Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 27/08/2021, 09:30 (GMT+7)
Sư đoàn 9 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Là đơn vị đủ quân của Quân đoàn 4, đứng chân trên địa bàn chiến lược, trọng yếu phía Nam của Tổ quốc, nhiệm vụ trung tâm của Sư đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sư đoàn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu là cơ sở quan trọng, quyết định sức mạnh tổng hợp của Đơn vị. Để thống nhất nhận thức, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, yêu cầu, nội dung công tác này. Tập trung vào Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, v.v. Các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu, kỹ nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, những nội dung, chỉ tiêu huấn luyện được cụ thể hóa bằng nghị quyết chi bộ, kế hoạch người chỉ huy hằng tháng, quý, v.v. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác huấn luyện; nắm âm mưu, thủ đoạn của đối tượng tác chiến và các thế lực thù địch; củng cố lòng tin vào cách đánh, nghệ thuật quân sự Việt Nam và vũ khí, trang bị hiện có, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, đánh thắng trong các cuộc chiến tranh công nghệ cao. Đồng thời, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ để họ vượt mọi khó khăn đạt kết quả cao nhất trong huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Chủ Tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự

Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện là một trong những yếu tố cơ bản, quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Vì vậy, Sư đoàn chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu xây dựng và phê duyệt kế hoạch, thông qua giáo án, bài giảng, đến chuẩn bị con người, cơ sở vật chất, củng cố thao trường, bãi tập. Hằng năm, Sư đoàn chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu huấn luyện toàn diện theo nhiệm vụ từng đơn vị. Tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp trước khi bước vào huấn luyện, nội dung tập trung vào những vấn đề mới, chưa thống nhất, khâu yếu, mặt yếu. Trong bồi dưỡng cán bộ, Sư đoàn thực hiện phân cấp theo nguyên tắc: cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, giỏi bồi dưỡng yếu, cũ bồi dưỡng mới. Nội dung bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, tập trung bồi dưỡng phương pháp tổ chức và thực hành huấn luyện cho cán bộ phân đội; công tác tham mưu tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện cho cán bộ cơ quan. Chú trọng công tác bồi dưỡng cho “quân xanh” - “đối tượng tác chiến” - sử dụng thành thạo các thiết bị tạo giả, mô phỏng thể hiện đúng tình huống, sát thực tế chiến đấu trên chiến trường. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nhân rộng sáng kiến khoa học, ứng dụng rộng rãi trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Qua kiểm tra công tác chuẩn bị hằng năm, Sư đoàn đều được Bộ và Quân đoàn đánh giá đảm bảo tốt, đủ điều kiện huấn luyện.

Quá trình huấn luyện, Sư đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, chú trọng xây dựng đơn vị huấn luyện điểm đạt hiệu quả thực chất; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện, điều hành linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động; lấy thực hành là chính, sát với tình huống, phương án, đối tượng tác chiến. Thực hiện phương châm: huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện phân đội làm trọng điểm, Sư đoàn xây dựng đơn vị huấn luyện điểm cấp tiểu đoàn, trực tiếp huấn luyện những nội dung tổng hợp, nội dung khó,… làm mẫu cho các đơn vị rút kinh nghiệm, học tập. Để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng huấn luyện cơ động, phòng tránh, đánh trả gắn với hoạt động khu vực phòng thủ trong thế trận chiến tranh nhân dân phát triển, tạo dựng thế trận linh hoạt, bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài, liên tục; nâng cao trình độ xử lý các tình huống diễn biến nhanh, phức tạp trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao. Vì vậy, ngoài huấn luyện cơ động bằng cơ giới, Sư đoàn tăng cường huấn luyện hành quân xa, mang vác nặng, vượt sông, nâng cao sức bền về thể chất cũng như tâm lý cho bộ đội. Sư đoàn chú ý xây dựng tình huống sát với điều kiện thực tế chiến đấu để đánh giá, kiểm nghiệm kết quả huấn luyện; qua đó, phát huy mặt mạnh, hạn chế điểm yếu, tiếp tục huấn luyện bổ sung để bộ đội đạt trình độ thuần thục, vững chắc đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại.

Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác luyện tập, diễn tập cả cấp chiến thuật, chiến dịch, diễn tập vòng tổng hợp có một phần thực binh kết hợp bắn đạn thật; coi trọng luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu, diễn tập chống khủng bố, diễn tập phối hợp hoạt động với các lực lượng trong khu vực phòng thủ, v.v. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện các đơn vị; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, bệnh thành tích trong huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi, bảo đảm “3 thực chất”1. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hội thi, hội thao, thúc đẩy phong trào thi đua trong huấn luyện. Đồng thời, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị theo yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, chú trọng việc quản lý, sử dụng đúng quy định, quy trình, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện. Đến nay, 100% cán bộ của Sư đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 70% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi; 100% tiểu (khẩu) đội trưởng nắm vững phương pháp duy trì luyện tập; kiểm tra chiến sĩ mới 100% các khoa mục đạt khá, giỏi; hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham gia hội thi, hội thao Quân đoàn và toàn quân đạt thành tích cao.

Thực hành bắn đạn thật trong diễn tập

Đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật được xác định là cơ sở quan trọng, biện pháp xuyên suốt để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung các văn bản, chỉ thị, quy định của trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật2, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, rèn luyện kỷ luật, trước hết là vai trò quản lý đội ngũ đảng viên của các tổ chức đảng và năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp; vai trò của tổ chức đoàn trong tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên; vai trò của tập thể quân nhân nâng cao dân chủ trong quản lý bộ đội. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, quản lý chặt chẽ quân số và các hoạt động của bộ đội mọi lúc, mọi nơi, cả trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, không để xảy ra các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn giao thông. Để việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh, nhưng không gò bó, trở thành tự giác, Sư đoàn chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thành nền nếp hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, giao lưu; xây dựng nhiều mô hình phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội, như: “Công viên văn hóa quân nhân”, “Sinh nhật tập thể quân nhân”, “Thư gửi chiến sĩ”3… hướng các hoạt động của bộ đội vào đời sống văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu vụ việc vi phạm kỷ luật.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, tác phong quân nhân, “lời nói đi đôi với việc làm” thực sự là tấm gương cho cấp dưới và chiến sĩ noi theo. Cán bộ cấp đại đội, trung đội thực hiện nghiêm “bốn cùng”4 với bộ đội để nắm bắt, quản lý tình hình tư tưởng, nhất là quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật, kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật; bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong đơn vị, v.v. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị nhạy bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bóp méo sự thật,… về việc chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa thông tin chính thống, chính xác định hướng tư tưởng cho bộ đội. Ngoài ra, Sư đoàn còn tập trung củng cố cảnh quan, đầu tư làm hệ thống vườn hoa, cây cảnh, pa nô, bảng, biển, khẩu hiệu đồng bộ, thống nhất từ cơ quan đến đơn vị. Nhờ đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có bước tiến vững chắc, rõ rệt, góp phần quan trọng để xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Sư đoàn 9 tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá LÊ VĂN HƯỚNG, Sư đoàn trưởng*
_____________

* - Nay là Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 4

1 - Gồm: Huấn luyện thực chất, chất lượng thực chất, thành tích thực chất.

2 - Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội; Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 05/7/2019 của Tổng Tham mưu trưởng về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong Quân đội, v.v.

3 - Gồm: Những bức thư của địa phương, gia đình, người thân,… gửi cho chiến sĩ.

4 - Gồm: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:33 - 18/10/2021

EUR25,696.4927,112.98

GBP30,486.1631,759.89

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 18/10/2021

HCMSJC57.10057.800
Hà NộiSJC57.10057.820
Đà NẵngSJC57.10057.820