QPTD -Thứ Tư, 08/08/2018, 13:34 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác đối ngoại

Cùng với triển khai thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Lào Cai thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều nội dung, biện pháp mang tính đột phá, đi đầu trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng; trở thành đơn vị tiêu biểu về thực hiện công tác quan trọng này.

Công tác đối ngoại biên phòng là bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại quốc phòng; là một trong những mặt công tác cơ bản của Bộ đội Biên phòng, trực tiếp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Nhận thức rõ điều đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai luôn chủ động triển khai thực hiện công tác đối ngoại bằng nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả, phù hợp, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao. Nhiều mô hình, hoạt động đối ngoại do Bộ đội Biên phòng Tỉnh khởi xướng đã được phổ biến, nhân rộng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đem lại hiệu quả tích cực.

Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn và đại diện Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự ký kết
Biên bản hội đàm (7-2018)

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm đối ngoại quốc phòng, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn, chỉ thị của cấp trên, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã sớm thiết lập và duy trì chế độ quan hệ, phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và khu vực cửa khẩu với lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)1. Đồng thời, là đơn vị đi đầu trong phối hợp thiết lập cơ chế, tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới (cấp đồn - tiểu đoàn) với lực lượng Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự; tổ chức kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng với các trạm Kiểm soát Biên phòng, đại đội Công an Biên phòng, trạm Kiểm soát Biên giới, tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Vân Nam đối diện; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, v.v. Các hoạt động đối ngoại biên phòng đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, tạo cơ sở để Bộ đội Biên phòng Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên khu vực biên giới; thúc đẩy việc phân giới, cắm mốc trên địa bàn Tỉnh hoàn thành sớm trước 01 năm so với kế hoạch, v.v.

Những năm gần đây, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, công tác đối ngoại được Bộ đội Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều đột phá, bước phát triển mới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đối ngoại, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đồn, trạm biên phòng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động đối ngoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn khu vực biên giới, cửa khẩu. Trong đó, đẩy mạnh đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức, phương pháp đối ngoại; mở rộng phạm vi, nâng cấp mức độ quan hệ đối ngoại cả ở cấp tỉnh và cấp đồn biên phòng; chủ động kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại biên phòng với ngoại giao nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ biên phòng khác trên tuyến biên giới, v.v.

Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho du khách trên khu vực
cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, Bộ Đội Biên phòng Tỉnh chủ động phối hợp với Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự và Đại diện biên giới đoạn số 3 của Trung Quốc, tăng cường quan hệ, đề xuất thiết lập, hoàn thiện cơ chế phối hợp, hợp tác ở các cấp; duy trì nền nếp chế độ giao ban, hội đàm, gặp gỡ trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, quản lý cửa khẩu, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới và đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới; luân phiên chủ trì, tổ chức tuần tra song phương,… nhằm thực hiện các thỏa thuận, cơ chế hợp tác, quy chế phối hợp đã ký kết. Từ thực tế tình hình trên biên giới, cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã đề xuất, phối hợp thiết lập cơ chế tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên toàn tuyến biên giới với Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà. Đồng thời, củng cố, nâng cấp hoạt động tuần tra song phương, không những triển khai trên các đoạn biên giới riêng lẻ do các đơn vị cơ sở đối đẳng hai bên tiến hành, mà còn mở rộng phạm vi tuần tra trên toàn tuyến biên giới, do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh và Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự trực tiếp chỉ huy. Đây là những hoạt động lần đầu tiên được triển khai trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thể hiện sự sáng tạo, bước phát triển mới trong công tác đối ngoại biên phòng nói chung, trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp tổ chức 21 lần tuần tra liên hợp cấp tỉnh với Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, với trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cả trên bộ và trên sông biên giới, theo phương thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến. Trong quá trình tuần tra, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã cùng lực lượng bảo vệ biên giới của Bạn tiến hành gần 600 lần gặp gỡ, trao đổi nhanh tình hình trên biên giới; phát hơn 22.200 tờ rơi tuyên truyền cho hơn 8.750 lượt cư dân biên giới; phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều lượt công dân hai bên có hành vi buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép và thống nhất xử lý êm thấm không ít các vụ việc vi phạm quy chế quản lý biên giới, v.v.

Nhằm không ngừng củng cố, phát huy hiệu quả của các mô hình kết nghĩa “Đồn - Trạm, đại đội, tiểu đoàn hữu nghị, chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới, cửa khẩu bình yên”, giúp các đơn vị cơ sở của hai bên tăng cường mối quan hệ, hiểu biết lẫn nhau, nâng cao chất lượng phối hợp công tác, năm 2017, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tổ chức ký kết nghĩa hữu nghị liên đồn - trạm giữa 08 đồn Biên phòng của Tỉnh và 04 trạm Kiểm soát biên giới, 07 đồn Công an Biên phòng châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam. Đây là hoạt động kết nghĩa có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, lần đầu tiên lực lượng bảo vệ hai bên biên giới xây dựng được khung cơ chế hợp tác giữa đồn Biên phòng Việt Nam và đồn Công an Biên phòng Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt trong công tác đối ngoại biên phòng, mở ra bước phát triển mới trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Từ kết quả đó, trong Hội đàm định kỳ Lần thứ 21 với Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự (11-2017), Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã đề xuất và hai bên thống nhất tiến tới mở rộng mô hình kết nghĩa “Đồn - Tiểu đoàn hữu nghị, biên giới bình yên” giữa các đơn vị cơ sở đối đẳng, làm sâu sắc thêm cơ chế hợp tác biên phòng giữa hai bên.

