Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 13/03/2019, 08:41 (GMT+7)
Trung đoàn 452 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Xuất phát từ yêu cầu tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô trong bối cảnh đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh ở hai đầu biên giới, ngày 15-3-1979, Trung đoàn Pháo binh 452 - Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) được thành lập trên cơ sở Đoàn Pháo binh Biên Hòa (Quân khu 7). Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Chủ động, tự lực, đoàn kết, quyết thắng”, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trung đoàn Pháo binh 452 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Hiện nay, Trung đoàn là đơn vị khung thường trực, có nhiệm vụ huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn đơn vị, kho K90, huấn luyện quân nhân dự bị chuyên ngành pháo binh của Thành phố Hà Nội và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về tổ chức biên chế, trang bị, cơ sở vật chất, song cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng động viên thành đơn vị hỏa lực chủ yếu của Bộ Tư lệnh Thủ đô khi có tình huống tác chiến. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác; trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện luôn được cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả.

Trước hết, Trung đoàn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu, bảo đảm để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện quân số ít, cán bộ phải đảm nhiệm đồng thời nhiều cương vị khác nhau. Từ nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; phát huy tính “đa năng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên khung A trong thực hiện nhiệm vụ. Nội dung giáo dục tập trung làm rõ quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Trung đoàn trong tình hình mới; đối tượng tác chiến, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, v.v. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chú trọng lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục thường xuyên theo các nhiệm vụ, giữa giáo dục truyền thống của Thủ đô Anh hùng và của Đơn vị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống; kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, v.v. Bên cạnh đó, Trung đoàn tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hướng trọng tâm vào việc kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô”; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ và quân nhân dự bị phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 939-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” cùng các kế hoạch, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của trên, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp đột phá nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và đạt được kết quả thiết thực. Theo đó, trước khi bước vào huấn luyện, cùng với chủ động rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị, Trung đoàn phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự các quận, huyện có quân nhân dự bị chủ động xây dựng kế hoạch, thông báo sớm cho cơ quan, đơn vị về đối tượng, thời gian huấn luyện, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương huy động quân số theo chỉ tiêu được giao. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ (cả khung A và B), nhất là cán bộ cấp phân đội; chỉ đạo chuẩn bị toàn diện, chu đáo mọi mặt, từ giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, vật chất phục vụ cho huấn luyện, v.v. Trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dự bị động viên; lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm nòng cốt. Đặc biệt, Trung đoàn cụ thể hóa tiêu chuẩn “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi” cho từng đối tượng để thực hành huấn luyện; chú trọng huấn luyện nâng cao kỹ năng thực hành trên pháo của khẩu đội trưởng, pháo thủ, như: xác định mục tiêu, chuẩn bị phần tử bắn, ngụy trang, cơ động phòng tránh đánh trả, v.v. Cùng với đó, Trung đoàn tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với vũ khí, trang bị hiện có và sự phát triển của khoa học, kỹ thuật quân sự, nghệ thuật tác chiến pháo binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trước thực tế, thời gian huấn luyện ngắn, đối tượng đa dạng (trinh sát, kế toán, đo đạc, pháo thủ, lái xe,…), trình độ nhận thức của quân nhân dự bị không đồng đều, để đạt hiệu quả, Trung đoàn chỉ đạo thực hiện“lý luận liên hệ với thực tiễn, lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính”, coi trọng huấn luyện thực hành trên pháo, khí tài; phân loại và tổ chức huấn luyện theo nhóm đối tượng, chú trọng số quân nhân mới chuyển loại chuyên ngành pháo binh. Trong huấn luyện diễn tập động viên, Trung đoàn đổi mới theo hướng gắn diễn tập chỉ huy cơ quan với diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, khôi phục biên chế thời chiến cấp tiểu đoàn pháo binh và tham gia diễn tập thực binh với Sư đoàn 301; trong đó, các tình huống được xây dựng sát với thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến. Đồng thời, tổ chức tốt các đợt hội thi, hội thao; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt huấn luyện. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao; kết quả kiểm tra, đánh giá hằng năm có 100% khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật; nhiều năm liền, Trung đoàn đạt Đơn vị huấn luyện Giỏi.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đây vừa là mục tiêu, vừa là cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là đối với đơn vị khung thường trực dễ xuất hiện những nhận thức, quan điểm coi nhẹ vấn đề này. Vì thế, Trung đoàn đã làm tốt công tác quán triệt, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ Quân đội và quy định của đơn vị; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp ngày, tuần; gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. Cùng với đó, Trung đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc liên quan cũng như phối hợp với đoàn thanh niên địa phương tổ chức các phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao vào các ngày nghỉ, nhất là trong giai đoạn huấn luyện quân nhân dự bị, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đơn vị. Được sự quan tâm đầu tư của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung đoàn đã xây dựng cải tạo được nhiều hạng mục công trình, nhất là Sở Chỉ huy, nhà ở các cơ quan, nhà khách, hệ thống tường bao, đường nội bộ, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống pa-nô, bảng, biển, khẩu hiệu,... từ cơ quan đến các đơn vị, tạo dựng môi trường, cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Mặt khác, Trung đoàn chỉ đạo kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái và tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm kỷ luật, nhất là vi phạm các quy định về an toàn trong huấn luyện, an toàn khi tham gia giao thông, v.v. Vì vậy, những năm gần đây, chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Trung đoàn ngày càng được nâng lên, đi vào chiều sâu, thực chất; ý thức của mọi quân nhân chuyển biến theo hướng tự giác, không có vi phạm kỷ luật phải xử lý, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bốn là, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung xây dựng đầy đủ, chất lượng hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm hậu cần cho cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, duy trì đủ số lượng, chất lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Để đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Trung đoàn đã triển khai nhiều biện pháp tích cực tăng gia, sản xuất trên diện tích đơn vị quản lý, đảm bảo vượt chỉ tiêu về rau xanh, thịt, cá,... cải thiện đáng kể đời sống của bộ đội; chú trọng công tác vệ sinh, phòng dịch, an toàn thực phẩm, v.v.

Trước thực tế số lượng xe, pháo mà Trung đoàn quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản gồm nhiều chủng loại, thiếu đồng bộ, để thực hiện tốt công tác bảm đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ động viên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tăng hạn sử dụng cho vũ khí, trang bị kỹ thuật; thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ của vũ khí, khí tài, trang bị đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là nhiên liệu cho xe kéo pháo, đạn pháo các loại trước mỗi đợt cơ động, diễn tập bắn đạn thật.

Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 452 tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, góp phần cùng lực lượng vũ trang Thủ đô và cấp ủy, chính quyền Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Thượng tá LÊ ĐỨC LỢI, Trung đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:28 - 19/09/2020

HCMSJC56.00056.500
Hà NộiSJC56.00056.520
Đà NẵngSJC56.00056.520

Thời tiết