QPTD -Thứ Năm, 17/05/2018, 08:04 (GMT+7)
Đảng bộ Nghệ An tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt.

Nghệ An là tỉnh có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước1. Nhận rõ vấn đề đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo nền tảng vững chắc để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội2. Tuy vậy, chất lượng công tác quân sự, quốc phòng ở một số địa phương, ban, ngành trong Tỉnh vẫn chưa tương xứng với yêu cầu ngày càng cao của tình hình nhiệm vụ; đời sống của nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, ven biển còn nhiều khó khăn; thời tiết khắc nghiệt, diễn biến thất thường; các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo,… tăng cường hoạt động chống phá với tính chất ngày càng tinh vi, thâm độc. Thực tiễn đó đòi hỏi Đảng bộ Tỉnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2018. (Ảnh: baonghean.vn)

Trước hết, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, cán bộ, đảng viên về mục tiêu, quan điểm, phương châm bảo vệ Tổ quốc của Đảng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”, v.v. Đồng thời, tập trung quán triệt các chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh về tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; về hợp tác giúp đỡ địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Lào, v.v. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng ra nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; gắn tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm với phát động phong trào quần chúng, động viên mọi nguồn lực cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Để làm tốt công tác này, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các địa phường, lực lượng phải đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Trước hết, Tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn và phát huy vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong chỉ đạo, chủ trì tham mưu, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thiết chế văn hóa để nâng cao chất lượng công tác này3. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, công trình quốc phòng, đất quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được các cấp ủy xác định là nội dung trọng yếu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vai trò của cơ quan quân sự trong chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành để tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được phát huy. Cùng với đó, Tỉnh tập trung hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự; triển khai các dự án, hạng mục công trình dân sinh kết hợp với phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, phương án, kế hoạch tác chiến, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,… trong khu vực phòng thủ. Các kế hoạch về phát triển lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; dự trữ, động viên lực lượng, vật tư, trang thiết bị, nhất là lực lượng, phương tiện cho xử trí các tình huống,... thường xuyên được chuẩn bị chu đáo. Hằng năm, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho địa phương, đơn vị theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, khả năng chỉ huy, điều hành, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tác chiến của lực lượng vũ trang.

Đảng bộ lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, lực lượng dân quân tự vệ được Tỉnh xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” đúng quy định Thông tư 33/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; hoạt động theo quy chế phối hợp tại Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ; được hưởng chế độ, chính sách theo Luật Dân quân tự vệ và Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Việc đăng ký độ tuổi, xét tuyển, kết nạp mới, công nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ hằng năm được quản lý khoa học; công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thường trực và trong doanh nghiệp được coi trọng. Đến nay, dân quân tự vệ của Tỉnh có chất lượng chính trị, độ tin cậy, uy tín cao, đạt 1,4% dân số, có 20,1% là đảng viên, v.v. Tỉnh xây dựng được 5.452 chi bộ quân sự và trên 3.000 trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, 164 nhà trực, phòng trực, 459 nhà làm việc. Lực lượng dự bị động viên được tổ chức theo đúng Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; thực hiện tốt việc quản lý, huấn luyện và sắp xếp quân nhân dự bị cho các đơn vị dự bị động viên, quân số đạt trên 90%, với 100% các đầu mối, trên 70% đúng chuyên nghiệp quân sự và trên 20.000 phương tiện kỹ thuật sẵn sàng động viên cho nhiệm vụ quốc phòng, v.v. Tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự theo đúng các khâu, các bước, như: tuyên truyền, đăng ký, khám sức khỏe, hướng nghiệp, hướng dẫn thủ tục,… đảm bảo chặt chẽ. Năm 2017, Tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, với chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Công tác huấn luyện cho các lực lượng, nhất là trình độ, khả năng tác chiến trong biên chế và phối thuộc được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt. Trong huấn luyện, các cấp quán triệt tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đảm bảo phù hợp với trang bị hiện có, sát thực tiễn và đối tượng tác chiến. Hằng năm, lực lượng vũ trang Tỉnh đều hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian huấn luyện đề ra, quân số đạt trên 90% (riêng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt 10%), đảm bảo an toàn tuyệt đối; qua kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh duy trì nghiêm các chế độ, quy định ngày, tuần, tháng, nhất là chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn vững mạnh và bảo vệ chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Đồng thời, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và làm tốt công tác hậu phương Quân đội, v.v. Qua đó, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật; tổ chức biên chế bảo đảm tinh, gọn, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh.

Xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh xác định là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm. Tỉnh ủy yêu cầu, Đảng ủy Quân sự các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những nội dung, hình thức, mô hình cụ thể. Hướng trọng tâm vào xây dựng người cán bộ, đảng viên gương mẫu, “Người chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An - Quê hương Bác Hồ” có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sống lành mạnh, tác phong công tác khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; gắn công tác rèn luyện đội ngũ cán bộ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đảm bảo cơ cấu hợp lý, tinh gọn, có chất lượng cao, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, lãnh đạo xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý tốt mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo thực hiện hai khâu đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, luôn “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi tình huống.

NGUYỄN ĐẮC VINH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Tỉnh
_________________

1 - Nằm ở Bắc Trung Bộ, Nghệ An có diện tích 16.493,7 km2, dân số khoảng 3,2 triệu người; có đông đồng bào theo đạo (riêng đồng bào theo Công giáo chiếm khoảng 10% dân số); có các dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ (Tày Pọng, Đan Lai), Hoa; tuyến biên giới với nước bạn Lào dài 419 km và 82 km bờ biển.

2 - Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1-2018 đạt 7,23% (cao hơn quý I kể từ năm 2012 đến nay).

3 - Riêng năm 2017, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 05 đồng chí thuộc đối tượng 1; 96 đồng chí thuộc đối tượng 2, đạt 110% kế hoạch. Mở 23 lớp, với 1.908 cán bộ thuộc đối tượng 3; 283 lớp, với 25.654 cán bộ đối tượng 4, vượt chỉ tiêu 25%; 02 lớp công tác quốc phòng cấp xã với 160 cán bộ; 05 lớp cho 267 vị chức việc tôn giáo; 04 lớp cho 236 già làng, trưởng bản, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.