QPTD -Thứ Năm, 05/12/2019, 07:23 (GMT+7)
Sư đoàn 9 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, thành lập ở Chiến khu Đ chiến trường miền Đông Nam Bộ. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, vừa xây dựng, vừa chiến đấu, lập nhiều chiến công vang dội, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, khiêm tốn, anh dũng, sáng tạo, đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, Sư đoàn tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn “Một tập trung, hai thường xuyên, ba khâu đột phá, bốn cùng với bộ đội”1, tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn.

Đảng ủy Sư đoàn ra nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019

Trước hết, Sư đoàn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị. Xác định đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, cơ sở nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn. Theo đó, Sư đoàn luôn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, v.v. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Sư đoàn đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả; kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, giáo dục với quản lý rèn luyện kỷ luật,… nhằm rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác, ý chí, quyết tâm chiến đấu cao, nắm chắc quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và yêu cầu, nhiệm vụ của Sư đoàn, Quân đoàn. Đồng thời, chủ động cập nhật, tăng cường thông tin để bộ đội nhận thức đúng tình hình, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, nhất là mưu đồ “phi chính trị hoá" Quân đội của các thế lực thù địch; đảm bảo giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị. Để công tác giáo dục, nhất là đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ đạt hiệu quả cao, Sư đoàn coi trọng tuyên truyền trực quan, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thông qua hành động, việc làm cụ thể làm gương cho bộ đội noi theo. Bên cạnh đó, Sư đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; ngăn ngừa, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

Xây dựng Đảng là nội dung then chốt để xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị. Với nhận thức đó, Sư đoàn đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, nhất là chi bộ, chi ủy ở cấp đại đội, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị độc lập; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, duy trì nghiêm nguyên tắc, kỷ luật Đảng, v.v. Bên cạnh đó, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở và quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên đang cư trú, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, chất lượng toàn diện của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ngày một nâng lên; vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì được phát huy. Hằng năm, Đảng bộ Sư đoàn có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 94% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém. Đây không chỉ là kết quả trong xây dựng Đảng mà còn là nhân tố đảm bảo cho Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên và là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn. Vì vậy, cùng với tăng cường nền tảng chính trị, tinh thần, Sư đoàn tập trung đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 278-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân đoàn “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, bằng nhiều biện pháp quyết liệt. Theo đó, Sư đoàn yêu cầu các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ huấn luyện; tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành, nội dung, hình thức tổ chức huấn luyện, diễn tập theo tư duy mới về quốc phòng, quân sự của Đảng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, v.v. Trong huấn luyện, Sư đoàn luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động; tăng cường huấn luyện thực hành, dã ngoại, sơ tán, phòng tránh, đánh trả, huấn luyện đêm, chống khủng bố, bạo loạn; kết hợp huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ sử dụng các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật trong biên chế; thành thạo tác chiến độc lập, theo nhiệm vụ và tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng quân chủng, binh chủng, trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhất là yêu cầu tác chiến của đơn vị chủ lực cơ động, Sư đoàn chỉ đạo tăng cường huấn luyện thể lực, luyện tập hành quân mang vác nặng, cự ly xa, cường độ cao; luyện tập cơ động ban đêm trên các loại địa hình, nâng cao sức khỏe dẻo dai, bền bỉ cho bộ đội. Đồng thời, chú trọng huấn luyện bơi, đảm bảo 100% chiến sĩ năm thứ hai đều biết bơi ếch, bơi vũ trang, bao gói, làm cơ sở để huấn luyện vượt sông. Những năm qua, Sư đoàn nhiều lần tổ chức cho bộ đội vượt sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, có mang theo vũ khí nặng như súng cối 100mm, súng máy phòng không 12,7mm,… đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị. Cùng với đó, Sư đoàn tăng cường tổ chức diễn tập ở các cấp; chú trọng diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đối với cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, diễn tập thực binh có bắn đạn thật, v.v. Với những nỗ lực, quyết tâm cao, hằng năm, kết quả huấn luyện của Sư đoàn luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi; diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật đều đạt khá trở lên và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhiều đơn vị trong Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng “Cờ thi đua Đơn vị huấn luyện giỏi” và được Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Thực hiện định hướng hành động đó, Sư đoàn đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là biện pháp, cơ sở quan trọng để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác, tự rèn của quân nhân trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định của đơn vị. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; duy trì chặt chẽ các chế độ học tập, công tác ngày, tuần; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để việc chấp hành kỷ luật trở thành tự giác, nghiêm minh nhưng không gò bó, Sư đoàn chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”. Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò của tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên, tổ chức thành nền nếp hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, giao lưu. Sư đoàn đã xây dựng được nhiều mô hình phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội, như: “Công viên văn hóa quân nhân”, “Sinh nhật tập thể quân nhân”, v.v. Hướng các hoạt động của bộ đội vào đời sống văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu vụ việc vi phạm kỷ luật. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp đại đội, trung đội thực hiện nghiêm “bốn cùng” với bộ đội để nắm bắt, quản lý tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có bước tiến bộ rõ rệt, góp phần quan trọng để Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Sư đoàn còn thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; hướng vào việc bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội. Ngành Hậu cần Sư đoàn đã có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm; phát huy nội lực đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, cải thiện đời sống bộ đội. Đến nay, Sư đoàn đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, cá, 80% - 100% nhu cầu thịt; quân số khỏe của Sư đoàn luôn đạt cao trên 99%. Cơ quan kỹ thuật các cấp tập trung nâng cao trình độ, khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thực hiện hiệu quả 4 mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Nhờ đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật của Sư đoàn luôn có hệ số kỹ thuật cao, đồng bộ, sẵn sàng cơ động đáp ứng kịp thời cho các tình huống, nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Sư đoàn 9 tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị chủ lực cơ động chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá LÊ VĂN HƯỚNG, Sư đoàn trưởng
______________

1 - Một tập trung: Tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hai thường xuyên: 1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); 2. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, nhất là cấp đại đội. Ba đột phá: 1. Nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, đơn vị; 2. Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; 3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Bốn cùng với bộ đội: Cùng ăn; cùng ở; cùng làm; cùng chia sẻ.

Ý kiến bạn đọc (0)