Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 23/08/2018, 15:10 (GMT+7)
Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở Lữ đoàn Thông tin 604

Lữ đoàn Thông tin 604, Quân khu 2 (tiền thân là Trung đoàn Thông tin 604), được thành lập ngày 09-9-1978. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, địa phương, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các thế hệ của Lữ đoàn luôn chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, xây đắp nên truyền thống “Trung thành, chủ động, đoàn kết, sáng tạo, vững chắc”. Ghi nhận những thành tích đó, Lữ đoàn Thông tin 604 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai, 02 Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có được kết quả trên, một trong những nguyên nhân quan trọng là do Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần, bản lĩnh chính trị, động viên bộ đội phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện gắn với công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; xác định rõ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác giáo dục chính trị. Trên cơ sở đó, cơ quan chính trị Lữ đoàn chủ động phối hợp với cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch đổi mới công tác giáo dục chính trị cho từng đối tượng; phối hợp với Cơ quan Điều tra Quân sự khu vực 1 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Lữ đoàn luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, bảo đảm cho công tác giáo dục chính trị của đơn vị luôn có sự đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại tá Dương Quang Trung trao Giấy khen cho các điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong đổi mới công tác giáo dục chính trị, việc đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định là nội dung quan trọng nhất. Xuất phát từ đặc điểm các đơn vị, đài, trạm thông tin của Lữ đoàn đóng quân phân tán, nhiều đối tượng, nhận thức không đồng đều, nên Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị khi xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị phải chú trọng lựa chọn nội dung sát với từng đối tượng, nhất là đối với những đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, các đài, trạm lẻ đóng quân phân tán, xa sự chỉ đạo của trên, điều kiện ăn ở, giao thông đi lại khó khăn. Bám sát sự chỉ đạo của Lữ đoàn, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Nội dung đổi mới giáo dục chính trị tập trung vào các chuyên đề học tập của sĩ quan, chương trình giáo dục chính trị hằng năm của hạ sĩ quan, chiến sĩ; trong đó, đi sâu giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giao lưu kết nghĩa, vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đơn vị, v.v. Ngoài nội dung giáo dục chính trị theo quy định, Lữ đoàn còn xác định thêm một số nội dung liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc (Lữ đoàn đã biên soạn được 08 chuyên đề giáo dục chính trị nội bộ cho các đối tượng). Đồng thời, chủ động triển khai biên soạn bài giảng theo hướng gọn nội dung, tăng các tài liệu minh họa, làm rõ định hướng để bộ đội có thể nắm được nội dung chính, có nhận thức và hành động đúng, sát với chức trách, nhiệm vụ đảm nhiệm. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, quốc phòng, pháp luật, kỷ luật Quân đội và các nguyên tắc, quy định trong bảo đảm thông tin liên lạc, làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra nhận thức giáo dục chính trị hằng năm có sự chuyển biến rõ nét, năm sau cao hơn năm trước1.

Về hình thức, các đơn vị đã vận dụng tổng hợp các hình thức giáo dục chính trị theo hướng giáo dục “mở”, hướng tới người học, có định hướng cụ thể. Chủ động kết hợp chặt chẽ các hình thức giáo dục chính trị, như: tổ chức học tập chính trị tập trung, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thông báo thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, thực hiện Quy chế Dân chủ ở đơn vị và các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Quân đội, ngày truyền thống của đơn vị, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, giao lưu, kết nghĩa, v.v. Kết hợp vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp, giữa thuyết trình với giảng giải, phân tích, nêu vấn đề; sử dụng hình ảnh, mô hình, sơ đồ trực quan, băng đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ,... góp phần thu hút và nâng cao nhận thức cho người học. Nhờ đó, bộ đội luôn dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ, không bị khô cứng, gò ép, tạo không khí thoái mái cho người học, mang lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì thực hiện nền nếp chế độ thông báo chính trị - thời sự cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng theo đúng quy định. Cấp tiểu đoàn và đại đội tổ chức thông báo chính trị - thời sự cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong tuần. Nội dung thông báo được chọn lọc trên cơ sở những vấn đề do trên cung cấp, kết hợp với các phương tiện thông tin, như: báo, đài, truyền hình, bản tin thông báo nội bộ và từ các hoạt động thường xuyên của đơn vị để biên tập thành các chuyên đề thông báo. Trọng tâm là tình hình kinh tế, chính trị, quân sự nổi bật trên thế giới, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, v.v. Thông qua đó, kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề thời sự - chính trị nổi bật, giúp cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ tình hình, có thái độ, trách nhiệm đúng đắn trước những sự kiện chính trị - xã hội, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, vượt khó vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ.