Trao tặng Danh hiệu “Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”

Để công tác đối ngoại biên phòng ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực triển khai các hoạt động hội ngộ, hội đàm, gặp gỡ trên biên giới, duy trì chế độ trao đổi thông tin; phối hợp tổ chức diễn tập; tổ chức giao lưu công tác chính trị ở các cấp2, v.v. Bộ đội Biên phòng Lào Cai là đơn vị thiết lập sớm nhất, toàn diện, đồng bộ nhất cơ chế sĩ quan liên lạc và điện thoại đường dây nóng trực tiếp với các đơn vị đối đẳng Công an Biên phòng Bạn; đặc biệt là, giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, hình thành cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, thông báo tình hình ở cấp tỉnh giữa hai bên. Hoạt động giao lưu công tác chính trị được Bộ đội Biên phòng Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, như: gặp gỡ giao lưu nghiệp vụ, văn hóa, văn nghệ, thể thao; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, cửa khẩu; tổ chức triển lãm ảnh, chiếu phim về mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bên; chúc mừng nhau nhân các sự kiện trọng đại của mỗi nước, v.v. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã khởi xướng, thực hiện thành công việc bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc” hằng quý (thông qua hành khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu trực tiếp bỏ phiếu bình chọn), tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Đồn - Trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa”. Qua đó, khích lệ, động viên, tạo động lực, sự lan tỏa mạnh mẽ trong hoạt động đối ngoại biên phòng. Từ kết quả đó, vừa qua, Bộ đội Biên phòng Tỉnh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ và đã thực hiện tốt việc đăng cai, tổ chức Chương trình tọa đàm giao lưu học tập công tác tuyên truyền pháp luật giữa Bộ đội Biên phòng 04 tỉnh biên giới Tây Bắc (Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu) và Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Để tiếp nối và làm phong phú thêm hoạt động đối ngoại, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác giao lưu chính trị, phối hợp với phía Bạn tổ chức các lớp học hữu nghị dạy tiếng Việt Nam, tiếng Trung Quốc và các vũ điệu truyền thống đặc sắc của mỗi nước cho cán bộ, chiến sĩ hai bên.

Cùng với các hoạt động trên, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực triển khai các hoạt động gắn kết đối ngoại biên phòng với đối ngoại nhân dân bằng nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là trên cửa khẩu và khu vực biên giới trọng điểm; tăng cường gặp gỡ, trao đổi với các vị trưởng bản, trưởng dòng họ, nhằm tranh thủ mối quan hệ dân tộc, thân tộc của đồng bào hai bên biên giới để tuyên truyền làm cho nhân dân nhận thức rõ vấn đề quốc gia, quốc giới, chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai nước, v.v. Mặt khác, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh và các địa phương biên giới đẩy mạnh công tác ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân với các cấp chính quyền, nhân dân bên kia biên giới. Trên cơ sở đó, Lào Cai đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, hội đàm,… nhất là việc xây dựng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, trở thành địa phương đi đầu trong cả nước về vấn đề này3, v.v.

Với nhận thức đúng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, cách làm sáng tạo, không ngừng đổi mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thực sự là đơn vị tiêu biểu, kiểu mẫu trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, thiết thực làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, sự tin cậy, hiểu biết, quan hệ phối hợp công tác giữa Đơn vị và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Trung Quốc. Đồng thời, gắn kết tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, khu vực biên giới vững mạnh. Đây là cơ sở, nền tảng để Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển theo quan điểm, đường lối của Đảng, thiết thực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại tá ĐỖ NGỌC TUẤN, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tỉnh
___________________

1 - Bộ đội Biên phòng Lào Cai thiết lập chế độ quan hệ, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới với lực lượng Công an Biên phòng (năm 1989) và với Bộ đội Biên phòng tỉnh Vân Nam (năm 1994) của Trung Quốc.

2 - Bộ đội Biên phòng Tỉnh và Công an Biên phòng châu Hồng Hà đã tổ chức thành công 02 cuộc diễn tập liên hợp phòng, chống khủng bố qua biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đội Biên phòng Tỉnh và các đơn vị bảo vệ biên giới Trung Quốc đã tổ chức 15 cuộc hội đàm; 33 lần liên lạc qua điện thoại đường dây nóng; 09 lần trao đổi sĩ quan liên lạc; 12 lần gặp gỡ trên biên giới; 100 lần trao đổi thư đối ngoại, v.v.

3 - Đến nay, Lào Cai đã tổ chức cho 06 cặp thôn (bản) biên giới ký kết nghĩa.

Ý kiến bạn đọc (0)