QPTD -Thứ Năm, 16/03/2017, 13:15 (GMT+7)
Binh chủng Đặc công trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Binh chủng Đặc công là lực lượng chiến đấu và công tác đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác. Thấu suốt điều đó, Binh chủng tiếp tục phát huy truyền thống “đặc biệt tinh nhuệ”, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ.

Cách đây tròn nửa thế kỷ, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 19-3-1967, Binh chủng Đặc công chính thức được thành lập. Tại thời khắc lịch sử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt”1 để hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt một cách xuất sắc. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cách mạng.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi gặp mặt cựu chiến binh
Đặc công trên địa bàn Quân khu 5, ngày 20-02-2017. (Ảnh: qdnd.vn)

Trong kháng chiến chống Pháp, mặc dù Binh chủng chưa ra đời, nhưng cách đánh bí mật, bất ngờ công đồn, diệt tháp canh và căn cứ quân sự trọng yếu, sâu trong hậu phương địch của Đặc công đã khiến kẻ thù phải khiếp sợ, góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Trong cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc Mỹ xâm lược, Binh chủng đã không ngừng phát triển, cả lực lượng cơ động và tại chỗ rộng khắp; vận dụng cách đánh mưu trí, táo bạo, đánh hiểm thắng lớn. Đặc biệt, chỉ với quy mô lực lượng nhỏ, nhưng Bộ đội Đặc công đã chủ động tham gia đánh các loại mục tiêu: trên bộ, dưới nước, trong đô thị,… thực hiện tác chiến độc lập, hiệp đồng và làm tròn nhiệm vụ quốc tế; tổ chức chiến đấu hàng nghìn trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng vạn tên địch, trong đó có nhiều sinh lực cấp cao, phá hủy nhiều căn cứ chiến lược và phương tiện chiến tranh của chúng, góp phần xứng đáng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Binh chủng tập trung điều chỉnh lực lượng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu phù hợp với điều kiện mới. Những năm gần đây, trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ, Binh chủng chủ động triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng lực lượng “tinh nhuệ” về mọi mặt; nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo; thực hiện có hiệu quả Đề án “Hiện đại hóa lực lượng chống khủng bố toàn quân”. Đồng thời, chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình trên các hướng, địa bàn trọng điểm; kịp thời bổ sung, điều chỉnh thế bố trí lực lượng và các kế hoạch, phương án chiến đấu; đẩy mạnh phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công đối với từng lực lượng, địa bàn,… hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Binh chủng đã được Chủ tịch nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có biến chuyển nhanh, phức tạp, khó lường; cùng với đó, xuất hiện những loại hình chiến tranh mới, phương thức tác chiến mới rất đa dạng. Ở trong nước, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kết hợp với kích động tư tưởng, hành động cực đoan, bạo loạn,… hòng gây mất ổn định về chính trị, v.v. Tình hình đó đòi hỏi toàn quân nói chung, Binh chủng Đặc công nói riêng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng đơn vị vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, phải xây dựng Binh chủng tinh nhuệ về chính trị, lấy đó làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đây là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhân tố quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đơn vị. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Bộ đội Đặc công phải cơ động xử lý tình huống trên nhiều địa bàn; đảm nhiệm các nhiệm vụ phức tạp, đặc thù; độc lập đấu trí, đấu lực căng thẳng với các đối tượng nhà nghề; vận dụng cách đánh bí mật, táo bạo, bất ngờ nhằm tiêu diệt các mục tiêu, sinh lực, phương tiện hiểm yếu của chúng thì nội dung này càng có ý nghĩa quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chủ trương đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Yêu cầu đặt ra đối với công tác này phải tiến hành thường xuyên, theo chiều sâu, vững chắc, phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt, trong môi trường đặc thù. Để đạt được yêu cầu đó, cùng với tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống hào hùng của lực lượng “đặc biệt tinh nhuệ”, Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Qua đó, làm cho mọi quân nhân nắm chắc tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng và đơn vị; nhận thức đúng về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thấy rõ vị trí, vai trò cùng những khó khăn mà Bộ đội Đặc công phải vượt qua trong điều kiện mới. Trên cơ sở đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự “tinh nhuệ” về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn có quyết tâm cao, không sợ gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, coi trọng việc củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, xây dựng cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhằm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong từng cơ quan, đơn vị.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo là nội dung quan trọng hàng đầu trong nâng cao sức mạnh chiến đấu của Binh chủng. