QPTD -Thứ Bảy, 07/02/2015, 13:17 (GMT+7)
Lữ đoàn Pháo binh 40 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

Lữ đoàn Pháo binh 40 là đơn vị hỏa lực chủ yếu của Quân đoàn 3 có nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhận thức rõ điều đó, Lữ đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao sức mạnh chiến đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Lữ đoàn Pháo binh 40 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của một Binh đoàn cơ động chiến lược. Từ năm 2006 đến nay, Lữ đoàn luôn là Đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đoàn, Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh. Năm 2014, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện Giỏi”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Lữ đoàn có không ít khó khăn, như: tổ chức biên chế có nhiều biến động, nhất là cấp cơ sở; trình độ cán bộ không đồng đều, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu ít; điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hạn hẹp; vũ khí, trang bị kỹ thuật (VK,TBKT) qua sử dụng nhiều năm xuống cấp, tính đồng bộ không cao, v.v.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức lực lượng, làm cơ sở nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của đơn vị. Theo đó, Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn về công tác SSCĐ; thường xuyên sắp xếp, kiện toàn ổn định tổ chức biên chế, quân số, VK,TBKT theo đúng quy định, ưu tiên các phân đội trực SSCĐ. Chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến được duy trì nghiêm, nhất là dịp lễ, Tết và ngày nghỉ. Để nâng cao trình độ SSCĐ, Lữ đoàn coi trọng thực hiện tốt huấn luyện với duy trì nền nếp, chế độ báo động chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động; tăng cường luyện tập theo phương án, kế hoạch tác chiến. Năm 2014, Lữ đoàn đã phối hợp với cơ quan Pháo binh Quân đoàn tổ chức nghiên cứu địa hình, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh Quyết tâm tác chiến (phương án A, A2) theo kế hoạch, quyết tâm tác chiến của Quân đoàn; luyện tập báo động chuyển trạng thái SSCĐ, bảo đảm thời gian, an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, Lữ đoàn thường xuyên phối hợp với các địa phương quản lý, đăng ký, phúc tra nguồn và huấn luyện quân nhân dự bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống. Trong điều kiện tình hình an ninh chính trị trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị của Lữ đoàn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương giải quyết, xử lý tốt các tình huống về quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Cùng với đó, Lữ đoàn tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cho mọi CB,CS. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc Mệnh lệnh huấn luyện, Chỉ lệnh SSCĐ của Tư lệnh Quân đoàn, nghị quyết của Đảng ủy và  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên đến từng CB,CS; đồng thời, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện sự chỉ đạo của Lữ đoàn, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, định hướng cho bộ đội trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, tình hình biển, đảo, v.v. Do điều kiện số cán bộ có hậu phương gia đình ở xa chiếm tỷ lệ cao nên cùng với giáo dục, Lữ đoàn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách1, công tác cán bộ; đồng thời, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm, quản lý, giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng, không để bị động, bất ngờ; 100% CB,CS Lữ đoàn yên tâm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức đảng trong xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu, Lữ đoàn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức đảng các cấp đã tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu cho đội ngũ cán bộ; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn ngừa các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, v.v. Đến nay, các tiểu đoàn, đại đội đủ quân đều đảm bảo trung đội có tổ đảng, đại đội có chi bộ. Hằng năm, Đảng bộ Lữ đoàn có trên 80% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiểu biểu, 91,3% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém. Cùng với đó, Lữ đoàn quan tâm chăm lo xây dựng, giáo dục các tổ chức quần chúng; phát huy dân chủ, hướng các hoạt động xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội đồng quân nhân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Với nhận thức, công tác huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, yếu tố trực tiếp quyết định sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này và xác định đó là khâu đột phá. Thực hiện nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động với các chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức nhiệm vụ của CB,CS, trước hết là của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác huấn luyện; đồng thời, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức, phương pháp huấn luyện; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành huấn luyện, v.v. Lữ đoàn chỉ đạo cấp phân đội, tập trung huấn luyện vững chắc về kỹ thuật, thuần thục chiến thuật; tăng cường huấn luyện ngụy trang, nghi trang, cơ động dịch chuyển pháo binh; chú trọng tổ chức bắn tập, bắn kiểm tra, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật, nâng cao khả năng chiến đấu của bộ đội trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, địa hình, thời tiết phức tạp, thời gian chuẩn bị gấp, v.v. Đối với chỉ huy và cơ quan, tập trung nâng cao trình độ chiến thuật và chỉ huy bắn pháo binh; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, nhất là phương pháp soạn thảo văn kiện, chỉ huy, chỉ đạo diễn tập và quản lý, điều hành huấn luyện theo chức trách.

