QPTD -Thứ Hai, 25/12/2017, 15:16 (GMT+7)
Sư đoàn Phòng không 363 phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng vào giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội trong giai đoạn hiện nay

Với tinh thần “quyết chiến, quyết thắng”, Sư đoàn Phòng không 363 đã cùng các lực lượng Phòng không và Không quân đập tan uy lực, sức mạnh của không lực Hoa Kỳ, lập nên những chiến công vang dội, tiêu biểu là Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tháng 12-1972. Phát huy bài học về xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng đó, những năm qua, Sư đoàn đã tăng cường giáo dục truyền thống nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực để đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giữa năm 1966, Trung đoàn Tên lửa 238, Sư đoàn Phòng không 363 được giao nhiệm vụ hành quân cơ động vào chiến trường Vĩnh Linh (Quảng Trị) chiến đấu, bảo vệ tuyến giao thông vận chuyển chiến lược và phục kích, nghiên cứu cách đánh B-52. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi máy bay ném bom chiến lược B-52 là con “át chủ bài” của không lực Hoa Kỳ, được chúng ngạo mạn tuyên bố là “bất khả xâm phạm”. Với bản lĩnh, ý chí, tinh thần “dám đánh, quyết đánh và quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, kiên cường bám trụ, mưu trí, sáng tạo, lập công xuất sắc. Ngày 17-9-1967, chiếc B-52 đầu tiên của đế quốc Mỹ đã bị bắn rơi trên chiến trường Việt Nam. Chiến công của Sư đoàn đã trở thành động lực to lớn, củng cố niềm tin, tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta. Thực tiễn chiến đấu, kinh nghiệm bắn rơi máy bay B-52 của Sư đoàn còn là cơ sở để Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân chỉ đạo biên soạn cuốn “Cẩm nang bìa đỏ” - Cách đánh B-52; một tài liệu quan trọng để Bộ đội Phòng không - Không quân “vạch nhiễu tìm thù”, bắn tan xác những “pháo đài bay” B-52, “thần sấm”, “con ma” của giặc Mỹ.

Trong suốt những năm chống chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ, nhất là trong Chiến dịch Phòng không tháng 12-1972, tinh thần quyết chiến, quyết thắng luôn được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn phát huy cao độ, trở thành sức mạnh tinh thần để Sư đoàn chiến đấu và chiến thắng, góp phần vào chiến công vẻ vang của Quân chủng. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn đã chiến đấu hàng nghìn trận, bắn rơi 381 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 12 chiếc B-52. Riêng trong Chiến dịch Phòng không tháng 12-1972, Sư đoàn đã bắn rơi 17 máy bay các loại, có 5 chiếc B-52. Quá trình chiến đấu, Sư đoàn đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, trong đó có bài học về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần. Thời gian đã lùi xa, nhưng những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị đối với Sư đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, Sư đoàn có nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Sư đoàn cũng gặp không ít khó khăn do yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi rất cao, trong khi vũ khí, khí tài gồm nhiều chủng loại, phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, thiếu đồng bộ; đơn vị đóng quân phân tán trên phạm vi rộng, nhiều bộ phận, đài trạm lẻ; quân số của đơn vị phần lớn là quân nhân chuyên nghiệp, nhiều đồng chí hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cùng với đó là sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, của thông tin đa chiều từ sự phát triển của in-tơ-nét, mạng xã hội và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đã, đang ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã thực hiện nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả; trong đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là vận dụng bài học về xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng vào xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ là nội dung được Sư đoàn đặc biệt quan tâm.

Trước hết, chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Sư đoàn thường xuyên quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng, nhiệm vụ của Sư đoàn, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời, thực hiện nghiêm nội dung, chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng cũng như các nội dung giáo dục bổ trợ, đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt, Sư đoàn chú trọng giáo dục, quán triệt nhiệm vụ gắn với giáo dục truyền thống của Quân đội, Quân chủng và Sư đoàn, nhất là bài học về tinh thần quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu của Bộ đội Phòng không - Không quân. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào khi được công tác ở đơn vị đầu tiên bắn rơi “pháo đài bay” B-52; đồng thời, thấu suốt yêu cầu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của mục tiêu bảo vệ, đối tác, đối tượng tác chiến, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí, quyết tâm cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Sư đoàn đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; trước hết, phát huy vai trò của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong quán triệt, giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, đối tượng; xây dựng và phát huy vai trò của tổ giáo viên chính trị ở các đơn vị; duy trì nền nếp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, làm nòng cốt trong giáo dục chính trị ở cơ quan, đơn vị; lấy kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm là một tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó, Sư đoàn đa dạng hóa nhiều hình thức giáo dục, tuyên truyền, như: mời nhân chứng lịch sử nói chuyện truyền thống, tổ chức tham quan bảo tàng, phòng truyền thống kết hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu để truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ. Trước sự phát triển của các loại vũ khí đường không và từ thực tiễn một số cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới làm nảy sinh tư tưởng tuyệt đối hóa sức mạnh của vũ khí, trang bị, khả năng tác chiến, lo ngại, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào vũ khí, trang bị, cách đánh của ta đối với một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Trước tình hình đó, Sư đoàn đã tập trung xây dựng niềm tin vào vũ khí, khí tài được trang bị, vào nghệ thuật, cách đánh của Bộ đội Phòng không - Không quân, v.v.

Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù, yêu cầu, nhiệm vụ; hướng dẫn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đăng ký phấn đấu, thực hiện. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, thông qua hành động, việc làm thực tế, thực hiện “nói đi đôi với làm”, cấp trên làm gương cho cấp dưới. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn là một khối đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để tinh thần quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu của thế hệ cha anh biến thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Sư đoàn tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm rõ đặc điểm của tác chiến phòng không trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng để bộ đội nhận thức đúng điểm mạnh, điểm yếu của địch và những thuận lợi, khó khăn trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong huấn luyện, nâng cao ý thức canh trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu, bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ vì các tình huống trên không. Cùng với quản lý, khai thác có hiệu quả các loại khí tài thế hệ cũ, Sư đoàn đã và đang được đầu tư ngày càng nhiều trang bị, khí tài cải tiến, khí tài mới, hiện đại. Theo đó, việc phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng năm xưa được Sư đoàn cụ thể hóa, định hướng vào khắc phục khó khăn, quản lý, sử dụng có hiệu quả vũ khí, khí tài được trang bị, nhất là vươn lên làm chủ vũ khí, khí tài thế hệ mới. Ý thức rõ điều đó, Sư đoàn coi trọng giáo dục cho bộ đội có tinh thần chủ động, say mê trong huấn luyện, tích cực học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, phối hợp, hiệp đồng trong huấn luyện, luyện tập xử trí các tình huống, phương án chiến đấu, kết hợp huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội. Trên cơ sở định hướng của Sư đoàn, các đơn vị đã tích cực giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần giữ tốt, dùng bền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo quản, bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ, bảo đảm hệ số kỹ thuật của vũ khí, khí tài cho các nhiệm vụ của đơn vị và tích cực học tập, khai thác, làm chủ khí tài hiện đại được biên chế, trang bị.

Do đặc điểm đơn vị đóng quân phân tán, có nhiều bộ phận nhỏ lẻ, xa sự quản lý, chỉ huy các cấp, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, giáo dục điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị bằng nhiều hình thức, như: thông qua giao ban, sinh hoạt đơn vị, học tập trung, quán triệt, phổ biến nhiệm vụ, giáo dục pháp luật, kỷ luật kết hợp thông báo vụ việc vi phạm trong Quân chủng. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần trách nhiệm, tự giác trong chấp hành kỷ luật, tự ghép mình vào tổ chức. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn có nhận thức tốt về pháp luật, kỷ luật; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, đơn vị bảo đảm an toàn, tạo cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước thực tế phần lớn gia đình, hậu phương của cán bộ, chiến sĩ còn gặp khó khăn, cộng với sự tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, Sư đoàn tăng cường nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng của bộ đội. Đảng ủy Sư đoàn xây dựng quy chế lãnh đạo công tác tư tưởng, xác định đây là trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Hằng quý, các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác tư tưởng với Đảng ủy Sư đoàn; trong đó, đánh giá cụ thể việc nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của cơ quan, đơn vị mình; chủ động dự báo những tác động tiêu cực vào đơn vị, diễn biến tình hình tư tưởng của bộ đội trong thời gian tới để có biện pháp quản lý, định hướng và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng thông qua duy trì nền nếp sinh hoạt tổ ba người, tổ chiến sỹ bảo vệ, gặp gỡ, đối thoại, quan sát hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ, v.v. Đặc biệt, Sư đoàn chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; duy trì, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là thực hiện nền nếp Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần. Hằng tháng, Sư đoàn phân công lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn xuống đơn vị đối thoại với bộ đội, kết hợp phát phiếu khảo sát tới từng đối tượng để nắm thông tin, tình hình và có biện pháp giải quyết kịp thời những vướng mắc; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra vấn đề nổi cộm, tạo bầu không khí đoàn kết, dân chủ trong đơn vị. Đồng thời, quan tâm, giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho bộ đội. Mặt khác, Sư đoàn chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt giúp lãnh đạo, chỉ huy trong nắm, phản ánh nhanh, kịp thời thông tin, tình hình ở các cơ quan, đơn vị. Với cách làm đó, những năm qua, Sư đoàn luôn nắm, quản lý, giải quyết tốt tình hình tư tưởng; 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng vào giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ đã tạo động lực, sức mạnh để Sư đoàn Phòng không 363 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân./.

 Đại tá PHẠM HỒNG ĐIỆP, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công
Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó và trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, cùng nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng,...