QPTD -Thứ Hai, 24/09/2012, 08:26 (GMT+7)
Công ty Trực thăng Miền Bắc gắn sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Những năm qua, cũng như các doanh nghiệp Quân đội khác, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX,KD) của Công ty Trực thăng Miền Bắc1 gặp rất nhiều thách thức, khó khăn về giá cả vật tư, trang thiết bị; lãi suất ngân hàng cao; cạnh tranh thị trường, công nghệ, nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ hàng không ngày càng quyết liệt… Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 18, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, với những giải pháp đồng bộ, đúng đắn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, quản lý, điều hành SX,KD theo kế hoạch và định hướng phát triển chung của Binh đoàn. Công ty đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy chế nội bộ theo mô hình mới, phù hợp với thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cho SX,KD đúng pháp luật. Nhờ vậy, hoạt động SX,KD của Công ty phát triển nhanh, tăng trưởng bền vững (bình quân 16%/năm) và hoàn thành tốt các nhiệm vụ: chính trị, quân sự, quốc phòng (QS,QP) được giao; đảm bảo tuyệt đối an toàn bay.

Về SX,KD, Công ty chủ động đầu tư mua sắm trang thiết bị; tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng, kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác quản lý, điều hành. Năm 2011, mặc dù chịu tác động mạnh của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Công ty vẫn bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch SX,KD; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với năm 2010. Công ty thực hiện hàng ngàn lần chuyến bay, hàng ngàn giờ bay, đạt 108,8% so với năm 2010. Tổng doanh thu vượt kế hoạch 105,8%; lợi nhuận đạt 104,3%; nộp ngân sách nhà nước đúng quy định; đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động được cải thiện đáng kể.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ SX,KD, Công ty triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS,QP. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ QS,QP, xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện quân sự cho cán bộ, phi công, công nhân viên theo đúng quy định. Việc kết hợp chặt chẽ SX,KD với tăng cường quốc phòng - an ninh (QP-AN) luôn được coi trọng. Các chiến lược đầu tư phát triển của Công ty (mua sắm máy bay; trang thiết bị kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực…) bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển SX,KD đều đảm bảo sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhiệm vụ QS,QP khi có tình huống. Trong SX,KD, cán bộ, phi công thường xuyên quan sát, nắm vững tình hình trong địa bàn hoạt động, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị bạn giữ bí mật quân sự, an ninh quốc gia. Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với địa phương bảo đảm an toàn khu vực đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Những thành tích trên là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, phi công, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong Công ty là yếu tố quyết định. Từ hoạt động thực tiễn, Công ty rút ra một số bài học kinh nghiệm:

1. Thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị để xây dựng Công ty vững mạnh vềchính trị. Đây là khâu then chốt, quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Công ty; bởi Công ty là một doanh nghiệp QP-AN hoạt động SX,KD trong lĩnh vực bay dịch vụ hàng không và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặc biệt, nhiệm vụ QS,QP được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao. Các nhiệm vụ bay hết sức phức tạp, luôn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro, mất an toàn. Các tổ bay thường xuyên hoạt động độc lập, xa đơn vị dài ngày, bay ở những vùng nhạy cảm (biên giới, biển, đảo), thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài… Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, phi công phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ, năng lực chuyên môn; công tác chỉ huy, hiệp đồng bảo đảm chặt chẽ; quy trình tổ chức và thực hành bay mang tính chuyên nghiệp cao theo chuẩn quốc tế. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP-AN; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Quân đội tham gia làm kinh tế, quy chế công tác đối ngoại quân sự và các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Binh đoàn. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi quân nhân, công nhân viên quốc phòng; trong đó, chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân, giáo dục truyền thống. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, phi công, công nhân viên quốc phòng nhận thức đúng đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nắm vững tình hình biên giới, biển, đảo, nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và của Công ty. Xây dựng cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, gắn bó với đơn vị, khắc phục mọi gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy công ty đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở, chi bộ đội bay; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng các phòng, trung tâm, đội bay vững mạnh toàn diện; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ trì Công ty, các cơ quan, đơn vị thực sự là tấm gương sáng, mẫu mực về mọi mặt. Các cấp ủy đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và tổ chức đảng. Công tác cán bộ luôn được Đảng ủy Công ty coi trọng, thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai, minh bạch; lựa chọn cán bộ, phi công có đủ phẩm chất, năng lực đưa vào quy hoạch nguồn, bồi dưỡng, gửi đi đào tạo để tạo nguồn cán bộ cơ bản, lâu dài. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, chỉ huy quản lý, điều hành SX,KD của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên. Đây là cơ sở, nền tảng vững chắc bảo đảm cho Công ty SX,KD đạt hiệu quả cao và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tiêu chuẩn hóa theo chuyên môn, chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật của Công ty phải quản lý, khai thác, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật có hàm lượng công nghệ cao, giá trị kinh tế lớn; đòi hỏi trình độ vận hành, điều khiển chính xác tuyệt đối. Các tổ bay thường xuyên hoạt động trong điều kiện địa hình rừng núi, biển xa, thời tiết khắc nghiệt, phạm vi rộng; phi công, nhân viên kỹ thuật phải thực hiện các tiêu chuẩn hàng không quốc tế, các quy trình kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt của các hãng sản xuất máy bay châu Âu, cường độ công việc cao, căng thẳng… Hơn nữa, việc bảo đảm an toàn bay tuyệt đối luôn là vấn đề trọng yếu, quyết định đến sự tồn tại, phát triển bền vững của Công ty. Vì vậy, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có bản lĩnh chính trị, kiến thức toàn diện, trình độ chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển của Công ty. Theo định hướng đó, Công ty đã tập trung huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, phi công, nhân viên kỹ thuật cả về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý kinh tế, pháp luật, kiến thức về QP-AN... Trong quá trình huấn luyện chuyên môn bay, kỹ thuật hàng không và các chuyên ngành, Công ty luôn thực hiện đúng phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế”; chú trọng huấn luyện chuyên sâu theo chuyên ngành, phù hợp với điều kiện SX,KD; kết hợp huấn luyện trong nước với huấn luyện ở nước ngoài; giữa bay thương mại với bay huấn luyện; thực hiện “cấp trên huấn luyện cấp dưới, người có năng định cao huấn luyện người có năng định thấp”... Công tác huấn luyện chuyển loại trên máy bay EC (130B4, 155B1, 135P2), MI-17, MI-172; huấn luyện bay nâng cao (bay khí tài, bay hạ cánh trên nhà cao tầng, bay treo cẩu…), các chương trình huấn luyện bay bắt buộc theo quy chế hàng không (huấn luyện kiến thức hàng không, huấn luyện phối hợp theo chức năng của các thành viên tổ bay,…) luôn được Công ty coi trọng; đồng thời, tổ chức huấn luyện kỹ thuật hàng không, huấn luyện chuyên ngành (quản lý điều hành bay, quản lý chất lượng an toàn,…) chặt chẽ, đúng kế hoạch. Cùng với đó, Công ty cử cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội (cả ở nước ngoài) về quản lý kinh tế, khoa học - kỹ thuật, QP-AN, chính trị, pháp luật và khuyến khích, hỗ trợ một phần kinh phí đối với cán bộ tự học tập ngoài giờ. So với ngày đầu thành lập, đến nay, đội ngũ phi công của Công ty có sự trưởng thành nhanh về nhiều mặt, nhiều đồng chí có trình độ cao, đạt bằng cấp và chứng chỉ bay quốc tế; đã thực hiện nhiều chuyến bay an toàn tuyệt đối, hàng chục ngàn giờ bay an toàn... Điều đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty và góp phần xây dựng nguồn nhân lực quý hiếm, có chất lượng cao cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

3. Đầu tư mua sắm máy bay, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng công tác bảo đảm, đáp ứng yêu cầu SX,KD và nhiệm vụ QP-AN. Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty tăng cường lãnh đạo, quản lý chặt chẽ công tác tài chính, thực hiện mọi biện pháp tập trung các nguồn lực đầu tư mua sắm máy bay, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, có tính lưỡng dụng cao, phù hợp với điều kiện khai thác, bảo dưỡng. Đầu tư xây dựng hang ga, sân đỗ, khu bảo dưỡng, các thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống chiếu sáng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SX,KD và QS,QP. Công ty tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch đồng bộ (từ kế hoạch bay đến kế hoạch bảo đảm mọi mặt), ý thức giữ gìn, bảo quản trang bị; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch bay, chủ động điều chỉnh, xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn bay vững chắc. Cùng với đó, Công ty luôn coi trọng xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thị trường một cách toàn diện (cả về kinh tế, chính trị, xã hội và ngoại giao), có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác tiếp thị, tăng giờ bay, mở rộng tìm kiếm các dịch vụ mặt đất đã tạo cho Công ty chỗ đứng vững chắc, từng bước làm chủ thị trường trong nước, sẵn sàng vươn ra thị trường nước ngoài.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục lựa chọn đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ tiên tiến; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường công tác quản lý, điều hành SX,KD, tạo động lực quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch SX,KD năm 2012 và những năm tiếp theo, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ QS,QP được giao.

Đại tá TRẦN XUÂN DINH

Giám đốc Công ty

                  

1 - Tên đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trực thăng miền Bắc, được chuyển đổi từ Công ty Bay dịch vụ miền Bắc theo Quyết định số 1613/QĐ-BQP, ngày 17-5-2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)