QPTD -Thứ Sáu, 08/09/2017, 07:24 (GMT+7)
Khánh Hòa gắn phát triển du lịch biển với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển

Vị trí địa lý đã tạo cho Khánh Hòa tiềm năng to lớn để phát triển du lịch biển và có vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Do vậy, phát triển du lịch biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển vừa là vấn đề cơ bản, lâu dài, vừa là vấn đề cấp bách của Tỉnh hiện nay.

Tỉnh Khánh Hòa có bờ biển dài 385km, với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh và gần 200 đảo, quần đảo; nằm gần đường hàng hải quốc tế, có huyện đảo Trường Sa, cảng Cam Ranh là cửa ngõ thông ra Biển Ðông, thuận tiện về giao thông đường biển. Với những lợi thế đó, Khánh Hòa luôn quan tâm đẩy mạnh phát triển du lịch biển bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và điểm nhấn là giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển du lịch với bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là khu vực biên giới biển. Hiện nay, nơi đây trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm, địa bàn an toàn, thu hút số lượng lớn du khách trong và ngoài nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh1.

Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo”2, những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển du lịch biển với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới được cấp ủy, chính quyền các cấp trong Tỉnh thực hiện tốt. Trước tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường, việc giải quyết mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh có ý nghĩa hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đà tăng trưởng nhanh cũng như xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh vững chắc. Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: tăng cường công tác bảo vệ an ninh chủ quyền, quyền chủ quyền; giữ vững an ninh biên giới biển, đảo; tiếp tục thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam,... thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng và phát triển huyện Trường Sa vững mạnh, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Lê Đức Vinh chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: baokhanhhoa.com.vn)

Thực hiện chủ trương trên, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chủ động xây dựng và từng bước hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch biển gắn với xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, trong đó xác định rõ nội dung bảo vệ an ninh biên giới biển. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để điều chỉnh hành vi của các chủ thể, bảo đảm sự gắn kết khoa học, hợp lý giữa hai lĩnh vực, tạo cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý đối với quá trình phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh biên giới biển. Đồng thời, tiến hành điều tra, đánh giá về hiện trạng các sản phẩm du lịch của địa phương và những tiềm năng du lịch chưa được khai thác; từ đó, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch biển gắn với yêu cầu xây dựng, tổ chức và bố trí lực lượng trên các hướng, mũi, địa bàn, góp phần tạo nên thế trận liên hoàn, vững chắc giữa bờ - biển - đảo. Theo đó, Tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chuyển hộ dân ra định cư tại các đảo để vừa khai thác các sản phẩm du lịch, vừa tạo thế bố trí lực lượng giữa phía trước và phía sau, giữa đảo và bờ, duy trì tuyến phòng thủ vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển du lịch biển gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tỉnh. Công tác quản lý, giám sát việc tổ chức, thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh biên giới biển của Tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Thường xuyên nâng cao nhận thức cho các đối tượng về kết hợp phát triển du lịch biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển. Bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, cấp ủy cùng chính quyền các cấp đã quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ trương kết hợp phát triển du lịch biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển, làm cho các đối tượng hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương của Tỉnh. Cùng với đó, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, máy trưởng và ngư dân trên địa bàn những nội dung về quốc phòng, an ninh; tập trung vào tình hình trên Biển Đông và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề trên biển để chống phá nước ta; một số nội dung về Luật Biển Việt Nam; những quy định đối với ngư dân và các doanh nghiệp khai thác dịch vụ du lịch khi hành nghề trên biển, v.v. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”; chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp du lịch ký kết tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo3. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, đặc biệt là những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, hình thức phong phú, linh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với chủ trương kết hợp phát triển du lịch biển với tăng cường quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển.

