QPTD -Thứ Ba, 18/06/2019, 09:37 (GMT+7)
Huyện Trùng Khánh tăng cường lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Quán triệt, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, những năm qua, Đảng bộ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác này, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Trùng Khánh là huyện biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng, có diện tích tự nhiên 469,15km2, bao gồm 20 xã, thị trấn với dân số khoảng 50 nghìn người, trong đó có 08 xã biên giới đặc biệt khó khăn; với hơn 63km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc thuộc địa bàn Huyện quản lý có nhiều đường mòn, lối mở qua lại giữa hai bên. Đặc biệt, Huyện có địa hình tương đối phức tạp, xen lẫn những dãy núi cao là các thung lũng, sông, suối, hang động và nhiều điểm cao có giá trị về chiến thuật, đang sử dụng làm công trình quân sự, quốc phòng quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Tỉnh, Quân khu 1 và làm mốc giới phân định chủ quyền biên giới giữa nước ta với Trung Quốc. Ngoài ra, trên địa bàn Huyện còn có cửa khẩu Pò Peo, khu du lịch Thác Bản Giốc đang khai thác chung với Trung Quốc và nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản có giá trị. Đây cũng là khu vực mà nhân dân hai bên biên giới thường qua lại du lịch, giao dịch thương mại, thăm thân,… tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tình hình đó đặt ra và đòi hỏi Huyện phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cao chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự Huyện phiên cuối năm 2018

Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trùng Khánh đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Nhờ đó, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng khá vững chắc; tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ từng bước được củng cố, tăng cường; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh được chú trọng; cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được vận hành thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện từng bước được nâng cao; công tác ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ chưa đầy đủ, toàn diện, còn tư tưởng coi đây là nhiệm vụ của riêng lực lượng vũ trang; năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của một số cơ quan, đơn vị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngân sách địa phương đầu tư xây dựng, củng cố công trình trong khu vực phòng thủ chưa nhiều, v.v. Để khắc phục những hạn chế trên, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn trong tình hình mới, thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là yêu cầu, biện pháp bảo đảm cho việc xây dựng khu vực phòng thủ của Huyện đúng quan điểm, đường lối của Đảng và đạt hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-02-2019 của Chính phủ, trực tiếp là Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND, ngày 08-12-2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, văn bản, chỉ thị hướng dẫn, triển khai thực hiện. Để nghị quyết, chỉ thị của các cấp đi vào cuộc sống, Huyện ủy chỉ đạo cơ quan Quân sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ cho cấp ủy, chính quyền, nhất là các xã vùng sâu, biên giới với phát huy vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt là cơ quan Quân sự, Công an.

Cùng với đó, Huyện ủy bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế lãnh đạo xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo: khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng thủ dân sự,… và nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Quân sự, Công an với lực lượng Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong giải quyết các vấn đề an ninh biên giới. Nhằm tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân”, cơ sở chính trị vững chắc; đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện chính sách đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Là địa bàn biên giới, nên Huyện coi trọng lãnh đạo mở rộng quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài trên các lĩnh vực: xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, tuần tra bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm,… với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nhằm xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Quán triệt quan điểm, đường lối kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế của Đảng và sự chỉ đạo của Quân khu, tỉnh Cao Bằng về xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 của Huyện; thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh và ngược lại. Theo đó, Huyện chỉ đạo các địa phương, cơ sở tích cực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, vừa đảm bảo đủ lượng dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh; đẩy mạnh quy hoạch, điều chỉnh lại các khu dân cư, phát triển trồng rừng, tạo địa vật che khuất, ngụy trang, nghi binh cho các công trình quân sự và thế bố trí, sử dụng lực lượng theo ý định phòng thủ các cấp. Đồng thời, chú trọng thực hiện các biện pháp thu hút vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình lưỡng dụng, nhất là những tuyến đường kết nối các cơ sở kinh tế trọng điểm của Huyện với các khu cửa khẩu, lối mở, nhằm không chỉ tăng cường giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, du lịch, mà còn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời bình cũng như khi có chiến tranh. Đối với các lĩnh vực y tế, bưu chính viễn thông, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường,… Huyện quan tâm đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, phục vụ hoạt động kinh tế dân sinh trong thời bình và sẵn sàng động viên khi có tình huống quốc phòng. Trong quá trình thực hiện, Huyện chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; kiên quyết không để việc phát triển kinh tế làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ở khu vực biên giới.

Ba là, thường xuyên lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh và thế trận quân sự khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Để tăng cường tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ, Huyện ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Về lực lượng thường trực, Huyện ủy phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tập trung huấn luyện, rèn luyện cho lực lượng này có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi tác chiến trong địa bàn rừng núi; nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên địa bàn; làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh. Đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, Huyện chỉ đạo xây dựng theo hướng “đúng chuyên môn, gần, gọn địa bàn” và “vững mạnh, rộng khắp”, gắn phát triển số lượng với nâng cao chất lượng; tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao hiệu quả hoạt động trong khu vực phòng thủ, nhất là khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống an ninh, trật tự, phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở.

Cùng với xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, Huyện tập trung lãnh đạo xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu. Bám sát Đề án bảo đảm quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ Huyện giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, cơ quan Quân sự cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng quy hoạch các khu đất quốc phòng và đầu tư kinh phí thích đáng xây dựng, củng cố các thành phần trong thế trận khu vực phòng thủ. Do điều kiện ngân sách không đáp ứng được ngay một lúc, cần ưu tiên xây dựng các công trình quan trọng, cấp thiết, như: sở chỉ huy cơ bản, trận địa hỏa lực, thao trường huấn luyện, v.v. Đồng thời, tổ chức bảo vệ các địa hình có giá trị quân sự, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm đất quốc phòng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Huyện ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, phương án: chiến đấu phòng thủ, bảo vệ biên giới, động viên quốc phòng,… và các văn kiện chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy rừng của các xã, thị trấn làm cơ sở để tổ chức diễn tập, thực hiện tại địa phương.

Thực hiện tốt các nội dung, giải pháp trên, đảm bảo việc xây dựng khu vực phòng thủ huyện Trùng Khánh đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn địa bàn, xây dựng Huyện vững mạnh về mọi mặt.

PHẠM VĂN CAO, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc (0)