chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch huấn luyện các kíp chiến đấu; xây dựng phương án đánh địch trên từng hướng, xác định mục tiêu trọng điểm, dự báo đường bay, thủ đoạn hoạt động của địch, làm cơ sở luyện tập nâng cao trình độ chiến đấu, đảm bảo không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ khi có các tình huống. Việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn phía Nam triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và xử lý các tình huống tác chiến phòng không, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Sư đoàn luôn được chú trọng, không để sai sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu. Các đơn vị tăng cường báo động sẵn sàng chiến đấu đối với các kíp trực và phân đội làm nhiệm vụ trực ban, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót. Nhờ đó, 100% lượt phân đội làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu chính thức và dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ; hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí, khí tài có trong biên chế luôn vượt 0,2% trở lên; các phương tiện thông tin liên lạc: chỉ huy, thông báo, báo động luôn đạt yêu cầu đề ra; các lần chuyển cấp bảo vệ chuyên cơ, phục vụ huấn luyện bay quân sự đều hoàn thành nhiệm vụ. Trong quản lý vùng trời, bộ đội luôn nắm chắc “04 biết”1, đảm bảo phát hiện, nhận dạng, thông báo mục tiêu kịp thời, chính xác, xử lý đúng các tình huống tác chiến phòng không theo Chỉ lệnh 27/CL-BTTM, ngày 03/12/2002 của Tổng Tham mưu trưởng.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung huấn luyện cho các đối tượng; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị về giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện chiến đấu, xây dựng khu huấn luyện thời chiến, củng cố thao trường, bãi tập, v.v. Với đặc thù huấn luyện phòng không nhiều chuyên ngành khác nhau, vừa tham gia huấn luyện, vừa phải đảm nhiệm canh, trực, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn hết sức coi trọng phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; tập trung huấn luyện kíp chiến đấu theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, đặc biệt là huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến.

Để giúp bộ đội thích ứng với điều kiện tác chiến mới, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường huấn luyện chuyển trạng thái, huấn luyện ban đêm, huấn luyện cơ động sát thực tế chiến đấu; xây dựng các quy trình huấn luyện đặc thù cho các phân đội ra đa, pháo phòng không, tên lửa; coi trọng tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, nhất là các nội dung mới, phức tạp. Các đơn vị chú trọng huấn luyện các phân đội tên lửa, pháo phòng không có sức cơ động cao, triển khai chiến đấu trên mọi địa hình, thời tiết; giỏi ngụy trang, nghi binh, che giấu lực lượng, phương tiện; kịp thời phòng tránh, đánh trả vũ khí công nghệ cao của địch. Đối với các kíp chiến đấu, Sư đoàn tiến hành huấn luyện từ thấp đến cao; từ đơn giản đến phức tạp; phân đoạn, tổng hợp; mô hình trước, thực hành khí tài sau. Thực hiện huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu thuần thục khẩu lệnh, động tác trên máy rồi mới cấp điện thực hành với các tình huống thực theo bài tập. Mở máy canh trực kết hợp luyện tập bắt, bám sát máy bay ta, nâng cao trình độ cho trắc thủ. Đến nay, kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp: sư đoàn, trung đoàn và phân đội (tên lửa; pháo phòng không, đài, trạm ra đa, dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa) đều có 01 kíp giỏi, 01 kíp khá. Kết quả huấn luyện hằng năm của bộ đội: 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; 100% cán bộ chủ trì huấn luyện giỏi. Giai đoạn 2015 - 2020, Sư đoàn tham gia hội thao, hội thi các chuyên ngành, kíp chiến đấu cấp quân chủng đều đạt giỏi và có giải; có 15/16 phân đội tham gia diễn tập bắn đạn thật đạt điểm giỏi, diệt mục tiêu, an toàn tuyệt đối. 22 lần/6 trung đoàn triển khai chiến đấu được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, v.v.

Duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật là nội dung được Sư đoàn hết sức coi trọng, trước hết là đảm bảo kỷ luật, chính quy trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Cùng với chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, Sư đoàn đẩy mạnh thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo Điều lệnh; đề cao vai trò nêu gương, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Đồng thời, duy trì chặt chẽ các chế độ học tập, công tác ngày, tuần; tăng cường kiểm tra, quản lý quân số, duy trì kỷ luật, nhất là trong ngày nghỉ; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Trên cơ sở các chỉ tiêu, yêu cầu của công tác kỹ thuật, Sư đoàn chỉ đạo cơ quan kỹ thuật và ngành Kỹ thuật các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ, sửa chữa, niêm cất các loại vũ khí, trang bị. Công tác huấn luyện, tập huấn kỹ thuật được duy trì nghiêm túc và đạt kết quả tốt, trọng tâm là huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật cho cán bộ, kỹ thuật viên làm chủ khí tài mới. Các đơn vị có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn để sửa chữa các hỏng hóc của khí tài; bảo đảm tốt kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài ra, Sư đoàn luôn chú trọng duy trì nền nếp, chế độ ngày kỹ thuật; thực hiện chính quy khu kỹ thuật; các trạm, tổ sửa chữa kỹ thuật các cấp bảo đảm hoạt động đúng chức năng. Bên cạnh đó, Sư đoàn luôn quan tâm đảm bảo đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ, ưu tiên cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu, cơ động, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Đẩy mạnh công tác tăng gia chăn nuôi, nuôi dưỡng chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội và làm công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại dịch covid-19 hiện nay.

Nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng, đến nay, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 367 được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá TẠ MINH HƯNG, Sư đoàn trưởng
___________________

1 - Gồm: 1. Biết kế hoạch dự báo bay; 2. Biết đã bay hay chưa bay; 3. Bay đến đâu, biết đến đó; 4. Biết hành động bay trên không.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170