QPTD -Thứ Năm, 16/09/2021, 15:43 (GMT+7)
Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ bộ đội

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (20/9/1951 - 20/9/2021), Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị đã lập nhiều thành tích xuất sắc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chủ động - sáng tạo, tận tụy - chu đáo, an toàn - tiết kiệm, đoàn kết - quyết thắng”. Phát huy truyền thống đó, Cục Hậu cần đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tháng 5 năm 1947, Ban Quản lý thuộc Phòng Văn thư (nay là Văn phòng Tổng cục Chính trị) được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho Thủ trưởng và Cơ quan Cục Chính trị ở An toàn khu. Từ đó đến nay, với 12 lần thay đổi tên, tách, sáp nhập: từ Ban Quản lý, Phòng Quản trị, Phòng Cung cấp,... đến Cục Hậu cần ngày nay; ngày 25/01/2005, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký Quyết định số 81/QĐ-CT, công nhận ngày 20/9/1951 (ngày thành lập Phòng Cung cấp) là Ngày truyền thống của Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị.

Ra đời và phát triển của Cục Hậu cần gắn liền với quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị. Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất, trang bị thô sơ, lực lượng làm công tác bảo đảm hậu cần mỏng, phải hoạt động phân tán, lại bị kẻ địch bao vây, phong tỏa, nên công tác bảo đảm chủ yếu dựa vào nhân dân. Khắc phục khó khăn đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần đã chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, thay nhau cắm chốt ở các địa phương mua gom lương thực, giấy mực,... phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, có mặt trong các trận chiến đấu, trên các nẻo đường chiến dịch chi viện bảo đảm hậu cần cho hoạt động tác chiến, cứu chữa thương binh, bệnh binh, góp phần vào Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, kết thúc chín năm kháng chiến trường kỳ gian khổ của quân và dân ta.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cục Hậu cần vừa củng cố, xây dựng lực lượng, vừa tổ chức tăng gia, sản xuất, xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần vững chắc, bảo đảm kịp thời cho cán bộ trong Tổng cục tham gia chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn này, Cục đã tổ chức vận tải đưa, đón cán bộ đi chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trên các chiến trường; vận chuyển sách, báo, phương tiện vật tư in, vật tư công tác đảng, công tác chính trị phục vụ các đơn vị chiến đấu, góp phần cùng quân, dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, Cục đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc trên các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị trong thời kỳ mới. Với thành tích xuất sắc trong 70 năm qua, Cục Hậu cần đã vinh dự được Nhà nước và Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý1.

                    Thủ trưởng Cục kiểm tra công tác chế biến thực phẩm                 tại Bếp ăn Cơ quan Tổng cục Chính trị

Thời gian tới, nhiệm vụ công tác hậu cần có bước phát triển mới, mục tiêu, yêu cầu cao, với không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó dự báo, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với việc coi trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tận tâm, tận lực trong công tác, Cục Hậu cần xác định cần tập trung đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ bộ đội.

Trước hết, tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, chuẩn hóa công tác kế hoạch. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm, phục vụ. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần và các phòng, ban, đội và nhà khách chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan điểm, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, làm cơ sở cho đổi mới, nâng cao chất lượng công tác. Thực hiện tốt quan điểm “hướng tới đối tượng được phục vụ”, bám sát cơ quan, đơn vị để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần ở tất cả các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nhạy bén, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, theo phương châm “nói đúng, làm đúng, làm có hiệu quả”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với công tác phục vụ. Đẩy mạnh thực hiện chính quy hóa, chuẩn hóa công tác kế hoạch; tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, ban, đội và nhà khách, thực hiện làm việc theo chức trách, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phục vụ.