Trong huấn luyện, Lữ đoàn chú trọng tổ chức hội thao, hội thi ở các cấp; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thực hiện học đến đâu kiểm tra đánh giá kết quả đến đó, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khâu yếu, mặt yếu; đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chủ quan, thỏa mãn dừng lại, ngại khó, ngại khổ, khoán trắng cho cấp dưới hay hạ thấp yêu cầu huấn luyện và “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Nhờ đó, kết quả huấn luyện, trình độ SSCĐ của Lữ đoàn được nâng lên rõ dệt. Thời gian qua, Quân đoàn và Bộ Tư lệnh Pháo binh kiểm tra, phúc tra, Lữ đoàn đều đạt giỏi; diễn tập bắn đạn thật đạt giỏi, an toàn tuyệt đối; tham gia các hội thi do Bộ, Quân đoàn tổ chức, Lữ đoàn đều đạt giải cao2.

Nhận thức rõ kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, vì thế, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xác định là một khâu đột phá. Trong đó, các đơn vị chú trọng nâng cao ý thức chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của người chỉ huy trong huấn luyện, SSCĐ. Lữ đoàn đặc biệt quan tâm giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội và an toàn giao thông. Vì thế, số vụ vi phạm kỷ luật hằng năm đều giảm; những năm gần đây đơn vị không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, vi phạm thông thường dưới 0,2%. Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, thực hiện tốt “4 thực chất”, “3 không”3; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện “1 tập trung, 3 khâu đột phá và 3 mẫu mực”4 gắn với việc “tự soi, tự sửa”, khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Lữ đoàn thường xuyên quan tâm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng VK,TBKT theo Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương). Trong đó, chú trọng nâng cao hệ số bảo đảm kỹ thuật xe, pháo, trang bị khí tài, gắn với bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nhất là lái xe, thợ kỹ thuật. Các đơn vị duy trì nghiêm các quy định về công tác kỹ thuật; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, tăng hạn sử dụng các loại VK,TBKT theo đúng quy trình, quy định; đồng thời, chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, làm nòng cốt trong tiến hành công tác kỹ thuật ở đơn vị. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của VK,TBKT luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định; trong đó, VK,TBKT làm nhiệm vụ SSCĐ có K­bđ = 1.0, sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác hậu cần được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới. Hiện nay, Lữ đoàn đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; chú trọng phát huy tinh thần tự lực tự cường, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn Tây Nguyên để nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần thường xuyên và bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ. Đồng thời, Lữ đoàn chú trọng rà soát, điều chỉnh, xây dựng hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ; thường xuyên bảo đảm lượng dự trữ hậu cần SSCĐ đúng quy định, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đơn vị.

Đại tá NGUYỄN VĂN THỦY, Lữ đoàn trưởng
_______________

1 - Năm 2014, Lữ đoàn đã xây dựng được 20 căn nhà công vụ cho cán bộ, người hưởng lương có hoàn cảnh khó khăn thuê ở; trích quỹ xây dựng 02 căn Nhà tình nghĩa và Nhà đồng đội, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 184 CB,CS; tặng quà tết và nhân dịp 22-12 với số tiền trên 500 triệu đồng.

2 - Năm 2010, tham gia Hội thi Tiểu đoàn pháo binh huấn luyện giỏi toàn quân, Lữ đoàn đạt giải Nhất khu vực phía Nam; Hội thi 3 tiếng nổ cấp Quân đoàn, Lữ đoàn đạt giải Ba. Năm 2011, Thi Công tác Tham mưu huấn luyện đạt giải Ba. Năm 2012, thi Sĩ quan Pháo binh huấn luyện giỏi cấp Quân đoàn đạt giải Nhất; thi Lữ đoàn trưởng, Chính uỷ giỏi đạt giải Nhất. Năm 2013, thi Chủ nhiệm, Chính ủy Lữ đoàn giỏi đạt giải Ba; thi Công tác kỹ thuật đạt giải Nhất (ngành Quân khí), giải Ba (ngành Xe máy). Năm 2014, thi Chủ nhiệm Chính trị đạt giải Nhất; thi Phòng hóa, Hậu cần, Kỹ thuật cấp Quân đoàn đạt giải Nhì; Điều lệnh đạt giải Ba.

3 - “4 thực chất”: Dạy thực chất; học thực chất; kiểm tra, đánh giá thực chất và báo cáo thực chất. “3 không”: không có quân nhân tham gia cờ bạc, số đề, cá độ, vay nặng lãi; không có cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng vi phạm kỷ luật phải xử lý; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo sai quy định và tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

4 - “1 tập trung”: xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. “3 khâu đột phá”: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng; làm chuyển biến chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. “3 mẫu mực”: bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống, lời nói, việc làm; tác phong sinh hoạt, làm việc.

Ý kiến bạn đọc (0)