Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 07/09/2020, 09:19 (GMT+7)
Công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật ở Sư đoàn 8

Sư đoàn bộ binh 8 (Quân khu 9) là đơn vị chủ lực, đứng chân trên một hướng phòng thủ chiến lược, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của trên. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, trong khi Đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, gần khu công nghiệp, tập trung đông dân cư; đội ngũ cán bộ phần lớn còn trẻ, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội có mặt chưa theo kịp yêu cầu đặt ra. Trình độ văn hóa, nhận thức của chiến sĩ không đều; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến khá phức tạp; đời sống gia đình quân nhân còn nhiều khó khăn, v.v. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ; trong đó, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật được xác định là khâu đột phá.

Thủ trưởng Sư đoàn chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: baoapbac.vn 

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp là khâu then chốt trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cấp ủy các cấp đưa nội dung xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật vào nghị quyết lãnh đạo; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nằm trong kế hoạch công tác của cán bộ chủ trì đơn vị. Để đạt hiệu quả, ngay từ khâu ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đánh giá đúng thực trạng, tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, bảo đảm sát, đúng, tính khả thi cao. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ phải tự giác rèn luyện, mẫu mực, nói đi đôi với làm, làm việc theo chức trách, có tác phong “cụ thể - tỉ mỉ - dứt điểm”. Theo định kỳ, Sư đoàn chỉ đạo lấy ý kiến bộ đội về uy tín, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ bằng bỏ phiếu kín và có kết luận cụ thể; thực hiện công khai số điện thoại di động của cán bộ chủ trì sư đoàn, trung đoàn để tiếp nhận phản ánh, báo cáo của cấp dưới. Đây là một kênh quan trọng để các cấp nắm chất lượng đội ngũ cán bộ, giúp cán bộ tự điều chỉnh, phấn đấu tiến bộ. Nhờ đó, Sư đoàn đã xây dựng được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, thực sự là những tấm gương để bộ đội noi theo.

Nhằm tạo sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc về ý thức, hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của mọi quân nhân, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm phong phú về nội dung, sinh động về hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, định hướng tư tưởng, như: “Bàn biện pháp chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và bảo đảm an toàn trong tham gia giao thông”; “Phát huy phẩm chất yêu thương đồng chí, đồng đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; “Đề cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp tác phong, giải quyết tốt mối quan hệ công tác”, v.v. Từng đơn vị đều có “Hòm thư góp ý”, “Đường dây nóng” và mô hình “Tổ tư vấn tâm lý pháp lý”; duy trì thường xuyên chế độ, nền nếp thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng; tổ chức hoạt động câu lạc bộ chiến sĩ, sinh nhật chiến sĩ, v.v. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động sân khấu hóa; tổ chức diễn đàn, tọa đàm với các chủ đề: “Vinh dự, trách nhiệm người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Quê hương và người chiến sĩ”, “Cán bộ sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, thi tìm hiểu pháp luật, duy trì hoạt động của tủ sách, ngăn sách pháp luật; nâng cao hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Pháp luật, v.v. Trong thực hiện, các đơn vị kết hợp chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện chiến sĩ mới, thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn,… đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo tâm lý phấn khởi, tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện của bộ đội. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối”, được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Các hội thi: “Kiến thức về giao thông”, “Nhận thức về 10 lời thề, 12 điều kỷ luật”,... được cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Chế độ nắm, dự báo, định hướng tư tưởng bộ đội được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm, phát hiện, xử lý và giải quyết kịp thời tư tưởng tiêu cực mới nảy sinh. Đồng thời, thực hiện đồng bộ 5 khâu: nắm, quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và xử lý tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách, giữa đơn vị với chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ, yên tâm, gắn bó với đơn vị.

Cùng với những việc làm trên, Sư đoàn luôn tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật bằng nhiều biện pháp, gắn với xây dựng nếp sống chính quy với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị duy trì nghiêm chế độ, quy định; ban hành biện pháp đẩy mạnh xây dựng chính quy, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác; tổ chức tập huấn, thống nhất lễ tiết tác phong của bộ đội theo Điều lệnh mới. Trọng tâm tập trung vào duy trì thực hiện chế độ, chức trách, quản lý quân số, kỷ luật, quản lý trang bị, vật tư; rèn luyện tác phong công tác cụ thể, tỉ mỉ, tạo thói quen trong thực hiện văn hóa pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu, cán bộ các cấp phải nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của quân nhân, nhất là những đồng chí công tác tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật; thực hiện tốt mô hình “6 cùng”, “2 trước”, “2 sau”1; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, dịp lễ, Tết. Đồng thời, nghiêm cấm mọi quân nhân không uống rượu, bia say; không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực ban nội vụ, lái xe không được uống rượu, bia khi đang thực hiện nhiệm vụ, v.v. Với hạ sĩ quan, chiến sĩ, không hút thuốc lá, đi xe máy (kể cả khi nghỉ phép, tranh thủ). Sư đoàn yêu cầu, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định; xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, không né tránh, nể nang, bao che, giấu giếm khuyết điểm nên đã phát huy tốt hiệu quả giáo dục, răn đe, phòng ngừa. Ngoài các biện pháp trên, Sư đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đóng quân và gia đình để quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Bên cạnh đó, Sư đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, Sư đoàn còn thực hiện công khai, dân chủ trong giải quyết phép, tranh thủ, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ giải quyết hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ và công việc gia đình. Hằng năm, Sư đoàn trích từ nguồn tăng gia sản xuất hàng trăm triệu đồng để tu sửa doanh trại, hệ thống biển, bảng, dây, giá, làm vườn hoa, cây cảnh,… tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp để bộ đội yên tâm gắn bó với đơn vị.

Với những việc làm trên đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy; hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, nhất là mất an toàn do lỗi chủ quan. Từ năm 2018 đến nay, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn có chuyển biến tích cực, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông do lỗi chủ quan.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 8 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHAN TRIẾT KHOA, Chính ủy Sư đoàn
_____________

1 - 6 Cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học tập, cùng vui chơi, cùng chia sẻ với chiến sĩ; 2 Trước: làm trước, dậy trước chiến sĩ; 2 Sau: ăn sau, ngủ sau chiến sĩ.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520