QPTD -Thứ Ba, 17/04/2018, 18:29 (GMT+7)
Bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí Quốc phòng toàn dân

(Tiếp theo)

10 - Tạp chí Quốc phòng toàn dân - Tạp chí của các Tạp chí trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Trung tướng, PGS, TS. Trần Thái Bình

Tạp chí Quốc phòng toàn dân là Tạp chí hàng đầu về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Vì vậy, có thể nói, Tạp chí Quốc phòng toàn dân là Tạp chí của các tạp chí trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Với một hội đồng chỉ đạo bao gồm các lãnh đạo chủ chốt của Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, điều hành các cơ quan, đơn vị và làm công tác nghiên cứu khoa học ở tầm chiến lược. Cùng một đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, có phẩm chất, bản lĩnh chính trị tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, được trang bị kiến thức, hiểu biết khá sâu sắc về quân sự, quốc phòng và có nhiều kinh nghiệm trong nghề làm báo, nhất là làm báo ở lĩnh vực rất nhạy cảm về lý luận quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Tạp chí đã quy tụ được một lực lượng đông đảo cộng tác viên là những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo của các ban, bộ, ngành, địa phương; các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội; các tướng lĩnh quân đội, những người có nhiều kinh nghiệm trận mạc, lãnh đạo, chỉ huy và tư duy nghiên cứu khoa học ở tầm chiến lược. Với một đội ngũ cộng tác viên như vậy, cùng với khả năng tổ chức hoạt động hết sức chặt chẽ, khoa học, luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, thường xuyên và trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các sự kiện chính trị, quân sự, an ninh lớn của đất nước, quốc tế và yêu cầu thực tiễn của các bộ ngành, đơn vị, địa phương,… để xây dựng kế hoạch bài quý, tháng. Trên cơ sở đó, chủ động đặt bài từ sớm, từ trước, tổ chức biên tập nghiêm túc, sáng tạo, chặt chẽ, đúng quy trình được nhiều cấp kiểm duyệt cả về nội dung, quan điểm; đặc biệt là, bài sau khi biên tập đều được gửi lại tác giả tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trước khi đăng. Vì vậy, bài viết của Tạp chí luôn bảo đảm chất lượng, đúng tôn chỉ mục đích và thể hiện chiều sâu về tư duy lý luận quân sự, bảo vệ Tổ quốc ở tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Từ nhiều năm nay, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn là sự lựa chọn trước tiên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang, lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, địa phương liên quan. Đây được coi là tài liệu quan trọng trong nghiên cứu, định hướng hoạt động, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước trong các thời kỳ cách mạng. Với chức năng tuyên truyền, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã hướng dẫn các lực lượng quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, các nghị quyết chuyên đề về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Với chức năng nghiên cứu, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã cụ thể hóa nhiều vấn đề quan trọng về đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng thành các chiến lược và đưa đường lối, chiến lược đó của Đảng vào cuộc sống. Có thể nói, Tạp chí Quốc phòng toàn dân là Tạp chí chủ yếu nghiên cứu thành công nhiều vấn đề quan trọng nhất ở tầm chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhất là các vấn đề chiến lược về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân, đấu tranh quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và một số vấn đề quan trọng về quan điểm, tư tưởng của chiến lược quân sự, quốc phòng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là Tạp chí được đánh giá là văn bản có tính lý luận sâu sắc và có tính thực tiễn rất phong phú, là cẩm nang của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cả nước. Về lý luận, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã giải quyết tốt nhiều vấn đề lý luận mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, hình thành một khối tri thứccó giá trị định hướng, thống nhất nhận thức nhiều vấn đề cơ bản về quân sự, quốc phòng trong các điều kiện mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc;tính cập nhật và dự báo rất sâu sắc, nhất là các dự báo chiến lược về quân sự, quốc phòng. Về thực tiễn, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã làm tốt công việc tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, chỉ đạo hoạt động thực tiễn phát triển trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các lĩnh vực khác liên quan. Tạp chí được đánh giá là Tạp chí luôn rộng mở nhưng chặt chẽ, nghiêm minh; đơn giản nhưng không qua loa, đại khái, đúng là Tạp chí của những trí tuệ ở tầm chiến lược. Với bề dày truyền thống 70 năm và những đóng góp quan trọng trên, một lần nữa chúng ta khẳng định Tạp chí Quốc phòng toàn dân xứng đáng là Tạp chí của những tạp chí trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo về Tổ quốc.

Trung tướng, PGS, TS. TRẦN THÁI BÌNH, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san
Nhân kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.