QPTD -Thứ Hai, 25/06/2012, 14:16 (GMT+7)
Ngành Xăng dầu Quân đội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm xăng dầu là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của ngành Xăng dầu Quân đội cả trước mắt và lâu dài. Đó còn là giải pháp quan trọng để Ngành hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong điều kiện kinh tế thị trường.  

alt

Kỹ thuật viên Kho K99 (Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 1) kiểm tra hệ thống van vận chuyển xăng dầu. (Nguồn: qdnd.vn)

 Những năm qua, ngành Xăng dầu Quân đội đã quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xăng dầu (CTXD), phù hợp tình hình thực tiễn; đồng thời, tích cực chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp cả về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các mặt CTXD, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành.

Nổi bật là, Ngành đã triển khai thực hiện tốt việc đổi mới phương thức bảo đảm xăng dầu (BĐXD) theo hướng tiền tệ hoá và phân cấp triệt để cho đơn vị1, tạo bước đột phá quan trọng trong công tác tạo nguồn, tổ chức BĐXD trong toàn quân. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong khai thác, chứa trữ, bảo đảm; giảm lượng xăng dầu hao hụt qua các khâu công tác; tiết kiệm kinh phí vận chuyển, kinh phí xây dựng kho, bể; đồng thời, phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường, nhất là sự cạnh tranh lành mạnh về giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả BĐXD, hiệu quả sử dụng ngân sách quốc phòng. Trên cơ sở hạn mức được giao, cơ quan xăng dầu các cấp đã tích cực bám nắm tình hình thị trường, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, mở rộng đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp, tạo được nguồn xăng dầu khá ổn định, bảo đảm kịp thời, đầy đủ xăng dầu cho toàn quân thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và cho dự trữ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), dự trữ quốc gia cho quốc phòng theo quy định. Ngành đã đẩy mạnh nghiên cứu chuyển đổi nhiên liệu cho các loại trang bị, khí tài đang sử dụng dầu mỡ hệ 1 và thử nghiệm thay thế nhiên liệu phản lực TC-1 bằng nhiên liệu Jet-A1 của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thu được kết quả tích cực. Hệ thống kho xăng dầu trong toàn quân được quan tâm củng cố, nâng cấp. Nhiều trang bị, khí tài xăng dầu (KTXD) hiện đại được đầu tư đưa vào sử dụng, giúp nâng cao khả năng chứa trữ và năng lực BĐXD của các đơn vị. Công tác quản lý, bảo quản, sử dụng xăng dầu được duy trì nghiêm túc, ngày càng chính quy, nền nếp. Phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” được đẩy mạnh trong toàn quân, mang lại hiệu quả thiết thực. Các đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế quản lý xăng dầu; trong đó, chú trọng quản lý chặt chẽ hạn mức sử dụng và việc mua xăng dầu phân cấp. Việc sử dụng xăng dầu vượt quá hạn mức ở các đơn vị đã cơ bản được khắc phục. Ngành đã thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm xăng dầu của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Năm 2011, ngoài lượng tiết kiệm 10% hạn mức giữ lại bằng ngân sách tại Cục Tài chính, toàn quân còn tiết kiệm được 9.392,5 m3 nhiên liệu và 399,2 tấn dầu mỡ (tổng trị giá trên 214 tỷ đồng). Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Ngành cũng được đẩy mạnh và đạt những kết quả đáng khích lệ. Nhiều đề tài nghiên cứu về lý luận tổ chức, xây dựng Ngành và khoa học - công nghệ đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác, chuẩn hoá hoạt động của Ngành.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, công tác BĐXD thời gian qua vẫn còn có mặt hạn chế. Một số đơn vị triển khai thực hiện phân cấp còn lúng túng, chưa chủ động trong mua xăng dầu phân cấp. Tình trạng sử dụng xăng dầu quá hạn mức quy định và việc giữ lại nhiều hạn mức xăng dầu sử dụng ở khối cơ quan chưa được khắc phục triệt để. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan xăng dầu và tài chính ở một số đơn vị có lúc còn thiếu nhịp nhàng, nên hiệu quả tạo nguồn chưa cao, v.v.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội có bước phát triển, nhiều loại phương tiện vũ khí, khí tài, tàu thuyền, xe máy hiện đại được đầu tư trang bị cho các quân chủng, binh chủng. Vì vậy, nhu cầu xăng dầu cho thực hiện nhiệm vụ của Quân đội ngày càng tăng, yêu cầu đòi hỏi cao. Trong khi đó, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước sẽ tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nguồn cung không ổn định; ngân sách hằng năm bảo đảm cho Ngành còn hạn hẹp... Trước bối cảnh đó, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, Ngành cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác BĐXD; trong đó, chú trọng thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