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện, Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho các đối tượng. Theo đó, cùng với tích cực đổi mới các khâu, các bước, từ công tác chuẩn bị, tập huấn cán bộ, đến tổ chức điều hành,… và bảo đảm huấn luyện, Binh chủng coi trọng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; trong đó, ưu tiên huấn luyện theo các phương án và cách đánh mới cho từng lực lượng, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ A2, chống khủng bố và tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng huấn luyện cho chiến sĩ và phân đội từng bước làm chủ vũ khí, trang bị mới; thuần thục kỹ thuật binh chủng, vững chắc chiến thuật từ từng người đến cấp mũi, hiệp đồng chiến đấu tốt ở cấp đội; giỏi tác chiến độc lập, nhỏ, lẻ, phía sau và sâu trong đội hình địch; thành thạo trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, nhất là đối với lực lượng Đặc công bộ, Đặc công nước và Đặc công biệt động, v.v. Các cơ quan, đơn vị đặc công trong toàn quân cần vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp huấn luyện vào thực tiễn; thực hiện huấn luyện toàn diện cả về chiến thuật, kỹ thuật và thể lực, nhưng hướng vào các nội dung trọng tâm, như: kỹ thuật bắn súng, võ chiến đấu, kỹ năng tiếp cận mục tiêu, khắc phục vật cản, tác chiến thành phố, trong môi trường biển, đảo; đồng thời, coi trọng huấn luyện đêm, dã ngoại dài ngày, trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Đối với công tác giáo dục - đào tạo, cần tiếp tục bám sát phương châm: “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; trên cơ sở đó, tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy - học theo hướng: tăng thời gian, nội dung đào tạo chuyên ngành và rèn luyện thực hành cho người học. Đẩy mạnh xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực; chú trọng đào tạo thực chất theo hướng: chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cùng với đó, Binh chủng luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần chú trọng duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu một cách thường xuyên; tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các mục tiêu được giao; xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các quyết tâm, kế hoạch tác chiến và trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đến nay, hầu hết các lực lượng thuộc Binh chủng đều xây dựng hoàn chỉnh các phương án tác chiến theo yêu cầu nhiệm vụ A, A2, A3, A4, chống khủng bố và tổ chức luyện tập, diễn tập chặt chẽ. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm chắc tình hình trên các hướng, địa bàn trọng điểm; duy trì nghiêm các chế độ luyện tập, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường các hoạt động trinh sát, thông tin, cơ yếu, công nghệ thông tin,… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trước hết, cần chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo các phương án đã được phê duyệt, tập trung bảo vệ an toàn cho các sự kiện của đất nước, trọng tâm là bảo đảm an toàn cho các hoạt động của năm APEC - 2017. Đồng thời, tổ chức tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tham mưu - tác chiến trong các hình thái sẵn sàng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ các cấp, bảo đảm đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chú trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Binh chủng trong tình hình mới. Đây là nội dung quan trọng, không thể thiếu, nhằm bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, trong công tác bảo đảm hậu cần, cùng với thực hiện tốt việc dự trữ vật chất, trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm đời sống bộ đội theo phân cấp, các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ: A2, chống khủng bố, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ đột xuất, dài ngày, trên địa hình phức tạp, xa căn cứ của đơn vị và trong điều kiện tác chiến hiện đại, trên cơ sở thế trận hậu cần vững chắc, rộng khắp. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất; nâng cao chất lượng các trạm chế biến tập trung; xây dựng cảnh quan, môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; đảm bảo quân số khỏe đạt trên 99%.

Đối với công tác bảo đảm kỹ thuật, Binh chủng coi trọng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ lệnh về công tác kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Binh chủng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, có chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trong đó có thực hiện Đề án “Hiện đại hóa lực lượng chống khủng bố toàn quân”. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực của các trạm, xưởng sửa chữa cả về con người và trang bị, thiết bị. Chủ động phối hợp với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Quân đội giải quyết các yêu cầu về mua sắm, cải tiến, sửa chữa, tăng hạn sử dụng,… từng bước đồng bộ hóa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị đặc chủng cho các lực lượng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xứng đáng với truyền thống: “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn” của Binh chủng trong suốt 50 năm qua.

Thiếu tướng ĐỖ THANH BÌNH, Tư lệnh Binh chủng

_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập. 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 319.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.