QPTD -Thứ Sáu, 23/11/2012, 14:19 (GMT+7)
Phú Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

Phú Quốc có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng - an ninh đối với tỉnh Kiên Giang và khu vực Tây Nam Bộ. Nhận thức rõ vị trí của mình, những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Phú Quốc luôn chú ý đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 178/2004/TTg và Quyết định 633/2010/TTg, phê duyệt Đề án phát triển tổng thể huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Đảng bộ, chính quyền huyện Phú Quốc đã có nhiều chủ trương, giải pháp đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH, hội nhập quốc tế; trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) (nhất là kinh tế biển, đảo) và tăng cường quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn là một giải pháp căn bản.

Những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương tận dụng tiềm năng, lợi thế để chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. Nhờ đó, tốc độ phát triển kinh tế của Huyện không ngừng tăng, đạt bình quân 26,66% (trong đó: Nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 6,54%/năm; Công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 18,93%/năm; Dịch vụ và các ngành khác tăng 38,67%/năm). Trong năm 2011, lượng khách đến tham quan du lịch tăng trên 16% so với năm 2010 (trong đó có 89.551 khách du lịch quốc tế), doanh thu trên 710 tỷ VNĐ (tăng 41,7% so với năm 2010). Cũng trong năm, tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản đạt 151.631 tấn (tăng 24,7% so với năm 2010), riêng số ngọc trai nuôi đạt 85.500 viên (5 ly/viên), tăng 34,22%; tổng giá trị sản xuất của ngành thủy sản đạt 473 tỷ đồng (tăng 2,55% so với năm 2010); chế biến nước mắm Phú Quốc đạt 8,5 triệu lít… Các ngành kinh tế khác phát triển vững chắc cả về quy mô và chất lượng, luôn gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và thị trường1. Các lĩnh vực văn hoá, y tế, xã hội của Huyện có nhiều tiến bộ vượt bậc. Việc thực hiện chính sách xã hội được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm đúng mức; công bằng xã hội được đảm bảo. Các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Nhà nước và Huyện phát động, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng “Ấp văn hoá”, “Gia đình văn hoá” được triển khai đến từng thôn, xóm và hộ gia đình, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Tình hình chính trị trên địa bàn ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) không ngừng được nâng lên. Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh trên 92%, không có cơ sở yếu, kém; gần 94% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có trên 18% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện có nền nếp, đúng nguyên tắc, đảm bảo về số lượng và chất lượng… Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong Huyện được nâng cao một bước (thu nhập bình quân đầu người đạt 42,83 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống dưới 2,2%); “thế trận lòng dân” được củng cố, nhân dân yên tâm bám biển, đảo, chung tay xây dựng địa phương giàu mạnh, văn minh. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống kết cấu hạ tầng của Huyện chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển; tình hình an ninh nông thôn, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... còn diễn biến phức tạp. Trong lúc đó, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình phức tạp trên Biển Đông, vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường QP-AN của cấp ủy, chính quyền địa phương…

Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND Huyện hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường QP-AN, giữ vững chủ quyền biển, đảo, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là đội ngũ CB,ĐV về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP,QS) địa phương. Hằng năm, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cấp ủy đều quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên về QP-AN cho các đối tượng, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, nắm vững quan điểm, đường lối QP,QS của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, Huyện ủy, UBND Huyện về nhiệm vụ QP-AN. Trên cơ sở đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động… lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác QP,QS địa phương phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP-AN của Đảng ở một huyện đảo có vị trí chiến lược quan trọng, Huyện đã chú trọng kết hợp chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo nền tảng bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống. Huyện ủy, UBND Huyện đã chỉ đạo Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc hoàn thành công tác rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 806/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang “Về phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch và triển khai thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030”; thẩm định chặt chẽ và chỉ cấp phép cho các chương trình, dự án có hiệu quả cả về KT-XH và QP-AN, trong đó tập trung xử lý 157 đồ án quy hoạch đã và đang thực hiện với tổng diện tích đất là 9.228 ha. Đến nay, nhiều công trình thuộc Chương trình hành động 26-CTr/HU của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ Huyện vững chắc giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020, Chương trình 135 (xoá đói giảm nghèo), Chương trình 327 (trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc); chương trình phủ sóng phát thanh và truyền hình, đánh bắt cá xa bờ, quân - dân y kết hợp,… đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Các dự án, quy hoạch, như: quy hoạch xây dựng, mở rộng tuyến đường xuyên đảo; đường giao thông nông thôn ở thị trấn Dương Đông và các xã Cửa Dương, Hàm Ninh, Gành Dầu, Dương Tơ; Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; hồ chứa nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải; xây dựng bến cảng, cầu, các cơ sở hậu cần nghề cá, chế biến hải sản, khu vực nuôi trồng hải sản, các công trình văn hoá, y tế, giáo dục, phát triển du lịch - dịch vụ kết hợp với trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái biển, đảo;… đã phát huy tác dụng trong thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm môi sinh, tăng cường tiềm lực và thế trận QP-AN trên địa bàn.