Phát huy vai trò của các lực lượng trong kết hợp phát triển du lịch biển với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển. Trước hết là vai trò tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện của các ngành chức năng (Sở Du lịch, các lực lượng: Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng,...). Theo đó, mọi dự án phát triển du lịch biển, đặc biệt là những sản phẩm du lịch tại các khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh nhất thiết phải có ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng. Những sản phẩm, dự án du lịch đáp ứng yêu cầu mới được phép triển khai thực hiện; kiên quyết đình chỉ những hoạt động du lịch gây ảnh hưởng tiêu cực tới quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển. Công an Tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đề án “Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Tỉnh”. Tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm; phòng, chống các tệ nạn xã hội; tổ chức nhiều lớp tập huấn về an ninh du lịch cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhân viên đang làm việc trong các cơ sở lưu trú du lịch. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về an ninh trật tự; thường xuyên duy trì lực lượng trực chốt tại các điểm có lưu lượng lớn khách du lịch và khách tàu biển tham quan để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Phát huy vai trò của các đơn vị Quân đội4 trên địa bàn trong tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch phòng thủ địa bàn phù hợp với sự phát triển du lịch biển ở địa phương. Tăng cường phối hợp giữa Công an và Quân đội theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ nhằm xây dựng phương án đấu tranh có hiệu quả với những hành vi lợi dụng du lịch để gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực biên giới biển.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động du lịch. Hoạt động lợi dụng du lịch để thực hiện âm mưu gây tổn hại đến quốc phòng, an ninh khu vực biên giới thường diễn ra phức tạp, khó phát hiện và xử lý. Vì vậy, tăng cường kiểm tra, kiểm soát là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các hành vi vi phạm. Theo đó, Tỉnh chỉ đạo Bộ đội Biên phòng chủ động tổ chức lực lượng, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, các hoạt động của khách du lịch, nhất là người nước ngoài; kịp thời phát hiện, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh xử lý những hoạt động núp bóng người Việt của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nhằm chi phối hoạt động lữ hành tới Việt Nam, tìm cách thâm nhập vào hạ tầng du lịch (đầu tư vốn vào các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn,...) để thâu tóm, lũng đoạn thị trường du lịch, gây ảnh hưởng đến an ninh nói chung và an ninh biên giới biển nói riêng. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động của các hướng dẫn viên người nước ngoài5; phát hiện, xử lý những trường hợp lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền, xuyên tạc sự thật về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Chủ động nắm bắt, xử lý những trường hợp thông qua du lịch để tiếp cận những khu vực nhạy cảm, các mục tiêu quân sự,... thu thập tin tức tình báo, xây dựng cơ sở ngầm nhằm chống phá nước ta6. Chỉ đạo các huyện thành lập tổ công tác liên ngành (gồm: Công an, Quân sự, Biên phòng, Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ) thường xuyên có mặt tại các địa điểm du lịch để giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách và kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã thể hiện rõ nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong thực hiện việc kết hợp phát triển du lịch biển với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển. Tuy nhiên, đây là vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài. Vì vậy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ việc kết hợp hợp này, với một số nội dung trọng tâm sau: (1). Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về du lịch; chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hướng dẫn viên người nước ngoài hoạt động trái phép trên địa bàn; làm rõ nguồn vốn đầu tư tại các khu vực trọng điểm, nhạy cảm, phòng ngừa hoạt động lợi dụng du lịch để thu thập tin tức tình báo và tránh sự lũng đoạn thị trường du lịch từ các doanh nghiệp nước ngoài. (2). Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, chú trọng hoạt động của khách du lịch nước ngoài tại các khu vực trọng điểm; kịp thời phát hiện những thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch để tham mưu biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. (3). Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật để các doanh nghiệp, khách du lịch và người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển.

LÊ ĐỨC VINH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

______________

1 - Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã mang lại nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, góp phần đáng kể trong việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp - nông nghiệp. Năm 2010, tỷ trọng của ngành dịch vụ, du lịch chiếm 43,5%, năm 2015 tăng lên 45,5%. Doanh thu du lịch năm 2016 đạt 8.386 tỷ đồng, tăng 21,29% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 109% so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 7.500 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ.

2 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 149.

3 - Đến nay, 100% xã, phường; huyện, thị, thành phố khu vực biên giới biển của Tỉnh đã đăng ký tham gia Phong trào và thành lập tổ an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn, tổ bến bãi an toàn.

4 - Ngoài lực lượng bộ đội địa phương còn có các đơn vị chủ lực thuộc Quân khu 5 và các quân chủng, binh chủng, như: Phòng không - Không quân, Thông tin liên lạc, Hải quân,... đứng chân trên địa bàn Tỉnh.

5 - Toàn Tỉnh hiện có 277 hướng dẫn viên quốc tế đăng ký hành nghề (tiếng Anh 164, tiếng Nga 89, tiếng Trung Quốc 10, tiếng Pháp 14). Ngoài ra, còn một số người hành nghề nhưng chưa đăng ký.

6 - Năm 2015, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phát hiện, xử lý 07 vụ/18 người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam (mang thị thực du lịch nhưng lại hành nghề lao động trái phép tại các công ty ở Khánh Hòa), xử phạt vi phạm hành chính 151 triệu đồng nộp kho bạc Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.