QPTD -Thứ Hai, 14/12/2020, 06:54 (GMT+7)
Quân đoàn 3 xây dựng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là cơ sở quan trọng để Quân đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Các đơn vị bộ binh, xe tăng của Quân đoàn tham gia diễn tập
vòng tổng hợp năm 2020.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu và hướng dẫn của các cơ quan chức năng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và bước đầu đạt những kết quả rất quan trọng. Nổi bật là, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, xác định tốt nhiệm vụ; đồng thuận trong nhận thức và hành động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, chủ động rà soát điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, có cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý, ổn định, liên tục, sức mạnh chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn và thực tế địa hình; làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, trang bị, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống. Xây dựng kế hoạch luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu đúng quy định, sát thực tế đơn vị, tính khả thi cao.

Trong điều kiện đội ngũ cán bộ còn thiếu, nhất là cán bộ cấp phân đội, trong khi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đặt ra yêu cầu ngày càng cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn nhất quán thực hiện chủ trương: “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, “3 thực chất”1, “3 dứt điểm”2, “3 mẫu mực”3, “lấy chi bộ làm trung tâm”, với các mô hình: “Chi bộ mẫu mực”, “Chi đoàn tiêu biểu”, “Hội đồng quân nhân kiểu mẫu”, “Thao trường mẫu mực, chính quy”, “Phòng học kiểu mẫu”, “Ban nhạc thao trường”, “Mách nhỏ tư tưởng”,... được các cơ quan, đơn vị áp dụng rộng rãi, đạt hiệu quả thiết thực. Trong công tác huấn luyện, chủ động xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, hệ thống thao trường, bãi tập, phòng học, mô hình học cụ theo quy định, đủ số lượng, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu huấn luyện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trước khi bước vào huấn luyện; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị kết hợp hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị ở các cấp. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có từ 78% - 80,6% Khá, Giỏi. Tiến hành toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn về mọi mặt; thực hiện nghiêm túc “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; kiểm soát chặt chẽ tình hình tư tưởng và mọi hoạt động của bộ đội; chủ động dự báo, cảnh báo nguy cơ vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn, có biện pháp phòng ngừa chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, Quân đoàn chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất gắn với quản lý, sử dụng đúng nội dung, mục đích vật chất, trang bị, ngân sách; thực hiện tốt các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bạch hầu, sốt xuất huyết,... không để xảy ra dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị. Cơ quan kỹ thuật các cấp thường xuyên duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định an toàn, kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe máy, hệ thống chống sét,… bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả huấn luyện kỹ thuật có 100% đạt yêu cầu, 80% Khá, Giỏi (38,2% giỏi). Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được hưởng ứng với nhiều sáng kiến có giá trị được áp dụng vào huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật.

Thực tiễn cho thấy, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn lựa chọn xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và triển khai áp dụng mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện trên cả 05 tiêu chuẩn. Kết quả đó nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên của các cơ quan chức năng cùng tinh thần nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các chỉ tiêu trên cả 05 tiêu chuẩn được “định lượng” rõ ràng, cụ thể, giúp đơn vị xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có “đích” phấn đấu thực hiện.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng quà cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp năm 2020.

Thời gian tới, để nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nội dung cụ thể sau.

1. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên, Nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn về lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; thực hiện tốt “5 chủ động” công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở các cấp. Trên cơ sở 5 tiêu chuẩn và kinh nghiệm từ các đơn vị xây dựng điểm, Đảng ủy Quân đoàn chủ trương tiếp tục thực hiện “một tập trung, ba khâu đột phá”. Theo đó, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; ba đột phá: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng; làm chuyển biến chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn, cải cách hành chính. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện triệt để “3 thực chất”, “3 dứt điểm” và “3 mẫu mực”.

Với chủ trương “lấy chi bộ làm trung tâm”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn xác định phải chú trọng ở cấp đại đội và tương đương, phát huy tốt vai trò của chi bộ - hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, nơi tổ chức giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời, duy trì chế độ “tự soi, tự sửa” và nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì. Thực hiện mẫu mực về: kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên; thực hiện các thủ tục hành chính đảng.

2. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 08/01/2018 của Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 đến 2020 và những năm tiếp theo”. Theo đó, tổ chức đảng các cấp xây dựng nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện phải chú trọng khắc phục dứt điểm những nội dung tồn tại qua công tác kiểm tra, phúc tra huấn luyện. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ huấn luyện, nắm chắc chỉ tiêu, yêu cầu đạt được đối với từng đối tượng, phấn đấu kết quả kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, trên 85% Khá, Giỏi. Các cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) và cơ quan luôn bám sát cơ sở, bộ đội, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; thực hiện nghiêm túc “3 thực chất” trong huấn luyện.

3. Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật. Từ kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong Quân đoàn cho thấy, yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị rất toàn diện, song việc thực hiện tiêu chuẩn 3 về “Xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt” là một trong những nội dung đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất cao của từng cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, để hoàn thành tốt chỉ tiêu này, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị không chỉ rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện 5 tiêu chuẩn, mà còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Ngoài ra, trong triển khai thực hiện cần xây dựng kế hoạch nghiêm túc, cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu, có biện pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; chú trọng làm chuyển biến nhanh, rõ nét từng khâu yếu, mặt yếu. Phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức, phương pháp, kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất nhằm đánh giá đúng mức độ hoàn thành mỗi chỉ tiêu ở từng giai đoạn. Để được công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cơ quan, đơn vị phải đạt chỉ tiêu rất cao trên từng nội dung công tác, trong đó, nhiều chỉ tiêu đòi hỏi đạt kết quả tuyệt đối. Như vậy có thể thấy, để mỗi cơ quan, đơn vị thực sự đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” phải có sự đánh giá nghiêm túc, thực chất, chính xác, nhất là những nội dung khó “định tính”.

4. Thường xuyên chú trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và nhiệm vụ đột xuất của Quân đoàn. Thực hiện tốt việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa doanh trại phù hợp với quy hoạch của đơn vị, đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ; duy trì và đẩy mạnh phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017 - 2022. Triển khai đồng bộ các nội dung công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật; làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật và củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là nội dung quan trọng đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải có quyết tâm chính trị, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cán bộ, chiến sĩ đồng thuận, có tiêu chí, giải pháp, lộ trình, bước đi phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng, TS. NGUYỄN ANH TUẤN, Tư lệnh Quân đoàn
_________________

1 - “3 thực chất”: Dạy thực chất; học thực chất; kiểm tra, đánh giá thực chất.

2 - “3 dứt điểm”: Đơn thư khiếu nại tố cáo sai quy định; cờ bạc, cá độ, số đề; vay nợ dây dưa kéo dài.

3 - “3 mẫu mực”: Bản lĩnh chính trị; lời nói, việc làm; tác phong, lối sống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 21/01/2021

EUR27,091.2428,506.52

GBP30,717.1932,000.19

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:38 - 21/01/2021

HCMSJC56.00056.550
Hà NộiSJC56.00056.570
Đà NẵngSJC56.00056.570