QPTD -Thứ Năm, 10/01/2019, 08:37 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Bến Tre nâng cao hiệu quả công tác chính sách, hậu phương Quân đội

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác chính sách, hậu phương Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quan trọng này. Điều đó đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Bến Tre là địa phương giàu truyền thống cách mạng. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, Tỉnh có số lượng lớn người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Toàn Tỉnh có 35.879 liệt sĩ, trong đó đã quy tập được 18.154 liệt sĩ vào nghĩa trang, 9.217 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, còn trên 6.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt; gần 20 nghìn thương binh, bệnh binh; 1.500 đồng chí bị địch tra trấn, tù đày, bệnh tật suốt đời hoặc do hậu quả chiến tranh để lại; hơn 6.800 Mẹ Việt Nam anh hùng; 158 tập thể, 88 cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; hàng nghìn đối tượng người có công. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng.

Để nâng cao hiệu quả công tác chính sách, hậu phương Quân đội, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về chính sách hậu phương Quân đội; được cụ thể hóa thành một nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là cán bộ chuyên trách trong thực hiện công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác chính sách; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác minh hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2016 - 2018. Tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể về việc bảo đảm chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Nhờ đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động đầu tư, quan tâm đến công tác chính sách, hậu phương Quân đội, chăm lo cho người có công với cách mạng, đặc biệt là đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ. Tỉnh đã tập trung đầu tư, huy động xã hội hóa xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm, Đền thờ liệt sĩ. Đến nay, tất cả các xã, huyện trên toàn Tỉnh đều có Nhà tưởng niệm và Đền thờ liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, bàn giao, cung cấp thông tin liệt sĩ. Từ năm 2016 - 2018, Tỉnh đã phân tích, chuyển giao danh sách 999 liệt sĩ cho các cơ quan, đơn vị ngoài Tỉnh và trên 23.000 liệt sĩ chuyển giao cho các huyện, thành phố trên địa bàn, phục vụ hiệu quả cho công tác rà soát, phân tích, tổng hợp, đối chiếu, kiểm đếm, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Từ năm 2013 - 2018, lực lượng vũ trang Tỉnh đã huy động xây tặng 44 căn Nhà Tình nghĩa, Nhà Đồng đội, Nhà Tình thương với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Các đơn vị tổ chức hành quân huấn luyện dã ngoại về nguồn kết hợp với công tác dân vận bằng nhiều việc làm ý nghĩa, như: phát quang lộ giới, vệ sinh môi trường, làm 14km đường giao thông nông thôn, v.v. Nhân dịp các ngày lễ, Tết, lực lượng vũ trang Tỉnh tổ chức thăm, tặng 1.039 phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 1 tỷ đồng. Thực hiện chế độ, chính sách theo các Quyết định 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết được 3.024 trường hợp, với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn chỉ đạo cơ quan, đơn vị phụng dưỡng 164 Mẹ Việt Nam anh hùng, với số tiền 960 triệu đồng, được đảm bảo thường xuyên, kịp thời, nghĩa tình và vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ đồng bào bị thiên tai với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Trong công tác chính sách Quân đội, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ đúng theo quy định. Các chế độ báo chí, an dưỡng, trợ cấp khó khăn cho cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn theo Thông tư 158/2011/TT-BQP, ngày 15-8-2011 của Bộ Quốc phòng được đảm bảo tốt.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội của Tỉnh vẫn còn những hạn chế, như: công tác tuyên truyền có lúc thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, kịp thời. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở về vị trí, ý nghĩa của công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội chưa đồng đều; năng lực tham mưu của đội ngũ làm công tác chính sách còn hạn chế, quản lý hồ sơ ở một số nơi thiếu khoa học; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong huy động nguồn lực để thực hiện công tác chính sách hậu phương Quân đội ở cơ sở chưa thật sự chủ động, còn trông chờ sự giúp đỡ của cấp trên. Mặt khác, nhiều đối tượng hy sinh hoặc bị thương do thời gian quá lâu, địa bàn hoạt động rộng nên việc tìm hồ sơ, chứng từ, người xác nhận,… gặp nhiều khó khăn. Khâu xét duyệt, chi trả trợ cấp có lúc còn chậm, ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng.

Trước thực tế trên, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội và thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trong thời gian tới, cấp ủy đảng, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với người có công trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về chế độ, chính sách trong Quân đội và hậu phương Quân đội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài trong và ngoài Tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đối tượng chính sách. Định kỳ, dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang để chuyển tải các chính sách mới; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Đồng thời, phê phán các biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện công tác này. Từ đó, khơi dậy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở từng đơn vị, địa phương.

Hai là, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm chế độ, chính sách cho các đối tượng trong từng lực lượng, không để sai, sót đối tượng, theo hướng: “Đầy đủ, kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai”. Quá trình tổ chức thực hiện, Tỉnh yêu cầu nắm vững quan điểm chỉ đạo, quản lý hồ sơ, đối tượng chính xác, khoa học; tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đã ban hành. Đồng thời, thực hiện phân cấp quan tâm chăm sóc y tế, bảo đảm sức khỏe cho các đối tượng theo quy định; từng bước giải quyết có hiệu quả nhà ở, đất ở cho các đối tượng thật sự khó khăn. Thực hiện đầy đủ, phù hợp với từng đối tượng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nghỉ dưỡng, an dưỡng, v.v.

Ba là, cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực vận động mọi nguồn lực, huy động mạnh thường quân, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Thường xuyên quan tâm chăm lo chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, gia đình quân nhân tại ngũ và các đối tượng chính sách xã hội khác. Chú trọng giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia chiến tranh còn tồn đọng, chưa được giải quyết theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đối với các trường hợp hy sinh, bị thương chưa được công nhận liệt sĩ, thương binh, số mất tin, mất tích, cần đẩy nhanh tiến độ giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị; tổ chức mua, cấp bảo hiểm y tế đầy đủ cho các đối tượng. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của bệnh xá, trạm xá kết hợp quân - dân y để chăm sóc sức khỏe cho lực lượng thường trực, các đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn.

Bốn là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị và nhân dân địa phương tích cực tham gia thực hiện công tác chính sách. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ “các khâu, các bước” trong giải quyết chế độ, chính sách đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; phát hiện và đề xuất bổ sung kịp thời chế độ, chính sách mới, thực hiện công bằng giữa các đối tượng.

Năm là, duy trì các hoạt động liên tịch, giữ vững mối quan hệ với các ngành, đoàn thể, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình và kết quả thực hiện công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; các chủ trương, chính sách mới ban hành để tranh thủ sự ủng hộ của các ngành tham gia đóng góp các nguồn lực nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về công tác chính sách của từng cơ quan, đơn vị.

Sáu là, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở các cấp, đảm bảo cho đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với ngành, có tâm trong sáng, bố trí lâu dài. Đồng thời, phải có đủ khả năng làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội là nguồn động lực quan trọng trực tiếp xây dựng sức mạnh tinh thần trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá LÊ VĂN HÙNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520