QPTD -Thứ Năm, 22/10/2020, 08:53 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đối ngoại

Là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, những năm qua, cùng với làm tốt công tác nghiệp vụ biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu luôn tích cực, chủ động triển khai công tác đối ngoại theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác đối ngoại, nhất là các văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, lực lượng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ trương, đối sách, triển khai nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp. Thông qua hoạt động đối ngoại, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc có biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động móc nối xây dựng cơ sở ngầm và hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới,... góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu đại diện biên giới đất liền
Việt Nam – Trung Quốc

Nổi bật là, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng với ngoại giao nhân dân. Chủ động hợp tác với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước láng giềng để trao đổi thông tin, tình hình, hội đàm, tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ngay trên thực địa, bảo đảm đúng đối sách, không để xảy ra phức tạp trên biên giới. Duy trì tốt hoạt động của các cặp Đồn - Trạm hữu nghị và kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi nhân các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của mỗi bên. Điển hình là, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức thành công chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tạo dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ hai nước.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng Trung Quốc tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã trao tặng hàng nghìn khẩu trang y tế và các trang thiết bị phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới vào nội địa. Qua đó, quan hệ giữa chính quyền, nhân dân khu vực hai bên biên giới có bước phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Để công tác đối ngoại biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh xác định tăng cường quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chị thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác đối ngoại Biên phòng. Trước hết, thường xuyên quán triệt sâu sắc mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm, phương châm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo hướng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, trực tiếp là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 806-NQ/QUTW, ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thường xuyên duy trì nền nếp, chế độ giao ban, hội đàm, trao đổi tình hình, kịp thời nắm thông tin phối hợp với các lực lượng chức năng của Trung Quốc, nhất là hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan ở khu vực biên giới giữa hai bên. Đồng thời, duy trì chế độ hội ngộ, hội đàm định kỳ và đột xuất để triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên trong công tác bảo vệ, quản lý biên giới cũng như đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động qua lại biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, v.v. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm các quy định của ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã được Chính phủ hai nước ký kết; Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 12/11/2017 tại Hà Nội (Việt Nam); Biên bản Hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng tại khu vực biên giới đất liền và cửa khẩu, ký ngày 27/6/2019, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng, như: hội đàm, trao đổi thông tin, điện thoại đường dây nóng, tuần tra liên hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới,... giữa Bộ đội Biên phòng 04 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang (Việt Nam) và Tổng Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành công tác đối ngoại, nhất là những nội dung thuộc về nguyên tắc, thủ tục, quy trình công tác kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, duy trì trật tự xuất, nhập cảnh. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hợp tác toàn diện, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động; tích cực nghiên cứu, tham mưu cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và chuẩn hóa công tác quản lý, cấp phát các loại giấy tờ phục vụ xuất, nhập cảnh; nỗ lực xây dựng môi trường thông quan qua cửa khẩu đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới hai bên, v.v.

Trên cơ sở kết quả phối hợp giữa các Đồn - Trạm (chi đội, đại đội, trạm), hai bên tiếp tục tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát liên hợp chấp pháp; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho cư dân biên giới và hành khách qua lại cửa khẩu. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh trên biên giới, nâng cao nhận thức pháp luật cho cư dân biên giới của hai bên. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu và hợp tác quốc tế của Tỉnh.

Cùng với tăng cường công tác đối ngoại, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; đẩy mạnh thực hiện 03 khâu đột phá, nhất là đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tỉnh đề ra 07 nhóm chỉ tiêu, 03 nhóm nhiệm vụ, 03 khâu đột phá nhằm thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng kiên định vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn, biên giới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không có vụ việc nghiêm trọng, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,2% quân số; 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đảm bảo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; 100% cán bộ, nhân viên công tác địa bàn biết giao tiếp thành thạo ít nhất 01 tiếng dân tộc; mỗi đồn biên phòng xây dựng từ 01 đến 02 mô hình giúp dân phát triển kinh tế tiêu biểu để nhân rộng trên địa bàn biên giới. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị các xã biên giới để duy trì hiệu quả mô hình cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới; thực hiện “4 cùng” với nhân dân, triển khai nhiều mô hình “đơn vị dân vận tốt” ở cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, v.v.

Cùng với đó, Biên phòng Tỉnh còn thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa “Đồn, trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa, biên giới bình yên” giữa các đồn, trạm Biên phòng Việt Nam với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Bạn. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân, tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tăng cường quan hệ, giao lưu, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Đại tá TRIỆU QUỐC NGUẬY, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520