Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 23/11/2020, 07:55 (GMT+7)
Bình Dương đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ. Những năm gần đây, kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh có những bước phát triển tích cực, quốc phòng và an ninh được củng cố ngày một vững chắc. Đến nay, Tỉnh có gần 44.000 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký gần 380.000 tỷ đồng; thu hút gần 4.000 dự án FDI với tổng số vốn trên 34 tỷ USD từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn FDI. Tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, bình quân 9,3%/năm; đời sống của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân dự kiến đạt 155,7 triệu đồng/người vào cuối năm 2020. Có được kết quả đáng tự hào đó là do sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Tỉnh. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển toàn diện, bền vững.

Phát huy vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác quan trọng này. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cùng cấp, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động. Mặt khác, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và phối hợp, hiệp đồng với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện theo phân cấp. Trọng tâm tập trung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức, công chức, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và đối tượng đặc thù trên địa bàn. Trước yêu cầu đòi hỏi cao, số lượng đối tượng cần bồi dưỡng lớn, nên Tỉnh chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tăng cường đôn đốc, kiểm tra, phúc tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ quan, địa phương, cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cũng như biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể làm tốt, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 

Quán triệt, thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các quy định, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 7, Tỉnh tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng nghiêm túc, toàn diện, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, Tỉnh đặt chỉ tiêu phấn đấu: kết thúc nhiệm kỳ của cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp, 100% phải hoàn thành nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Để đạt được chỉ tiêu trên, hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, nắm cán bộ trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nhất là cán bộ mới được đề bạt, bổ nhiệm. Trên cơ sở đó, cử cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 đi bồi dưỡng theo chỉ tiêu trên giao. Với đối tượng 3, Tỉnh xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các địa phương, cơ quan, đơn vị ngay từ giữa năm trước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp, bố trí thời gian, công việc phù hợp cho cán bộ tham gia học tập. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 4 và mở rộng bồi dưỡng cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn, như: chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, chủ tịch các câu lạc bộ, chủ nhà trọ, công nhân nòng cốt, v.v. Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, Tỉnh chú trọng lựa chọn, xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và chỉ đạo tích cực đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng. Ngoài các chuyên đề quy định, Tỉnh bổ sung những chuyên đề bổ trợ sát với tình hình, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của địa phương; cập nhật những thông tin mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình biên giới, biển, đảo; xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, v.v. Cùng với tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức với việc tập huấn chuyên môn hằng năm của các sở, ngành; tham quan diễn tập khu vực phòng thủ, các cơ sở sản xuất kinh tế, quốc phòng. Thông qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trên từng cương vị công tác, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng khu vực phòng thủ.

Là tỉnh có số lượng doanh nghiệp lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, phối hợp với Liên đoàn lao động Tỉnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là chủ tịch công đoàn và chủ doanh nghiệp, giúp lực lượng này nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương liên quan đến công tác quốc phòng và an ninh. Qua đó, giúp họ yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định về công tác quốc phòng, an ninh ngay tại doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, Tỉnh  tích cực triển khai thực hiện Đề án đào tạo, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Trước mỗi năm học, Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông, giáo viên và giảng viên môn giáo dục quốc phòng và an ninh được tập huấn cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy môn học. Trong quá trình giảng dạy, Tỉnh yêu cầu đổi mới phương pháp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng bài giảng. Ngoài các nội dung theo chương trình chung, Tỉnh chỉ đạo bổ sung các nội dung về truyền thống cách mạng của địa phương; tăng cường tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông. Đối với sinh viên các nhà trường, kết hợp nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh với nội dung của một số môn khoa học xã hội nhân văn, tổ chức ngoại khóa để bổ trợ kiến thức cho sinh viên. Năm học 2019 - 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng có hơn 36.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn đã hoàn thành tốt môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Qua đó, không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết, mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân, bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Dương, Báo - Truyền hình Quân khu 7, Cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở phía Nam,... xây dựng kế hoạch, chương trình, mở các chuyên trang, chuyên mục Quốc phòng toàn dân tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Các tin, bài tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; hoạt động của lực lượng vũ trang, truyền thống vẻ vang của dân tộc, địa phương; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các nội dung này còn được lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trong các sự kiện chính trị - xã hội, lễ hội truyền thống, các đợt gọi công dân nhập ngũ, v.v. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Tỉnh còn tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội. Trong đó, đã xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền có hiệu quả, như: “Hành quân rèn luyện, kết hợp với giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội” của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Uyên; “Một dân quân nắm 03 hộ dân” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Giáo; “Lực lượng chính trị nòng cốt trong quân nhân dự bị và dân quân tự vệ” đang làm việc trong các công ty, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Dầu Một, v.v. Qua đó, xây dựng mối đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay tại cơ sở.

Là địa phương dẫn đầu về tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện nay, Bình Dương có hơn 650 nghìn công nhân. Đây là lực lượng lao động trẻ, nhưng dễ bị lôi kéo, kích động. Vì vậy, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng này là rất quan trọng. Tỉnh chỉ đạo các địa phương, khu công nghiệp đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, giáo dục pháp luật, chủ động cung cấp thông tin, định hướng nhận thức cho công nhân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phần tử xấu lợi dụng xúi giục, chống phá. Đồng thời, chú trọng xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Nét nổi bật là, các chủ doanh nghiệp đã đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh vào hoạt động của mình, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức xây dựng, duy trì hoạt động của lực lượng tự vệ theo đúng quy định của pháp luật, thiết thực góp phân giữ gìn an ninh, trật tự và sẵn sàng huy động tham gia công tác quốc phòng địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp còn quan tâm cải thiện đời sống vất chất, tinh thần cho công nhân và người lao động. Phối hợp với liên đoàn lao động, công đoàn các khu công nghiệp xây nhà cho công nhân, tổ chức hệ thống giáo dục mầm non, nhà trẻ; vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà, giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt trong đại dịch Covid-19, v.v. Chính sự quan tâm đó, làm cho công nhân, người lao động, nhất là số lao động nhập cư coi Bình Dương là vùng đất lành, như quê hương thứ hai của mình, gắn bó với nghề nghiệp, doanh nghiệp, củng cố niềm tin vào Đảng và chính quyền, nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng tiềm lực quốc phòng, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại tá NGUYỄN HOÀNG MINH, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 10:29 - 25/01/2021

EUR27,218.7628,640.71

GBP30,771.1532,056.41

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:39 - 25/01/2021

HCMSJC55.95056.500
Hà NộiSJC55.95056.520
Đà NẵngSJC55.95056.520