Để nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP-AN cho các đối tượng, Huyện ủy, UBND Huyện chỉ đạo các cấp đẩy mạnh công tác phổ biến, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ CB,ĐV và nhân dân. Hội đồng Giáo dục QP-AN thường xuyên được củng cố, hoạt động có nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đúng quy định. Năm 2011, số CB,ĐV tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do trên tổ chức đạt 100%; các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho CB,ĐV và các chủ hộ, tầu thuyền, bè, chức sắc, chức việc tôn giáo đạt 98%. Việc tổ chức giáo dục quốc phòng cho học sinh trung học phổ thông được thực hiện đúng chương trình, nội dung quy định, đảm bảo cả số lượng và chất lượng (kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76% khá, giỏi)… Đến nay, nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ QP,QS địa phương của CB,ĐV và nhân dân trong Huyện được nâng cao; công tác quản lý nhà nước về QP-AN, nhất là việc chú ý phát triển KT-XH và tăng cường QP-AN, thúc đẩy địa phương phát triển nhanh, bền vững, có chuyển biến rất tích cực.

Cùng với đó, Huyện uỷ, UBND Huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Huyện chú trọng kiện toàn lực lượng thường trực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện, diễn tập của trên; chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên bổ sung kế hoạch chiến đấu bảo vệ Sở chỉ huy, kế hoạch A, A2; kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tham gia phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Công tác đối ngoại QP-AN được tăng cường; chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong dịp lễ, Tết cổ truyền, qua đó củng cố tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giữ vững môi trường hòa bình trên biển, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, tăng cường QP-AN trên vùng biển, đảo biên giới quốc gia. Căn cứ vào Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Huyện ủy, UBND Huyện chỉ đạo các cấp thực hiện tốt việc phát triển DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, phù hợp với đặc điểm địa bàn biển, đảo, đảm bảo về chất lượng  (hiện nay, lực lượng DQTV của Huyện đạt 1,34% dân số, trong đó đảng viên đạt 8,02%). Các cấp thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên (DBĐV); theo đó, các khâu, các bước trong đăng ký, quản lý, rà soát, bổ sung, bổ nhiệm cán bộ, thăng quân hàm, các chế độ, chính sách… cho quân nhân dự bị, cán bộ khung các đơn vị DBĐV được thực hiện nghiêm. Hiện nay, các đơn vị DBĐV của Huyện được củng cố, sắp xếp theo hướng gọn địa bàn, sát chuyên nghiệp quân sự, riêng biên chế Đại đội động viên khẩn cấp đạt 100%, có dự phòng 15%...

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân sự Huyện trong sạch, vững mạnh, cơ quan quân sự Huyện vững mạnh toàn diện được Huyện ủy rất chú trọng. Cùng với việc duy trì có nền nếp các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, Huyện ủy chú trọng gắn xây dựng, kiện toàn cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì công tác QS,QP, nhất là ở cơ sở; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng với nâng cao chất lượng đội ngũ CB,ĐV. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quân sự địa phương của Phú Quốc có đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và cơ cấu tổ chức; 100% xã (thị trấn) đã thành lập được Ban Chỉ huy Quân sự; đa số cán bộ đã qua lớp đào tạo chỉ huy trưởng xã (phường, thị trấn), có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt. Đội ngũ CB,ĐV của Đảng bộ và Cơ quan Quân sự Huyện tích cực bám nắm địa bàn; tham mưu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, Vùng 5 Hải Quân, Tiểu khu Biên phòng 55, các đồn Biên phòng, công an và các đoàn thể để giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh…  

Hướng tới mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có tầm cỡ khu vực và thế giới; trung tâm giao thương và tài chính quốc tế; giữ gìn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, Huyện ủy và UBND Huyện đang tích cực đổi mới, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào xây dựng địa phương ngày càng phát triển về kinh tế, giàu bản sắc văn hóa, vững mạnh về QP-AN.

VĂN HÀ PHONG

Bí thư Huyện ủy

                  

1 - Huyện đã tổ chức phong trào “Vì Phú Quốc xanh - sạch - đẹp”; triển khai thực hiện Đề tài “Xây dựng vườn tiêu đạt chuẩn Global Gap”; xây dựng, quảng bá thương hiệu nước nắm Phú Quốc; các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn cam kết thực hiện tốt bảo vệ môi trường biển, đảo…

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:50 - 12/12/2019

EUR25582.7426430.39

GBP30247.2330731.63

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết