QPTD -Thứ Ba, 17/04/2018, 07:53 (GMT+7)
Bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí Quốc phòng toàn dân

(Tiếp theo)

9 - Tạp chí Quốc phòng toàn dân – người bạn đồng hành của cán bộ Quân đội

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (với 4 tên gọi khác nhau từ Quân sự Tập san, Quân chính Tập san, Tạp chí Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân), đến nay, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã trưởng thành, lớn mạnh không ngừng. Là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng với mục đích tuyên truyền chủ trương, định hướng công tác lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các Tổng cục; tổng kết kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và trong xây dựng lực lượng, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, v.v. Bên cạnh đó, Tạp chí luôn tích cực đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận chính trị, tư tưởng, chống các quan điểm, tư tưởng sai trái; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, v.v.

Là một độc giả rất thân thuộc của Tạp chí, tôi nhận thấy trong những năm gần đây, Tạp chí Quốc phòng toàn dân không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, nhất là đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang.

Trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (4.0), đặc biệt trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, có thể thấy rằng thế giới hiện nay thực sự đang là một “thế giới phẳng”. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác chúng ta có thể tìm thấy mọi thông tin mới nhất ở trên thế giới đang diễn ra xung quanh mình. Điều đó đã tác động không nhỏ tới việc xem báo giấy. Vì thế, có quan điểm cho rằng vị thế và vai trò của báo giấy đã giảm đi đáng kể do sự ra đời và phát triển của công nghệ số. Hiện nay, trên đất nước ta có nhiều cơ quan báo chí với đủ các loại hình: báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói,… có rất nhiều “kênh thông tin” để độc giả lựa chọn. Thế nhưng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân vẫn có sức sống đầy thuyết phục trong đời sống tinh thần của cán bộ Quân đội. Điều đó đã khẳng định sự cố gắng lớn lao của tập thể các tác giả, các cây viết và nhất là Ban Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Trong những năm qua, Tạp chí đã không ngừng đổi mới về nội dung hình thức, xây dựng kết cấu, bố cục các chuyên mục hợp lý, hình thức đẹp, nội dung phong phú có sức hấp dẫn người đọc; luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và phát luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các định hướng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh. Những bài viết đăng trên Tạp chí mang tính lý luận, tính thời sự, tính thực tiễn và tính dự báo, phát hiện cao; có nhiều bài viết hay, sâu sắc, nhất là các bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống các quan điểm sai trái trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt, Tạp chí đã dành hẳn một chuyên mục phản ánh việc quán triệt, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là việc làm rất thiết thực, có tác dụng rất tốt đối với các đơn vị trong toàn quân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong tình hình mới.

Với 10 chuyên mục (thường xuyên), Tạp chí đã đề cập toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quân sự - quốc phòng, cả về lý luận, thực tiễn trong nước và nước ngoài. Vì vậy, Tạp chí không chỉ có ý nghĩa cung cấp thông tin mà còn là nguồn tư liệu hết sức quý giá trong công tác lãnh đạo, chỉ huy cũng như định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động thực tiễn cho các đơn vị trong toàn quân.

Trong những năm vừa qua, đã có rất nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị chúng tôi tham gia viết bài có chất lượng tốt được đăng tải trên Tạp chí, đặc biệt là ở chuyên mục đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Trải qua 70 năm, có thể khẳng định rằng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã và sẽ luôn là một người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp cho chúng tôi những tài liệu, những kiến thức bổ ích, góp phần để mỗi  tập thể, cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại úy LÊ TRUNG THÀNH, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
___
_____________

Tiếp theo: 10 - Tạp chí Quốc phòng toàn dân - Tạp chí của các Tạp chí trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san
Nhân kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.