QPTD -Thứ Sáu, 26/11/2021, 08:40 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Với gần 89km bờ biển và huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng là “cửa ngõ” biển chiến lược trọng yếu của đất nước. Nhận thức đúng điều đó, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; phát huy tốt vai trò nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển được giao.

Những năm qua, tình hình trên biển Đông diễn biến phức tạp, các nước lớn tăng cường các hoạt động gây căng thẳng, như: cấm biển, tổ chức diễn tập quân sự, bồi lấp, xây dựng đảo trái phép. Mỗi năm, có hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài được tàu quân sự, tàu ngư chính và tàu dân quân biển hộ tống xâm phạm sâu vào vùng biển nước ta để thăm dò tài nguyên, tranh lấn ngư trường, đánh bắt trộm hải sản; xua đuổi, cản trở, kiểm soát trái phép tàu cá của ngư dân ta,… đặt ra nhiều khó khăn cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho ngư dân cùng các hoạt động kinh tế trên biển của ta.

Trước tình hình đó, quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển về quốc gia, quốc giới, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông. Đề cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của nước ngoài và các thế lực thù địch. Tích cực vận động ngư dân vươn khơi, bám biển, quyết tâm giữ vững ngư trường; chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác; không vi phạm pháp luật quốc tế về biển khi tham gia đánh bắt hải sản ở vùng biển chung.

Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” bằng nhiều hình thức. Trong đó, chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các buổi họp tổ dân phố, tổ tàu thuyền, gắn với hoạt động của chính quyền, các đoàn thể địa phương. Để đạt hiệu quả, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố phát huy vai trò nòng cốt của các Trạm kiểm soát Biên phòng, lực lượng làm công tác vận động quần chúng tại địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các chuyên trang Biên phòng trên Báo Đà Nẵng, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Phối hợp với Đại học Đà Nẵng, Sở Giáo dục và đào tạo, tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố đưa nội dung Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia vào chương trình học tập ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân khu vực biên phòng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Bộ đội Biên phòng Thành phố tuyên truyền cho ngư dân những quy định về hoạt động đánh bắt hải sản trên biển

Những biến động phức tạp về chủ quyền trên Biển Đông đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới biển. Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Thành phố chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý, giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả mọi hoạt động của địch và các loại tội phạm; kịp thời phát hiện xua đuổi, xử lý đúng pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống sát với thực tế, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các biện pháp đối ứng phù hợp với kế hoạch “Tuốt gươm 2021”, chiến dịch “Biển xanh”, lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của nước ngoài trên Biển Đông. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Kiểm ngư và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát huy sức mạnh toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hướng dẫn tàu cá của ngư dân ta hoạt động đánh bắt hải sản đúng ngư trường, đúng quy định, gắn với bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư trường và các hoạt động kinh tế trên biển; kịp thời thông báo tình hình có liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới cho các lực lượng chức năng nắm, chỉ đạo xử lý. Hằng năm, Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện và ngư dân tự giác đăng ký sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc trên biển giữa ngư dân với Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng, như: đầu tư trang bị máy thông tin Icom cho các tàu đánh bắt xa bờ, tích hợp định vị vệ tinh tại Bộ Chỉ huy, các đồn Biên phòng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, có hơn 130 tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn với gần 700 tàu thuyền đều ký cam kết thông tin liên lạc với Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng, tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới, vùng biển. Nhờ đó, ngư dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng hàng nghìn tin có giá trị giúp cho công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nhân lực, tàu thuyền của ngư dân trong đấu tranh, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, ngày 29/3/2010 và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP, ngày 18/12/2015 của Chính phủ.

Lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập, hoạt động của các loại tội phạm trên biển và khu vực biên giới biển gia tăng, diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp cùng các cơ quan chức năng, tham mưu cho địa phương nhiều chủ trương, giải pháp kiềm chế, tấn công, ngăn chặn có hiệu quả; tham gia phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển. Đi đôi với làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn. Phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân sự Thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, kịp thời phát hiện các âm mưu, dấu hiệu nhen nhóm phạm tội; đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý trước pháp luật. Duy trì tốt công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phát hiện, xử lý 94 vụ/104 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 02 chuyên án về ma túy và 01 chuyên án về buôn lậu; xử lý vi phạm hành chính 73 vụ/85 đối tượng, 05 vụ/04 đối tượng về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép và 67 vụ/74 đối tượng vi phạm pháp luật khác. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xâm hại an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển, máu của nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đổ để đem lại sự bình yên cho nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Thành phố chủ động xây dựng, hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ theo quy định, sát thực tiễn địa bàn. Trọng tâm là: quyết tâm Bảo vệ Biên giới giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến, phòng thủ dân sự dài hạn, ngắn hạn theo quy định. Tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo Thành phố; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, nắm, phân tích, đánh giá tình hình, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra. Chủ động phối hợp với địa phương xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm hiệu quả, như: “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh”, “Vùng giáo 3 không”1, “Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm”,... góp phần giữ vững an ninh, trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; chủ trương giới thiệu đảng viên Đồn Biên phòng thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ven biển của Thường trực Thành ủy,... góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương; nâng cao hiệu quả công tác Biên phòng ngay tại cơ sở, củng cố trận địa lòng dân từ sự lắng nghe, thấu hiểu và cùng đồng hành với nhân dân.

Tích cực, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí khu vực biên giới biển; xây dựng lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, xóa nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình điểm sáng văn hóa trên khu vực biên giới biển. Đồng thời, thực hiện tốt các Chương trình: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016 - 2021. Tiến hành trao tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân; vận động hàng trăm triệu đồng sửa chữa 04 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ hơn 01 tấn rau, củ, quả các loại và hơn 200 suất quà cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trước những thách thức mới đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trên để thực hiện tốt vai trò nòng cốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá ĐỖ VĂN ĐỒNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố
____________________

1 - Không có tội phạm ma túy trong cộng đồng giáo dân; không có các loại tệ nạn xã hội; không có người trong các tín đồ tôn giáo vi phạm pháp luật.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:25 - 28/01/2022

EUR24,449.3926,003.22

GBP29,369.5930,841.11

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 28/01/2022

HCMSJC61.80062.500
Hà NộiSJC61.80062.520
Đà NẵngSJC61.80062.520