QPTD -Thứ Bảy, 07/03/2020, 12:16 (GMT+7)
Phụ nữ Quân đội với việc thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng

Hòa chung với phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân, thời gian qua, phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua yêu nước do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, với nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến nay, các phong trào đã được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, khích lệ, động viên và phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trên các mặt công tác. Năm 2019, 100% Hội Phụ nữ tổ chức ký kết giao ư­ớc thi đua, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng Hội Phụ nữ và của từng cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân đăng ký phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong năm, có 96,8% (vượt 0,3% so với chỉ tiêu đề ra trong năm) cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào và đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến”, trong đó có 51,5% (đạt chỉ tiêu đề ra trong năm) đạt danh hiệu “Hội viên xuất sắc”. Đã có 98% Hội Phụ nữ đạt “vững mạnh”, trong đó có 56,5% (vượt 0,5% so với chỉ tiêu đề ra trong năm) đạt vững mạnh xuất sắc. Trong năm, có 01 cá nhân vinh dự nhận được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019; 84 nữ quân nhân tham gia 64 công trình tuổi trẻ sáng tạo trong toàn quân, trong đó có 49 đồng chí với 36 công trình, sáng kiến đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2019 (21 công trình, sáng kiến do phụ nữ làm chủ nhiệm).

Có được kết quả trên là do dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cấp Hội đã triển khai đồng bộ nội dung, giải pháp trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng.

Phong trào Thi đua Quyết thắng được phát động và triển khai bảo đảm có nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát thực tiễn, vừa sức, phù hợp với khả năng và lĩnh vực công tác của từng đối tượng, đảm bảo cho hội viên dù công tác ở cương vị nào cũng có thể tham gia và thể hiện được vai trò của mình. Hình thức thi đua đa dạng, phong phú, hấp dẫn gắn với phong trào Thi đua yêu nước của Phụ nữ Việt Nam, phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động của toàn quân. Phát huy cao độ tính tự chủ, sáng tạo của tổ chức cơ sở Hội trong xác định hình thức triển khai, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị và thực tế hoạt động của tổ chức phụ nữ; hướng vào chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên, nhất là phụ nữ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, công tác tại vùng sâu, vùng xa, đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và trực tiếp lao động sản xuất, v.v.

Phụ nữ toàn quân đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả để thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Các cấp Hội đã duy trì trên 300 mô hình thi đua trên tất cả các mặt công tác, học tập và rèn luyện. Trong thực hiện phong trào, các cấp hội luôn chú trọng nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả thiết thực để các tổ chức hội và hội viên học tập, noi theo. Năm 2018, có 76 mô hình thi đua xuất sắc được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen, như: Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu; Ngày huấn luyện kiểu mẫu; Ca trực kiểu mẫu; Phụ nữ mẫu mực về điều lệnh chính quy; Bếp ăn phụ nữ tự quản; Bát nước thao trường; Đường kim mũi chỉ quân sĩ hài lòng; Dạy tốt, học tốt, công tác tốt, nghiên cứu khoa học tốt; Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm; Theo gương Bác tiết kiệm tốt, tăng gia giỏi; Câu lạc bộ Gia đình 5 không, 3 sạch; Câu lạc bộ “Gia đình nữ quân nhân hạnh phúc”; Gia đình quân nhân kiểu mẫu; Câu lạc bộ Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu dân ca, v.v. Tổ chức phụ nữ các đơn vị đã xây dựng các mô hình mới trong thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường, như: Một việc làm hai ý nghĩa” của phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật. Trong lựa chọn tham gia thể thao, văn hóa văn nghệ, như các mô hình: Khiêu vũ của phụ nữ Quân chủng Hải quân; “Tiết kiệm chi tiêu vì bữa cơm nhân ái cho người bệnh của phụ nữ Quân khu 4; “Sạch nhà, đẹp đơn vị, xanh môi trường”“Rau sạch cho bé” của phụ nữ Binh chủng Pháo binh; tiết kiệm “Thùng giấy loại đa năng” của Học viện Chính trị, v.v. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, như: “Ngày thứ bảy không túi nilon”, “Ngày chủ nhật xanh”; tích cực tham gia xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp” tại đơn vị với 16.260 ngày công; trồng 12.354 cây xanh các loại. Trong thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phụ nữ toàn quân tích cực tham gia với gần 15.000 ngày công cải tạo, làm mới hệ thống đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa tại địa phương nơi đơn vị đứng chân, nạo vét kênh mương nội đồng, làm sạch môi trường sau thiên tai,… góp phần ổn định đời sống nhân dân, xây dựng các địa phương trên địa bàn đóng quân vững mạnh.

Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng với phụ nữ biên cương

Các cấp hội luôn gắn thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào, các cuộc vận động, tạo sức mạnh tổng hợp để hoạt động của Phụ nữ Quân đội thêm khởi sắc. Trong tổ chức phong trào, các cấp hội đã gắn kết với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và tiêu chí “Bốn tốt” trong cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân. Quán triệt, thực hiện tốt Hướng dẫn 1541/HD-CT, ngày 06-9-2018 của Tổng cục Chính trị về thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” trong Quân đội. Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2016 - 2020, “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Tập trung động viên, khích lệ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò chủ động của cán bộ, hội viên phụ nữ, các cấp hội trong thực hiện phong trào Thi đua yêu nước và các hoạt động của phụ nữ, tạo động lực tinh thần động viên chị em sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng hoàn thiện phẩm chất, năng lực của cán bộ, hội viên, thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc.

Cùng với đó, phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội luôn gắn với thực hiện có nền nếp chính sách hậu phương Quân đội. Các cấp Hội tích cực tham mưu tổ chức và vận động chị em tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn, “Đền ơn đáp nghĩa”, hưởng ứng phong trào Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau với các hoạt động mang ý nghĩa tri ân và nhân văn sâu sắc. Năm 2019, Phụ nữ Quân đội đã xây dựng được 01 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả công tác giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng bậc học mầm non trong Quân đội. Trong đó, duy trì hoạt động thường xuyên 86 cơ sở giáo dục mầm non, 263 điểm trường, chăm sóc, nuôi dạy 15.683 trẻ; làm tốt công tác phát triển số lượng trẻ tới lớp, tỷ lệ chuyên cần ngày càng cao (trẻ nhà trẻ đạt từ 85 - 90%; trẻ mẫu giáo đạt từ 90 - 95%); số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 89,04% (tăng 3,14% so với năm ngoái). Đặc biệt đã giáo dục hòa nhập cộng đồng cho 40 trẻ khuyết tật; các điểm trường, nhà trẻ, nhóm trẻ ở những đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa thực hiện tốt chính sách xã hội hóa giáo dục, chính sách dân tộc, tôn giáo, nuôi dạy và chăm sóc 2.341 cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, v.v. Tổng kết năm học đã có 34 tập thể, 69 cá nhân được thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen.

Vấn đề có tính chất quyết định đến việc thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của Phụ nữ Quân đội là luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Do được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy nên chất lượng, hiệu quả vận động phụ nữ tham gia hoạt động hội ngày càng được nâng cao. Với quan điểm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, 100% cán bộ, nhân viên, người lao động nữ ở các đơn vị trong toàn quân được cấp ủy, chỉ huy vận động tham gia sinh hoạt Hội. Nhờ đó, các cấp Hội không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp được đông đảo phụ nữ tham gia các phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của chị em phụ nữ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ các cấp trong toàn quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, sâu sát cơ sở; tham mưu, đề xuất những nội dung, chủ trương, giải pháp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác giáo dục hội viên, chăm sóc giáo dục mầm non trong Quân đội để chị em yên tâm công tác, đạt kết quả cao.

Trước yêu cầu mới của phong trào Thi đua Quyết thắng, Phụ nữ Quân đội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua hướng vào nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng người Phụ nữ Quân đội ngày càng hoàn thiện, tổ chức hội vững mạnh xuất sắc, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tá PHÙNG THỊ PHÚ, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

Ý kiến bạn đọc (0)