QPTD -Thứ Hai, 09/04/2018, 10:43 (GMT+7)
Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san

Kỷ niệm 70 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu tiên (4-1948 – 4-2018)

Tháng 4 năm 1948, Quân sự Tập san (nay là Tạp chí Quốc phòng toàn dân) được thành lập và xuất bản số đầu tiên theo Quyết nghị của Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ ba (tháng 6-1947) và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt vinh dự là, ngay trong số đầu tiên, Quân sự Tập san được nhận và đăng trang trọng trên trang đầu thư của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

HỒ CHỦ TỊCH GỬI QUÂN SỰ TẬP SAN

Nghiên cứu mà không thực hành là nghiên cứu suông.

Thực hành mà không nghiên cứu thì thường hay bị mù quãng.

Vậy cần phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ, làm cho nó đầy đủ, dồi dào thêm.

Muốn trở nên người quân nhân mới, xứng đáng với cái vinh hạnh đứng trong quân đội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thì mỗi chiến sĩ, từ trên đến dưới các cấp bậc đều phải nghiên cứu, học tập, luôn luôn cầu tiến bộ.

Còn những người viết thì phải viết một cách phổ thông, dễ hiểu, giản đơn mà rõ ràng.

Chào thân ái và quyết thắng

Hồ chí Minh

Ý kiến bạn đọc (0)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san
Nhân kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.