QPTD -Thứ Hai, 16/12/2019, 15:02 (GMT+7)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019)
Tổng cục Chính trị tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng ngày 16-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (22-12-1944 – 22-12-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cơ quan Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ và phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đọc diễn văn tại buổi Lễ

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Tổng cục Chính trị trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

Trong suốt 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị luôn bám sát đường lối cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Góp phần, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây đắp nên truyền thống: “Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất; quyết chiến, quyết thắng”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển của Quân đội, Tổng cục Chính trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Chính trị

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành, lớn mạnh của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua và khẳng định: Sự phát triển, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là kết quả lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân; trong đó, có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân. Để hoàn thành trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới, Đồng chí yêu cầu: Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Tổng cục, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, bảo đảm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức xây dựng Đảng bộ Quân đội,Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Chính trị. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những thành tích đóng góp của Tổng cục Chính trị trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: MINH ĐẠT

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới 22/12/2019

Đổi mới tư duy trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị 21/12/2019

Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Chính sách trong Quân đội của Tổng cục Chính trị 20/12/2019

Ngành Chính sách Quân đội bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới 19/12/2019

Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Quân đội 19/12/2019

Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam 19/12/2019

Bộ Tư lệnh 86 với việc đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng 18/12/2019

Công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng 17/12/2019

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ 17/12/2019

“Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam” 06/12/2019

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:28 - 19/09/2020

HCMSJC56.00056.500
Hà NộiSJC56.00056.520
Đà NẵngSJC56.00056.520

Thời tiết