Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 19/03/2021, 08:11 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Hà Nam đột phá xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề, thời cơ để lực lượng vũ trang Tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác. Với nhận thức đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, ra Nghị quyết chuyên đề số 971-NQ/ĐU, ngày 07/02/2020 về “Xây dựng điểm cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu” và ban hành kế hoạch thực hiện; trong đó, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đều cao hơn so với những năm trước. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhằm thống nhất nhận thức, hành động, xây dựng động cơ, quyết tâm đúng đắn, khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, chủ quan, đơn giản cho rằng đây là việc làm như các năm trước.

Trong quá trình triển khai, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chọn Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phủ Lý, huyện Bình Lục, Lý Nhân và Đại đội Trinh sát, Thiết giáp làm trước để rút kinh nghiệm, nhân rộng. Mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đơn vị đang trong giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa doanh trại; cơ sở vật chất làm việc, sinh hoạt, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện còn thiếu,... song với trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của lực lượng vũ trang Tỉnh thu được nhiều kết quả tích cực.

1. Xây dựng đơn vị vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu” về chính trị

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, tạo nền tảng để lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đẩy mạnh quán triệt, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, kết hợp giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo dục theo chuyên đề, truyền thống của lực lượng vũ trang Tỉnh, quê hương Hà Nam, v.v. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp thực sự mẫu mực, nói đi đôi với làm, sâu sát, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc là chính. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, chế độ sinh hoạt, kịp thời giải quyết vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, tạo bầu không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.

Để thực sự vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu” về chính trị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh coi trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc; nêu cao tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); làm tốt việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ. Năm 2020, kết quả kiểm tra chính trị có 100% đạt yêu cầu, trên 78,9% đạt khá, giỏi (16,2% giỏi); 100% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (tăng 1,72% so với năm 2019), trong đó trên 90,1% tổ chức đảng, 89,63% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Quân sự Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Chấp hành nghiêm quy định về tổ chức, biên chế; tạo chuyển biến vững chắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Trên cơ sở quyết định, chỉ thị của cấp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đẩy mạnh điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Năm 2020, Tỉnh tiến hành giải thể Trường Quân sự, giải quyết thấu đáo chế độ, chính sách cho các đối tượng; sắp xếp lại Trung đoàn 151, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, rà soát, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định của Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên; chú trọng xây dựng các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài1. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

Thủ  trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh kiểm tra phân đội Trinh sát Đặc nhiệm

Nâng cao chất lượng huấn luyện so với năm 2019, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế là chỉ tiêu được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặt ra nhằm xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Để thực hiện tốt chỉ tiêu này, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 280-NQ/ĐU, ngày 10/4/2013 của Đảng ủy Quân khu 3 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện và đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện ở các cấp. Quá trình tiến hành, Tỉnh chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là khâu bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, v.v. Chỉ đạo các đơn vị thường trực huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” và lực lượng dự bị động viên “thiết thực, từng bước vững chắc”, đảm bảo đồng bộ, chuyên sâu, phù hợp từng đối tượng. Tăng cường kiểm tra, tổ chức hội thi, hội thao, đánh giá kết quả thực chất, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Đáng chú ý, trước tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã linh hoạt chỉ đạo điều chỉnh nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện theo hướng phân chia thành các nhóm nhỏ, hạn chế tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội và hợp luyện vào thời điểm thích hợp để vừa bảo đảm nội dung, chương trình huấn luyện, vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả.

Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, cơ quan quân sự các cấp duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tổ chức canh gác, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, tình huống, nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Đồng thời, chủ động phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh. Năm 2020, lực lượng vũ trang Tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, với trên 60% đơn vị đạt huấn luyện Giỏi, 76,8% cán bộ tiểu đoàn, 71,5% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi (37% giỏi); kiểm tra các nội dung huấn luyện, có 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi. Với lực lượng dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, trên 72% khá, giỏi (tăng 2,9% so với năm 2019), được Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 3 đánh giá cao.

3. Tăng cường xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về “Tiếp tục tăng cường quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, gắn với thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, bảo đảm lễ tiết, tác phong quân nhân; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác; sống có kỷ luật, kỷ cương, làm việc theo chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên huấn luyện điều lệnh, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, huy động các nguồn lực mua sắm trang thiết bị, làm mới, đồng bộ hệ thống dây, giá, biển, bảng ở các cơ quan, đơn vị. Để bảo đảm chính quy, thống nhất và an toàn khi tham gia giao thông, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã huy động nguồn lực đặt mua mũ bảo hiểm đúng quy cách, tiêu chuẩn có dán tên, đơn vị; quản lý chặt chẽ con người, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Nhờ đó, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của lực lượng vũ trang Tỉnh có sự chuyển biến rõ nét; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,2%; không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng (năm 2019 xảy ra 02 vụ).

4. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng bảo đảm đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần, xăng, dầu cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hệ thống doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố được xây dựng mới, đồng bộ, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp; khu tăng gia, chăn nuôi được quy hoạch, phát huy tốt hiệu quả. Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất2; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh. Năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã củng cố, sửa chữa hàng chục cơ sở cách ly phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tiếp nhận, cách ly tập trung gần 1.500 chuyên gia nước ngoài, công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, 146 công dân trong Tỉnh, đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, không để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn lao động, an toàn giao thông, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên, năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đây là cơ sở, động lực để thời gian tới, lực lượng vũ trang Tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Đại tá LƯỜNG VĂN THẮNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
___________________   

1 - Đến nay, Tỉnh xây dựng được 03 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; sắp xếp quân nhân dự bị vào 100% đầu mối đơn vị, quân số trên 98,6% (tăng 0,3% so với năm 2019).

2 - Năm 2020, kết quả tăng gia, sản xuất đạt 1.900.000đ/người (tăng 5,2% so với năm 2019); tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,1%.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470