Một là, chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp về CTXD. Cơ quan xăng dầu các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, làm cơ sở để nâng cao năng lực nghiên cứu, đề xuất, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu về chuyên ngành cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, nhằm đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện phương thức BĐXD, nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, xây dựng hệ thống quy chế, quy định về quản lý và BĐXD, đưa hoạt động CTXD đi vào nền nếp, chính quy… Trước mắt, Cục tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Tổng cục Hậu cần và Bộ Quốc phòng thực hiện tốt việc điều chỉnh cơ cấu xăng dầu, KTXD dự trữ SSCĐ, đảm bảo hợp lý, cân đối giữa các cấp, các vùng, miền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống kho xăng dầu trong toàn quân giai đoạn 2012 - 2015, nâng cấp, hiện đại hoá phương tiện, KTXD, nhất là cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu Chiến lược phát triển trang bị của Quân đội và củng cố một bước thế trận xăng dầu trên các hướng, địa bàn chiến lược. Cục tiếp tục tham mưu cho Tổng cục đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, biên chế của Ngành; trong đó, chú trọng xây dựng Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội (trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Hoá nghiệm xăng dầu) để thực hiện chức năng cơ quan tham mưu kỹ thuật xăng dầu đầu ngành cho toàn quân.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, chủ động tạo nguồn BĐXD ổn định, vững chắc. Thời gian tới, Đảng uỷ, Chỉ huy Cục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương phân cấp, tạo nguồn xăng dầu theo phương thức bảo đảm mới. Nhằm đạt hiệu quả cao, Cục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khảo sát nhu cầu xăng dầu cụ thể của các khối nhiệm vụ để xây dựng hạn mức hằng năm, đảm bảo sát thực tế nhiệm vụ của các đơn vị và phù hợp với khả năng bảo đảm ngân sách của Bộ; thông báo chỉ tiêu phân cấp sớm cho đơn vị; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cục Tài chính trong việc bảo đảm kinh phí để đơn vị mua xăng dầu phân cấp. Cơ quan xăng dầu các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, BĐXD phân cấp một cách hợp lý, tích cực nắm tình hình giá cả thị trường, tăng cường các hình thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, duyệt giá, kiểm soát giá, chủ động ký hợp đồng mua đủ số lượng xăng dầu theo kế hoạch ở những thời điểm có lợi, để giảm tối đa chi phí bù trượt giá, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Trong quá trình thực hiện, cơ quan xăng dầu các cấp cần chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị quản lý chặt chẽ hạn mức, số lượng, chất lượng xăng dầu, giá cả; coi trọng lựa chọn đối tác có uy tín để ký hợp đồng cung cấp, nhằm đảm bảo chất lượng xăng dầu. Cục Xăng dầu tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ với Công ty VAXUCO, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Công ty cổ phần Hoá dầu Quân đội… tận dụng chỉ tiêu miễn thuế để mua xăng dầu nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách, thực hiện nghiêm chủ trương chỉ nhập khẩu nhiên liệu, dầu mỡ đặc chủng mà thị trường trong nước không có hoặc không sản xuất được. Đối với xăng dầu đơn vị mua theo phân cấp, vận dụng linh hoạt phương thức mua, nhưng phải đảm bảo đúng quy định của Bộ, hướng dẫn của Cục Xăng dầu. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tích cực huy động các nguồn kinh phí, đầu tư củng cố, nâng cấp kho xăng dầu theo kế hoạch đã được phê duyệt, mở rộng sức chứa, phục vụ yêu cầu dự trữ tạo nguồn.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng xăng dầu. Đây là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả CTXD; đồng thời, là nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Để thực hiện tốt vấn đề này, cơ quan xăng dầu các cấp chú trọng duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ công tác; gắn phân cấp bảo đảm với phân cấp quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống hao hụt, thất thoát, lãng phí ở tất cả các khâu trong quy trình BĐXD. Về nhận thức, toàn Ngành cần thấy rõ việc phân cấp xăng dầu triệt để không phải là khoán ngân sách; do đó, đi đôi với phân cấp, cần tăng cường công tác quản lý, nhất là trong tổ chức tạo nguồn và sử dụng xăng dầu, lấy kiểm soát giá và chỉ tiêu hạn mức làm công cụ chủ yếu; đồng thời, tuân thủ nghiêm chế độ cấp phát, thống kê, thanh quyết toán theo đúng Điều lệ CTXD, không để xảy ra tiêu cực. Thời gian tới, Cục tiếp tục tăng cường kiểm tra việc mua xăng dầu phân cấp; tiến hành kiểm tra, phúc tra công tác quản lý, sử dụng xăng dầu của các đơn vị, tập trung vào các đơn vị sử dụng hạn mức lớn; duy trì thực hiện Quy chế quản lý kho xăng dầu đầu nguồn; nâng cao chất lượng công tác hoá nghiệm để quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu, nhất là các loại nhiên liệu đặc chủng… Mặt khác, Ngành tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Quy chế quản lý xăng dầu, đảm bảo sử dụng xăng dầu đúng mục đích, đúng nhiệm vụ và hạn mức được giao, kiên quyết khắc phục tình trạng sử dụng xăng dầu quá hạn mức quy định. Cơ quan xăng dầu các cấp thực hiện tốt việc thống kê, đối chiếu, định kỳ thông báo số liệu sử dụng hạn mức của đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng xăng dầu. Các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống rò rỉ, bay hơi, thất thoát xăng dầu trong hoạt động bảo đảm, tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tiết kiệm hạn mức xăng dầu đã xác định.

