QPTD -Thứ Sáu, 13/03/2020, 13:15 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta và là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các địa phương. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện công tác quan trọng này và thu được nhiều kết quả thiết thực.

Tỉnh Hà Tĩnh có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 4 với hơn 164 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và 137 km bờ biển. Những năm gần đây, Tỉnh có sự phát triển tương đối toàn diện, nhiều khu công nghiệp, dịch vụ đi vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết việc làm, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, Tỉnh còn gặp không ít khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Đặc biệt, lợi dụng sự cố môi trường biển (năm 2016) các thế lực thù địch, phần tử phản động tập trung chống phá, kích động một bộ phận nhân dân tụ tập đông người, tổ chức tuần hành, đòi yêu sách trái pháp luật, thậm chí gây rối trật tự công cộng làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội có thời điểm diễn biến phức tạp, tác động đến việc xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Nắm chắc đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận.

Lực lượng vũ trang Tỉnh diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản, hướng dẫn của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động 1256-CT/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Ủy ban nhân dân Tỉnh ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp Tỉnh, huyện, ban hậu cần nhân dân cấp xã. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến sâu, rộng nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và đặc điểm địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh xây dựng, phê duyệt Quy hoạch 204/TM-QHQS về xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ1; chỉ đạo các ngành, địa phương phê duyệt quy hoạch, hoàn thiện thủ tục pháp lý, bàn giao đất để xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, hệ thống kho dự trữ các cấp bảo đảm nhu cầu những năm đầu chiến tranh. Trên tuyến biên giới, Tỉnh đã phối hợp khảo sát, cắm 54 cột mốc biên giới Việt Nam - Lào, tạo thế trận vững chắc ở khu vực này. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của Tỉnh có sự chuyển dịch mạnh mẽ, nhiều khu công nghiệp được triển khai và đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song cũng nảy sinh những ảnh hưởng nhất định đến việc xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh điều chỉnh thế bố trí lực lượng, đảm bảo giải quyết kịp thời các tình huống nảy sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, toàn Tỉnh đã quy hoạch xong thế trận quân sự khu vực phòng thủ cấp huyện, tỉnh, thống nhất chủ trương, biện pháp, lộ trình thực hiện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong xây dựng khu vực phòng thủ, Tỉnh coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, mà cốt lõi là “thế trận lòng dân”, xác định đây là yếu tố cơ bản, tạo nền tảng để xây dựng các tiềm lực, thế trận của khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ; phân biệt đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, v.v. Cùng với đó, Tỉnh quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Lực lượng vũ trang còn tham mưu với Tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đối tượng 3, 4, chức sắc, chức việc tôn giáo; tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho khối học sinh, sinh viên trên địa bàn. Đồng thời, mở các khóa đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở cho chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; các lớp trung cấp nghiệp vụ cho trưởng công an xã, phường, thị trấn, góp phần xây dựng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận và làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, như: phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,... tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng.

Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu với Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch, thẩm định chặt chẽ, triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đúng quy định của pháp luật, sát với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Với phương châm “ổn định để phát triển, phát triển phải giữ được ổn định”, Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ trên từng địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm phát huy hiệu quả tính lưỡng dụng ở các ngành, lĩnh vực. Đến nay, Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ gắn với quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng. Các dự án phát triển công nghiệp, dân sinh, như: cơ khí chế tạo, sửa chữa, công nghệ thông tin, chế biến lương thực, thực phẩm, sắt thép, vật liệu xây dựng, xăng, dầu,... sẵn sàng tiếp nhận công nghệ, chuyển sang sản xuất các mặt hàng phục vụ quốc phòng, an ninh khi cần. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tỉnh thực hiện đồng bộ quy hoạch các ngành lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, như: bảo vệ và phát triển rừng; các vùng sản xuất hàng hóa nông, lâm, thủy sản tập trung công nghệ cao; thành lập các tổ, đội sản xuất kết hợp làm kinh tế với quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển. Đối với lĩnh vực xây dựng, Tỉnh bám sát phương án xây dựng khu vực phòng thủ để thực hiện quy hoạch đô thị, nông thôn, khu dân cư và phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo đảm gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Việc phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin được Tỉnh triển khai theo hướng hiện đại, phục vụ nhu cầu dân sinh và chỉ huy, điều hành hoạt động của địa phương trong thời bình và khi có tình huống xảy ra; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống tác chiến điện tử, chiến tranh mạng, sẵn sàng động viên thông tin liên lạc phục vụ quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ.

Đáng chú ý là, Tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn trọng yếu đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, điển hình, như: Vũng Áng, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; đường tuần tra biên giới, Khu neo đậu tàu, thuyền tránh, trú bão. Cùng với đó, Tỉnh huy động, đầu tư ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng các xã biên giới: Chương trình 134, 135, các dự án nâng cấp, phát triển đường giao thông nội tỉnh, nội huyện, giao thông nông thôn, các tuyến đường lên biên giới, dọc tuyến biển và các tuyến đường ngang2, như: đường liên huyện miền núi Cẩm Xuyên - Kỳ Anh, Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà, đập Khe Môn - Hồng Lĩnh, đường quốc phòng Hòa Hải (Hương Khê),... hình thành thế trận bờ - biển liên hoàn, vững chắc.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện là một trong những nội dung quan trọng, trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ Tỉnh nói riêng. Ý thức rõ điều đó, Tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ sức làm nòng cốt xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, kịp thời bổ sung văn kiện tác chiến, làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng3. Đồng thời, coi trọng xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả. Nhờ đó, trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng không ngừng được nâng cao, nhất là trong xử lý tình huống phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, thi hành thiết quân luật, giới nghiêm, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN HỮU THÔNG, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ CHQS Tỉnh.
_____________________

1 - Đã quy hoạch 127 điểm đất quốc phòng, đầu tư trên 32 tỷ đồng từ ngân sách để xây dựng các công trình phòng thủ, trường bắn, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương.

2 - Làm mới trên 200 km đường biên giới, dọc tuyến biển và hàng nghìn km đường giao thông nông thôn.

3 - Đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh (năm 2011), 21 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và trên 650 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt kết quả tốt.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)