QPTD -Thứ Năm, 09/09/2021, 08:49 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Gia Lai quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã và đang chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ này bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; tập trung đột phá nâng cao hiệu quả công tác Trinh sát, đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý linh hoạt, khôn khéo, dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phát động phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới trên địa bàn 07 xã với hơn 12.000 hộ dân ký kết tham gia. Năm 2020, Bộ đội Biên phòng Tỉnh xây dựng 05 kế hoạch định kỳ; 07 kế hoạch chuyên đề và 04 kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khu vực biên giới; xây dựng và tổ chức thực hiện 08 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép (05 vụ/08 đối tượng); khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, 156 vụ/278 đối tượng (tăng 26 vụ/46 đối tượng so với năm 2019), v.v.

Tặng vật chất phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng vũ trang nước bạn

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trực chốt ở các địa bàn phức tạp, dễ lây nhiễm; thường xuyên duy trì 27 tổ, chốt chặn cố định, 10 tổ cơ động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, đảm bảo không để dịch lây lan vào địa bàn của Tỉnh. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch; tổ chức in, phát gần 10.000 tờ rơi, sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô và mô hình “Tiếng loa Biên phòng” để bà con khu vực biên giới hiểu rõ hơn về các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo “5K”1 của Bộ Y tế cùng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, bất mãn chống phá.

Cùng với đó, công tác đối ngoại biên phòng cũng được tiến hành thường xuyên với các hình thức gặp gỡ, trao đổi phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm “giúp bạn là giúp mình”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh, các đồn biên phòng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế,… trị giá hàng tỉ đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia nhằm chia sẻ khó khăn với Bạn. Phối hợp chặt chẽ công tác đảm bảo an ninh trật tự hai bên biên giới; đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch; xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Những năm tới, tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh của Tỉnh nói chung, địa bàn biên giới nói riêng cơ bản ổn định, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, đòi hỏi Bộ đội Biên phòng Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ công tác Biên phòng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ công tác Biên phòng; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh những chủ trương, đối sách phù hợp xử lý các tình huống trên tuyến biên giới, nhằm thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Luật Biên phòng Việt Nam; chú trọng những chủ trương, giải pháp cụ thể, không để bị động, bất ngờ, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới.

Hai là, tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới. Luật Biên giới quốc gia xác định: “Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ của Nhà nước và của toàn dân, trước hết là của chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng vũ trang nhân dân”. Quán triệt quan điểm đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, giữ vững đường biên, mốc giới. Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới; không để xảy ra đối đầu, căng thẳng, các thế lực thù địch, đảng phái đối lập lợi dụng kích động; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia - dân tộc trong mọi tình huống. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; tham mưu cho địa phương bổ sung, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của các Tổ tự quản đường biên, cột mốc; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới.

Với quan điểm nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh. Đồng thời, chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, v.v.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát, đúng, toàn diện tình hình từ sớm, từ xa; tập trung lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng; nghiên cứu, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh ở địa bàn trọng điểm, đối phó ngăn chặn từ xa các hoạt động gây mất ổn định trên khu vực biên giới. Nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và phương thức đấu tranh linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Duy trì, nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong phòng, chống dịch Covid-19 và đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Tập trung xây dựng lực lượng Trinh sát kỹ thuật, đặc nhiệm phòng, chống tội phạm hiện đại, tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường đầu tư trang bị kỹ thuật, tiếp tục cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Cán bộ, chiến sĩ đồn cửa khẩu quốc tê Lệ Thanh cùng già làng và dân quân tuần tra biên giới

Bốn là, tích cực củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân” trong thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 68-KL/TW, ngày 05/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường hoạt động của đội ngũ cán bộ tăng cường cấp huyện, xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần vững mạnh đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Thông qua các tổ, đội công tác, các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, sinh hoạt tôn giáo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào: “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bếp ăn tình thương”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, v.v.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị; tăng cường huấn luyện chuyên sâu, luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ đồn, trạm; tham gia diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên biên giới, giải quyết các điểm nóng và tham gia đấu tranh quốc phòng. Tiếp tục xây dựng, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định; chú trọng rèn luyện khả năng cơ động, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật theo hướng chuyên sâu, sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt các mặt công tác Biên phòng và duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới.

Năm là, duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại biên phòng với ngoại giao nhân dân; thúc đẩy quan hệ giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên. Đẩy mạnh và duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào kết nghĩa “cụm dân cư” hai bên biên giới, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và chính quyền hai nước, giữ gìn an ninh chính trị, chủ quyền, lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tá TRẦN TIẾN HẢI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
________________

1 - Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:33 - 18/10/2021

EUR25,696.4927,112.98

GBP30,486.1631,759.89

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 18/10/2021

HCMSJC57.10057.800
Hà NộiSJC57.10057.820
Đà NẵngSJC57.10057.820