Cùng với đổi mới công tác chỉ huy, chỉ đạo, Cục tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, đời sống, sức khỏe bộ đội. Trước tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá các mặt hàng lượng thực, thực phẩm thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng cao, nguồn cung không ổn định, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm luôn thường trực,... Cục chủ động nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đổi mới phương thức bảo đảm vật chất theo cơ chế quản lý tài chính mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xã hội hóa một số mặt bảo đảm hậu cần, mở rộng đấu thầu trong mua sắm, tạo nguồn theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm với quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tạo ra sự đột phá trong công tác bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm với giá cả hợp lý, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp tạo nguồn từ bên ngoài với phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động tạo nguồn thực phẩm an toàn, ổn định để cải thiện nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội và tạo nguồn thu cho đơn vị. Ngành Quân nhu chủ động xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất dài hạn và hằng năm, xác định rõ cơ chế, phương thức tổ chức, chỉ tiêu phù hợp, thực hiện đa dạng hóa các mô hình tăng gia sản xuất; chú trọng thâm canh, chuyên canh, ứng dụng khoa học, công nghệ vào quá trình chăn nuôi, trồng trọt; coi trọng vấn đề chất lượng, hiệu quả, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng trong tăng gia sản xuất. Phấn đấu, hằng năm đáp ứng được từ 80% thịt quy xô lọc, 85% định lượng rau xanh, củ, quả tươi và 100% giá đỗ, đậu phụ, giò, chả,... phục vụ cho các bếp ăn trong Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Đối với công tác bảo đảm ăn uống, Cục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, nhất là quản lý tiêu chuẩn tiền ăn của bộ đội; giám sát chặt chẽ chất lượng, giá lương thực, thực phẩm đưa vào bếp. Thường xuyên đổi mới, cải tiến, chế biến món ăn, duy trì cơ cấu bữa ăn hợp lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa nhà ăn, nhà bếp theo hướng đồng bộ, chính quy, cải thiện điều kiện làm việc của lực lượng hậu cần và nâng cao chất lượng phục vụ bộ đội. Phấn đấu, hằng năm, đơn vị đều đạt tiêu chuẩn “nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, Cục hướng mạnh vào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh, phòng dịch, đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch thâm nhập vào đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác chuyên môn; làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội ngay từ tuyến cơ sở. Tiếp tục đầu tư mua sắm trang, thiết bị, nâng cao khả năng chuyên môn của đội ngũ quân y, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội. Phấn đấu, hằng năm, 100% cán bộ, nhân viên trong Tổng cục được khám sức khỏe định kỳ, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe trên 99,5%.

Trong công tác bảo đảm doanh trại, Cục tiếp tục chỉ đạo hướng vào thực hiện mục tiêu phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các công trình, dự án đã được phê duyệt, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, quy chế, quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình trọng tâm, trọng điểm; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả; tiến hành quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công các dự án, công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí; phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ đất quốc phòng theo quy định. Đồng thời, huy động nội lực củng cố doanh trại, cảnh quan, tạo ra môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn doanh cụ, điện, nước, góp phần nâng cao chất lượng, điều kiện làm việc, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, v.v. Cùng với đó, Cục Hậu cần coi trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm xăng dầu, vận tải, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, quản lý, sử dụng xăng dầu ở các cấp, thực hiện công khai hạn mức, định mức cho các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra sử dụng xăng dầu; duy trì nghiêm chế độ thống kê, thanh quyết toán xăng dầu và thực hiện tiết kiệm 10% chỉ tiêu hạn mức xăng dầu ở các cơ quan, đơn vị theo quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành quy hoạch và đầu tư nâng cao khả năng chứa, trữ, quản lý xăng dầu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng cục trong mọi tình huống. Trong công tác vận tải, thực hiện nghiêm Quy định “Quản lý, sử dụng xe ô tô các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị”; tập trung nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật xe - máy; tổ chức huấn luyện kỹ thuật, bổ túc kỹ năng lái xe cho đội ngũ nhân viên lái xe. Phối hợp chặt chẽ, bảo đảm kịp thời phương tiện, đáp ứng nhu cầu vận tải cả thường xuyên và đột xuất của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục.

Vinh dự, tự hào với truyền thống 70 năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng phục vụ bộ đội, góp phần xây dựng Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá LÊ QUANG TƯ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng
_______________

1 - Gồm: 01 Huân chương Quân công hạng Ba, 03 Huân chương Chiến công (02 hạng Nhì và 01 hạng Ba); 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (01 hạng Nhất, 02 hạng Nhì); 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270