QPTD -Thứ Sáu, 04/05/2018, 08:12 (GMT+7)
Đoàn Trường Sa vững vàng trên quần đảo tiền tiêu Tổ quốc

Quyết tâm bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta! Đó là lời tuyên thệ, sứ mệnh thiêng liêng và là nhiệm vụ cao cả của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa - Người chiến sĩ Hải quân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) Vùng 4 Hải quân được thành lập ngày 08-5-1978 (tiền thân là Trung đoàn 146). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, sự giúp đỡ của nhân dân cả nước cùng kiều bào ta ở nước ngoài, suốt 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn đoàn kết chặt chẽ, nêu cao ý chí quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, ra sức xây dựng, chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa, xây đắp nên truyền thống “Chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền”. Ghi nhận thành tích đó, Lữ đoàn (25-01-1985) và ba tập thể, hai cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”1 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là tài sản tinh thần, nguồn lực to lớn, niềm vinh dự, tự hào, động viên, cổ vũ thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa hôm nay tiếp tục giữ vững và không ngừng phát huy lên tầm cao mới.

Chắc tay súng giữ vững chủ quyền

Hiện nay, trên Biển Đông, tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường và không loại trừ có diễn biến mới, ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ổn định của nước ta và khu vực. Lữ đoàn đang trong quá trình đẩy mạnh xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc đặt ra đối với Vùng 4 Hải quân nói chung, Lữ đoàn 146 nói riêng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp.

Để Đơn vị hoàn thành trọng trách đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trước hết, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây là nội dung, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn. Theo đó, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, giáo dục học tập nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của bộ đội về đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của nước ngoài đối với Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ ba người, hội đồng, tổ tư vấn tâm lý tình cảm quân nhân; thường xuyên sâu sát, gần gũi, chủ động “dự báo, nắm, quản lý, định hướng giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội” để kịp thời ổn định tình hình tư tưởng bộ đội trước nhiệm vụ, diễn biến mới. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để địch lợi dụng cài cắm, móc nối; không để lộ, lọt thông tin, bí mật quân sự. Chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để bị bất ngờ về tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; phát huy vai trò xung kích của tổ chức quần chúng, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm chiến đấu, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của mỗi quân nhân.

Thường xuyên phải đối mặt với những thử thách gay gắt trên biển, đảo, nơi “đầu sóng, ngọn gió”, môi trường khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, các tình huống phức tạp, khó lường đã chi phối không nhỏ đến công tác lãnh đạo của Đơn vị, nên Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung trọng tâm vào xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên. Trong đó, coi trọng việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện các nội dung, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tiêu chí “4 tốt”; thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp, xây dựng chi bộ cụm chiến đấu, điểm đảo chìm có chi ủy vững chắc. Mọi chế độ, nền nếp sinh hoạt, nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo, công tác kiểm tra, giám sát được nhận thức và triển khai thực hiện tốt. Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân thực sự vững mạnh; tăng cường mối đoàn kết quân - dân. Trong lãnh đạo, Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm tính toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt lưới của huyện Trường Sa. Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ và nhân dân trên đảo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn để mỗi điểm, đảo thực sự là điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân ta yên tâm vươn khơi, bám biển, khẳng định chủ quyền trên vùng biển Tổ quốc.

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên và là yếu tố quan trọng, trực tiếp quyết định sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn. Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về công tác huấn luyện, Lữ đoàn tập trung mọi nỗ lực để nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy thao trường làm chiến trường và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa làm mục tiêu huấn luyện. Bám sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn, nắm vững và thực hiện đúng phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá vào huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức trang bị, khu vực chiến trường, phù hợp với sự phát triển của tình hình và nghệ thuật quân sự Hải quân trong điều kiện mới. Đồng thời, nâng cao năng lực, trình độ, vận dụng phù hợp giữa cách đánh truyền thống với hiện đại; khai thác, làm chủ các loại vũ khí, trang bị hiện có và các trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Tăng cường huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, khả năng độc lập, mưu trí, sáng tạo của bộ đội trong những điều kiện khó khăn, phức tạp, sát với từng phương án chiến đấu.

Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong tham mưu, đề xuất của các cấp, Lữ đoàn còn tích cực bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các kíp trực sở chỉ huy; tăng cường các biện pháp kiểm tra, báo động, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực, khả năng sẵn sàng chiến đấu theo các phương án. Lữ đoàn thường xuyên nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình để kịp thời bổ sung kế hoạch, quyết tâm chiến đấu, bảo đảm sát với nhiệm vụ của từng đơn vị và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực, tăng cường tuần tra, quan sát nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu sâu, phát hiện sớm dấu hiệu, động thái của nước ngoài, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất, xử lý chính xác, hiệu quả, đúng đối sách. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh ngăn cản hiệu quả tàu thuyền nước ngoài vi phạm, không để bị động, bất ngờ, không để nước ngoài kích động, tạo cớ gây xung đột, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển, môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Tuần tra quanh đảo

Các đơn vị của Lữ đoàn đóng quân phân tán trên vùng biển rộng, xa đất liền, do vậy, công tác bảo đảm rất khó khăn. Nhận rõ vấn đề này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chủ động chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về công tác hậu cần, kỹ thuật và chăm lo nâng cao điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Lữ đoàn tích cực nghiên cứu đề xuất và phối hợp với cơ quan cấp trên, nghiên cứu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động và nghệ thuật tác chiến độc lập nơi đảo xa. Cùng với duy trì thực hiện nghiêm việc bảo đảm lượng dự trữ cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu,... các đơn vị còn thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức, trách nhiệm trong khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất hiện có; triệt để thực hành tiết kiệm, không để thất thoát, lãng phí, nhất là trong sử dụng xăng dầu, điện, nước. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, đề cao tinh thần tích cực, chủ động trong công tác bảo đảm hậu cần; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi để cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Trong môi trường khắc nhiệt của sóng, gió, cát, nước mặn, cùng với sự cố gắng bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn còn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ “ngày, giờ kỹ thuật”, công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, kiểm định các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật và huấn luyện khai thác làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, nhất là những vũ khí, trang bị đặc chủng mới, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu giữ vững chủ quyền biển, đảo trong mọi điều kiện, tình huống.

Nhờ tích cực, chủ động trong nâng cao chất lượng tổng hợp, nên cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa luôn tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật; có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ điều kiện, tình huống nào, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa – nơi tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Đại tá BÙI HẢI PHƯỚC, Lữ đoàn trưởng

________________

1 - Ba tập thể gồm: Đảo Song Tử Tây (11-6-1999); Đảo Trường Sa (29-8-1985), Đảo Nam Yết (22-12-2004). Hai cá nhân: Liệt sĩ Trần Văn Phương (01-1989), Liệt sĩ Trần Đức Thông (12-1989).

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng 30 tháng Tư - ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.