Bốn là, chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị xăng dầu vững mạnh toàn diện. Trước mắt, Ngành tập trung triển khai thực hiện tốt các đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đã được phê duyệt; trọng tâm là, phối hợp với Viện 25 của Cộng hoà Liên bang Nga và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu thay thế nhiên liệu, dầu mỡ đặc chủng dùng cho các trang bị, khí tài bằng sản phẩm sản xuất trong nước; nghiên cứu chuyển giao công nghệ chế tạo bể mềm thế hệ mới; xây dựng phương án tra nạp nhiên liệu trên biển cho các tàu Hải quân làm nhiệm vụ dài ngày; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm tin học quản lý xăng dầu, KTXD ở các cấp,v.v.

Quán triệt các chỉ thị của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các cơ quan, đơn vị xăng dầu tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, duy trì nền nếp chính quy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong CTXD; triển khai thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ hằng năm cho các đối tượng; trong đó, chú trọng nâng cao năng lực và chất lượng làm tham mưu, điều hành tổ chức BĐXD cho cán bộ, cơ quan xăng dầu các cấp. Bên cạnh đó, các cấp tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các hoạt động hội thi, hội thao chuyên ngành. Đặc biệt, các đơn vị cần tổ chức tốt việc sơ kết 5 năm (2007 - 2011) thực hiện phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu, rút ra các bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp, thúc đẩy Phong trào phát triển, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTXD, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 Thiếu tướng NGUYỄN TRỌNG NHƯỠNG

Cục trưởng Cục Xăng dầu

                 

1 - Cục Xăng dầu chỉ tạo nguồn tập trung đối với các loại nhiên liệu phản lực, dầu mỡ đặc chủng, các loại xăng dầu không lưu thông trên thị trường trong nước và lượng xăng dầu đổi hạt dự trữ SSCĐ ở các kho chiến lược. Các loại xăng dầu có sẵn trên thị trường và dầu mỡ thông dụng, phân cấp cho các đơn vị tự tổ chức khai thác.

 

Ý kiến bạn đọc (0)