Bám sát tình hình thực tiễn, hằng tháng các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hoá tinh thần và Ngày Pháp luật, xác định rõ nội dung, thời gian, phân công cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp tham gia sinh hoạt đối thoại trực tiếp với bộ đội. Toàn Lữ đoàn thống nhất tổ chức sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật vào ngày thứ năm của tuần cuối tháng. Nội dung sinh hoạt tập trung thông tin và giải đáp những vướng mắc về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội mà cán bộ, chiến sĩ quan tâm; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, nhiệm vụ, chế độ quy định của Đơn vị; đối thoại, giải đáp những thắc mắc liên quan đến chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại đơn vị, v.v. Phương pháp chủ yếu là thực hiện đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cán bộ, chiến sĩ nhằm thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến tư tưởng, hành động của bộ đội và bàn biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Do đó, phát huy cao tinh thần dân chủ trong đơn vị; tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của bộ đội được giải quyết kịp thời, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, góp phần thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhận rõ vai trò của cán bộ, giáo viên trong giáo dục chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, Lữ đoàn đã kiện toàn đội ngũ cán bộ giáo viên chính trị ở các cấp, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng theo yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị (cấp Lữ đoàn có 01 tổ giáo viên, cấp tiểu đoàn có 03 tổ giáo viên). Trong đó, chú trọng tuyển chọn các đồng chí có trình độ từ cao đẳng trở lên, có năng lực toàn diện, kiến thức hiểu biết về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội; có phương pháp giảng dạy tốt, tác phong công tác khoa học, là tấm gương sáng trong học tập, công tác, rèn luyện của đơn vị. Hằng năm, Lữ đoàn đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại chức cho 100% cấp ủy viên, cán bộ chính trị trong toàn Đơn vị để thống nhất các nội dung, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị. Tập trung bồi dưỡng cách thức biên soạn giáo án, bài giảng, nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin mới, thuần thục giáo án trước khi thông qua và giảng bài, nhất là biên soạn giáo án điện tử, lựa chọn hình ảnh, clip,... làm phong phú thêm nội dung bài giảng. Các tổ giáo viên chính trị duy trì nghiêm việc thông qua bài giảng của cán bộ vào ngày thứ sáu hằng tuần, để bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng bài giảng. Ngoài ra, Lữ đoàn còn tổ chức tốt Hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi”, hội giảng theo Quy chế Giáo dục chính trị gắn với thực hiện các nội dung của Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, tạo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên chính trị các cấp có nhận thức, kiến thức toàn diện, đầy đủ hơn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị2.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên bám sát thực tiễn, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, bảo đảm thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời, bí mật, an toàn trong mọi tình huống.

Đại tá DƯƠNG QUANG TRUNG, Chính ủy Lữ đoàn

________________

1 - Năm 2013, kết quả kiểm tra các đối tượng 100% đạt yêu cầu; trong đó, đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đạt 90,2% khá, giỏi và hạ sĩ quan, chiến sĩ đạt 80,5% khá, giỏi. Năm 2017, kết quả tương tự là 100%; 93,9% và 84%.

2 - Hiện nay, Lữ đoàn có 16 cán bộ giảng dạy chính trị; trong đó, trình độ đại học: 15/16 = 93,8%, cao đẳng: 01/16 = 6,2%, trình độ lý luận chính trị cao cấp: 04 đồng chí, lý luận chính trị trung cấp: 11 đồng chí.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 21:05 - 17/06/2019

EUR25916.5926673.78

GBP29146.6229613.13

USD2329523415

Giá vàng

Thời tiết