QPTD -Thứ Năm, 26/07/2018, 13:29 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 3 phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 luôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó,  thể hiện tấm lòng tri ân đối với các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Viện Quân y 5 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho
các đối tượng chính sách.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách và thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và xác định đó là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Với vị trí chiến lược quan trọng đối với miền Bắc và cả nước, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã đóng góp to lớn cả về sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Bởi vậy, số lượng đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Quân khu rất lớn. Hiện nay, Quân khu có 19.829 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hơn 25 vạn liệt sĩ; trên 15 vạn thương binh, bệnh binh; hơn 98 nghìn người bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam/điôxin; hơn 55 nghìn cán bộ Quân đội nghỉ hưu, v.v. Cùng với niềm vinh dự, tự hào về những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, lực lượng vũ trang Quân khu và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đứng trước nhiệm vụ rất thiêng liêng, nhưng hết sức nặng nề  trong giải quyết chế độ, chính sách, nhất là chính sách tồn đọng sau chiến tranh và thực hiện “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của công tác chính sách, cùng những thuận lợi, khó khăn, những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ tại ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, đưa công tác này trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong lực lượng vũ trang Quân khu và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Theo đó, Quân khu đã chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác chính sách. Cục Chính trị Quân khu đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đường lối, quan điểm, chế độ, chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, phát huy chức năng “đội quân công tác”, làm nòng cốt trong tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Thực hiện phương châm không để sót đối tượng người có công với cách mạng mà không được hưởng chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang Quân khu đã bám sát tình hình thực tiễn, tích cực nghiên cứu, đề xuất, góp phần tham mưu với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các chế độ, chính sách đối với hậu phương Quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giải quyết kịp thời những bất cập, vướng mắc phát sinh; tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn nhiều chủ trương, biện pháp, hình thức tổ chức “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, hiệu quả. Mặt khác, chủ động phối hợp, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hiện hành, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ. Trong nhiều năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp với các địa phương thực hiện tốt chế độ, chính sách về chăm sóc cán bộ Quân đội nghỉ hưu; hỗ trợ gia đình quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ học nghề và việc làm cho quân nhân xuất ngũ; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, v.v. Cơ quan quân sự địa phương các cấp và các đơn vị trong Quân khu đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm lo, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, như: phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm lo bố, mẹ liệt sĩ neo đơn; tặng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội, tặng sổ tiết kiệm; đỡ đầu, giải quyết việc làm cho thân nhân liệt sĩ, con đẻ của thương binh nặng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, 27-7, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, v.v. Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Quân khu tham gia đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa’’, Quỹ “Ngày vì người nghèo” số tiền trên 4,3 tỷ đồng. Cùng với nguồn kinh phí của trên, trong 10 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã trích quỹ vốn và vận động xã hội hóa xây dựng 918 Nhà tình nghĩa (riêng năm 2017 xây được 298 nhà); 216 Nhà đồng đội; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 71 nhà “Mái ấm công đoàn’’, “Ngôi nhà 100 đồng” tặng các đối tượng khó khăn về nhà ở. Các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời 268 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; nhận đỡ đầu 28 con thương binh; giải quyết việc làm cho 73 thân nhân liệt sĩ, con đẻ của thương binh nặng; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 470 nghìn lượt đối tượng chính sách, với số tiền gần 10 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà,.. cho các đối tượng chính sách với tổng giá trị trên 220 tỷ đồng và huy động hàng nghìn ngày công của bộ đội tham gia tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ nơi đơn vị đóng quân, v.v. Những việc làm tích cực đó, đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đưa Phong trào phát triển đi vào chiều sâu.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những vấn đề lớn của công tác chính sách sau chiến tranh, luôn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hết sức quan tâm. Thực hiện vấn đề này, lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Hội Thanh niên Xung phong các địa phương, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Quyết định 1237/QĐ-TTg, ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Với quyết tâm, trách nhiệm, nỗ lực cao nhất, đến nay, Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 70 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương; tổ chức tiếp nhận, bàn giao hàng trăm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào, Cam-pu-chia về quê hương an táng, mang lại ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Cùng với đó, Quân khu đã cung cấp hàng nghìn thông tin về liệt sĩ cho thân nhân, đơn vị quy tập và hoàn thành nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, hệ thống mộ liệt sĩ từ cấp xã, phường, tạo cơ sở để quản lý, tri ân và phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập. Đến tháng 6-2018, Bộ Chỉ huy Quân sự 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn đã phối hợp với địa phương hoàn thành nội dung tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến cấp cơ sở; phấn đấu đến hết năm 2018, có ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn và 20% số quận, huyện, thị xã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn.

Giải quyết các tồn đọng về chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng sau chiến tranh là vấn đề được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu hết sức quan tâm. Trước tính chất phức tạp, nhạy cảm của vấn đề này, Quân khu chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, dân chủ, công khai, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ,… trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong giải quyết thấu đáo vấn đề này. Từ năm 2013 đến nay, Quân khu cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, xét duyệt gần 03 nghìn hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh; trong đó, giám định thương tật, đề nghị giải quyết chế độ thương binh cho 1.468 trường hợp, chế độ bệnh binh cho 38 trường hợp; xác minh, kết luận, đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Bằng Tổ quốc ghi công suy tôn 52 liệt sĩ;  giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với 798.802 người được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng và chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí theo quy định. Đây là những việc làm thiết thực, kịp thời động viên về tinh thần và vật chất đối với các đối tượng chính sách, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương trao tặng Nhà tình nghĩa cho
Mẹ Việt Nam anh hùng

Những việc làm và kết quả mà lực lượng vũ trang Quân khu đạt được có ý nghĩa chính trị to lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; không chỉ cụ thể hóa thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với lực lượng vũ trang Quân khu, tạo nền tảng để xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng hậu phương Quân đội ngày càng vững chắc, tạo cơ sở để lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 368-CT/QUTW, ngày 12-6-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 168-NQ/ĐU ngày 01-9-2016 của Đảng ủy Quân khu về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với lực lượng vũ trang Quân khu và chính sách hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm chính sách thương binh, liệt sĩ tồn đọng sau chiến tranh; hoàn thành giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phấn đấu hết năm 2019, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu tổ chức xong hội nghị kết luận địa bàn, phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ v.v.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Quân khu đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự địa phương có số lượng, cơ cấu hợp lý, có tâm trong, đức sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn tốt, phương pháp công tác thận trọng, tỷ mỷ, chính xác. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng công tác chính sách hậu phương Quân đội, các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách hậu phương Quân đội trên địa bàn. Mặt khác, Quân khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời tuyên truyền, nhân rộng cách làm sáng tạo, hiệu quả; nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị, đề xuất với cấp trên về chủ trương, biện pháp giải quyết những vướng mắc, bức xúc về công tác chính sách ở cơ sở, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá, v.v. Trước mắt, Quân khu tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm với chuỗi các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Trọng tâm, triển khai xây dựng 71 Nhà tình nghĩa, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), góp phần tô thắm truyền thống “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Hy sinh - Chiến thắng” của lực lượng vũ trang Quân khu trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng BÙI CÔNG CHỨC, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng
Hôm nay, trong niềm xúc động và tự hào của cả dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, quê hương của nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018,...