QPTD -Thứ Năm, 05/01/2017, 13:39 (GMT+7)
Xây dựng Quân đoàn 4 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược trên địa bàn phía Nam của Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã nỗ lực xây dựng vững mạnh toàn diện, xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là biện pháp quyết định để Quân đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đứng chân trên địa bàn chiến lược ở phía Nam của Tổ quốc, Quân đoàn 4 thực hiện nhiệm vụ với nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới. Trên địa bàn, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội,… với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định, đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn. Trước tình hình đó, để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại tá Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn kiểm tra đơn vị 

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tập trung trước hết vào xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; xác định đây là yếu tố quyết định, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn. Theo đó, Quân đoàn đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Quân đoàn đang thực hiện mô hình mới về giáo dục chính trị cấp đại đội cho hạ sĩ quan, chiến sĩ, từng bước khắc phục tình trạng nhàm chán, khô cứng, đồng thời phát huy tính chủ động, tự giác của người học. Trong quá trình giáo dục, Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục chính trị cơ bản, lồng ghép vào các hoạt động thực tiễn; trọng tâm là giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội, Quân đoàn, đơn vị, quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để mọi quân nhân nắm chắc những quan điểm cơ bản, những phát triển về nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa trong công tác giáo dục, tuyên truyền, như: phòng Hồ Chí Minh, nhà truyền thống, hệ thống truyền thanh nội bộ; đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ: sinh hoạt, đọc báo, nghe đài, thông báo chính trị, thông tin thời sự, chủ động định hướng tư tưởng cho bộ đội tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, Quân đoàn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, cụ thể, có tính giáo dục cao. Qua đó, để mọi quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng về tình hình, nhiệm vụ; yên tâm gắn bó với đơn vị, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Trên cơ sở các quy định, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn đẩy mạnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; ưu tiên cán bộ, quân số cho các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thông qua hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng để giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Vừa qua, Quân đoàn đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó tập trung làm rõ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực tiễn Đơn vị. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên nơi cư trú để kịp thời phòng chống, ngăn chặn, không để các tệ nạn xã hội, tiêu cực xâm nhập vào đơn vị. Bên cạnh đó, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở và quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Trong năm 2016, Quân đoàn đưa vào sử dụng gần 200 căn nhà công vụ, đáp ứng nhu cầu “an cư, lạc nghiệp” cho các gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp gặp khó khăn về nhà ở, tạo thuận lợi cho họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ vậy, chất lượng toàn diện của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ngày một nâng lên; hằng năm, Đảng bộ Quân đoàn có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 87% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém.

Hành quân rèn luyện 

Quân đoàn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến quân binh chủng. Hằng năm, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, từ xây dựng kế hoạch, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ, đến bảo đảm cơ sở vật chất. Do đóng quân trên địa bàn mà việc bảo đảm thao trường huấn luyện khó khăn, nhất là đối với các đơn vị binh chủng: tăng - thiết giáp, pháo binh, công binh, Quân đoàn đã xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học để xoay vòng, đổi tập hợp lý; sử dụng mô hình, giáo án điện tử; tăng cường tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu trên bản đồ và huấn luyện dã ngoại. Trong huấn luyện, Quân đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, hiệp đồng quân binh chủng, huấn luyện đêm; lấy thực hành là chính, bảo đảm khai thác tốt vũ khí, trang bị hiện có và làm chủ vũ khí, trang bị mới; tăng cường kết hợp huấn luyện với rèn luyện và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung huấn luyện cơ động, phòng tránh, đánh trả gắn với hoạt động của khu vực phòng thủ trong thế trận chiến tranh nhân dân, tạo dựng thế trận linh hoạt, bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài, liên tục; nâng cao trình độ xử lý các tình huống diễn biến nhanh, phức tạp trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao. Vì vậy, ngoài huấn luyện cơ động bằng cơ giới, Quân đoàn tăng cường huấn luyện hành quân xa, mang vác nặng, vượt sông trong môi trường sát thực tế chiến đấu, nâng cao sức bền về thể chất cũng như tâm lý cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, trình độ tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Diễn tập hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật đều đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; tham gia hội thi, hội thao cấp Bộ đều đạt giải cao. Năm 2016, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật, cấp đại đội đạt 100% khá, giỏi, trong đó có 92% giỏi; cấp tiểu đoàn 100% giỏi. Bên cạnh đó, Quân đoàn coi trọng huấn luyện phòng, chống, bão, lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và vật chất cho nhân dân trên địa bàn.

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn tích cực đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật cho mọi quân nhân; đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, đột phá vào thực hiện các chế độ ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân và an toàn giao thông, nhất là đối với quân nhân chuyên nghiệp. Phát huy chức năng các tổ chức quần chúng, gắn quản lý bộ đội với việc tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các ngày nghỉ, lễ, tết để quản lý bộ đội; xây dựng doanh trại thành các “điểm sáng văn hóa”, không để các sản phẩm xấu, độc thẩm lậu vào đơn vị. Cùng với đó, Quân đoàn tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải thực sự là tấm gương sáng trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Quân đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp đại đội, trung đội thực hiện nghiêm “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội) để nắm bắt, quản lý tình hình tư tưởng, giải quyết những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Quân đoàn có bước tiến bộ rõ rệt, góp phần quan trọng để Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017, Quân đoàn sẽ đột phá vào công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhằm hạn chế kỷ luật thông thường, không có kỷ luật nghiêm trọng, chấm dứt tai nạn giao thông, làm cơ sở để xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện.

Thực hiện chế độ ngày kỷ thuật

Bên cạnh đó, Quân đoàn thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; ưu tiên bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội. Để chủ động nguồn thực phẩm sạch, Quân đoàn chỉ đạo nâng cao hiệu quả trạm chế biến, tập trung đầu tư, củng cố mô hình khu tăng gia, sản xuất tập trung, bảo đảm tự túc 100% rau xanh; 100% cá; 80% - 100% thịt, v.v. Đặc biệt, để chủ động nguồn lương thực và tiết kiệm, Quân đoàn đã phát huy hiệu quả nhà máy xay xát lúa Ô Môn (Cần Thơ), bảo đảm 100% nhu cầu về gạo, với giá thành thấp hơn thị trường từ 10% - 12%. Năm 2016, lãi thu được từ tăng gia, sản xuất ước tính đạt khoảng 1.200.000đ/người. Nổi bật của công tác hậu cần là: không chỉ để cải thiện và nâng cao đời sống của bộ đội, xây dựng doanh trại “xanh, sạch, đẹp”, mà còn có giá trị về bảo vệ môi trường và quốc phòng; tăng độ che phủ trận địa, thao trường huấn luyện và củng cố căn cứ hậu cần, kỹ thuật của Đơn vị. Đối với công tác kỹ thuật, Quân đoàn chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp tập trung nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị đưa Cuộc vận động 50 vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, hệ số sử dụng, an toàn giao thông; khắc phục tình trạng xuống cấp của vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập.

Những nội dung, biện pháp trên đã góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tô thắm thêm truyền thống của Binh đoàn Cửu Long anh hùng, thực sự là đơn vị chủ lực, quả đấm thép trên chiến trường miền Đông Nam Bộ; cùng với nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới.

Đại tá PHẠM XUÂN THUYẾT, Tư lệnh Quân đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.