QPTD -Thứ Năm, 05/11/2020, 17:16 (GMT+7)
Binh chủng Tăng Thiết giáp tiếp tục đột phá đổi mới công tác huấn luyện

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp - lực lượng đột kích chủ yếu của Lục quân Việt Nam, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác này và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đơn vị “tinh, gọn, mạnh”, Binh chủng Tăng thiết giáp đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 Quân ủy Trung ương, xác định là khâu đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Binh chủng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đột kích chủ yếu của Lục quân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Mặc dù có không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, chủ trương, giải pháp quyết liệt, đồng bộ, Binh chủng đã đạt được kết quả toàn diện, vững chắc trong công tác huấn luyện. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng cao; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy; công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới tích cực. Nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được điều chỉnh, bổ sung và có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn; huấn luyện khai thác làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại được coi trọng, đạt kết quả tốt; khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện của thời gian trước cơ bản được khắc phục, v.v. Đặc biệt trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Binh chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh thời gian, chương trình, hình thức tổ chức huấn luyện, đào tạo một cách khoa học, đảm bảo mục tiêu “kép”: huấn luyện tốt; phòng, chống dịch hiệu quả. Với nỗ lực của toàn Binh chủng, những năm qua, kết quả huấn luyện cán bộ và phân đội luôn 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi. Đáng chú ý, Đội tuyển xe tăng của Binh chủng tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2019 (Army Games 2019) đoạt Huy chương Bạc và Army Games 2020 đoạt Huy chương Vàng, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế khen ngợi, đánh giá cao.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển đặt ra cho Bộ đội Tăng thiết giáp những mục tiêu, yêu cầu rất cao trong công tác huấn luyện chiến đấu. Nhận thức đúng tình hình và chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định tiếp tục triển khai toàn diện các nội dung, biện pháp, tập trung đột phá đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, nhằm tạo bước chuyển biến quan trọng về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” trong tình hình mới.

Đội tuyển xe tăng Binh chủng Tăng Thiết giáp tham gia Army game 2020

Thực hiện mục tiêu đề ra, Binh chủng quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, trọng tâm là Kết luận số 60-KL/TW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện. Theo đó, Binh chủng đã cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ XI, nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng bộ, chi bộ, Nghị quyết số 438-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo, nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện các cấp. Cùng với đặt lên hàng đầu việc đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, Binh chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; duy trì, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi”, v.v. Đồng thời, triển khai các biện pháp mạnh quyết tâm thực hiện tốt “3 thực chất”, khắc phục tư tưởng thỏa mãn dừng lại, chủ quan, nóng vội, xem nhẹ, hạ thấp yêu cầu và “bệnh thành tích”. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác huấn luyện, có động cơ đúng đắn, trách nhiệm cao trong huấn luyện.

Để tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong huấn luyện, Binh chủng chỉ đạo Bộ Tham mưu chủ động bám sát thực tiễn, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, đảm bảo “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm phân cấp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, điều hành của cơ quan tham mưu huấn luyện các cấp và vai trò của các cơ quan chính trị, hậu cần, kỹ thuật trong phối hợp, hiệp đồng xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới về công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ cơ quan Bộ Tư lệnh Binh chủng và Chủ nhiệm Tăng thiết giáp các đơn vị trong toàn quân, nâng cao năng lực tham mưu chuyên ngành Tăng thiết giáp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện; tích cực đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm gần đây, tổ chức lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân có sự phát triển, được trang bị một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Binh chủng tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập. Bám sát định hướng chỉ đạo của Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Chỉ lệnh Công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, Binh chủng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành của chỉ huy, cơ quan; năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và vũ khí trang bị mới của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và các thành viên kíp xe tăng thiết giáp. Để đạt mục tiêu đề ra, Binh chủng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp với từng cấp, từng chuyên ngành, vũ khí, trang bị hiện có và sự phát triển của khoa học, công nghệ, kỹ thuật quân sự, nghệ thuật tác chiến tăng thiết giáp trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tiếp tục bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật chuyên ngành làm trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Trong đó, chú trọng nâng cao trình độ khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị mới; khả năng phối hợp tác chiến hiệp đồng quân binh chủng và vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp tác chiến, phát huy cao nhất sức mạnh đột kích, khả năng cơ động của tăng thiết giáp. Theo đó, trong huấn luyện chiến dịch, tập trung nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn tác chiến mới của địch; nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp trong tác chiến chiến dịch, chiến lược; phương pháp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, soạn thảo kế hoạch, văn kiện huấn luyện, diễn tập, v.v. Trong huấn luyện chiến đấu, tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ kỹ, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của phân đội tăng thiết giáp trong các loại hình chiến đấu, hình thức chiến thuật, nhiệm vụ A, A2, v.v. Coi trọng huấn luyện kíp xe toàn năng, tập trung vào nội dung lái, bắn ở mọi dạng địa hình, điều kiện thời tiết, đảm bảo giỏi tác chiến độc lập và hiệp đồng quân binh chủng; huấn luyện các phân đội bảo đảm (công binh, trinh sát, hóa học, thông tin,…) nâng cao năng lực bảo đảm chuyên ngành trong cơ động, tác chiến, nhất là bảo đảm thông tin liên lạc, cơ động, vượt sông, v.v.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhất là qua tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Binh chủng tiếp tục chỉ đạo kết hợp chặt chẽ huấn luyện với luyện tập, diễn tập; huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật; giáo dục, đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện truyền thống với hiện đại; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện ban đêm, huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng và xây dựng cho bộ đội niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có, v.v. Thời gian tới, Binh chủng đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp cho đại đội, diễn tập cấp tiểu đoàn tăng thiết giáp, tham gia diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập bắn đạn thật. Các nhà trường đẩy mạnh thực hiện Đề án 63 về đổi mới quy trình, chương trình đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp trình đội đại học và đào tạo Hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, thành viên kíp xe, thợ sửa chữa,… đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Tăng thiết giáp trong tình hình mới.

Là binh chủng kỹ thuật, chiến đấu, Binh chủng coi trọng làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hậu cần. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật; hoàn thành quy hoạch, đầu tư xây dựng và nâng cấp công trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập giai đoạn 2016 - 2020; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả vật chất, trang bị công nghệ thông tin trong chỉ huy tham mưu, quản lý điều hành huấn luyện. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tài liệu, giáo trình huấn luyện, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao các thiết bị mô phỏng huấn luyện kíp xe tăng và vũ khí, trang bị thế hệ mới. Tiếp tục phối hợp, đề xuất nâng cấp, quy hoạch xây dựng hệ thống thao trường, trường bắn cho xe tăng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của Binh chủng và lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân trước mắt và lâu dài.

Đại tá HỒ VIẾT TRƯƠNG, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 23/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 23/01/2021

HCMSJC55.85056.400
Hà NộiSJC55.85056.420
Đà NẵngSJC55.85056.420