QPTD -Thứ Sáu, 21/12/2018, 21:14 (GMT+7)
Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Cam-pu-chia đánh đổ chế độ diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2019)”. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Vụ Tuyên truyền đồng chủ trì Họp báo.

Ban Tổ chức Họp báo thông tin về Hội thảo

 Theo thông báo của đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, mục đích Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta, quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; chủ trương, quan điểm chiến lược nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giúp nhân dân Cam-pu-chia đánh đổ chế độ diệt chủng, trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Giúp nhân dân nước bạn là mình tự giúp mình”. Đồng thời, khẳng định tầm vóc, vai trò và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc của quân và dân ta, tinh thần liên minh đoàn kết chiến đấu của hai quân đội, hai dân tộc Việt Nam – Cam-pu-chia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua Hội thảo, đúc kết những bài học kinh nghiệm lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển nghệ thuật quân sự, làm cơ sở tiếp tục vận dụng, phát huy vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Tính đến ngày 20-12-2018, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 74 tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, lãnh đạo các địa phương khu vực biên giới Tây Nam và các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Các tham luận được nghiên cứu công phu, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, bám sát chủ đề, nội dung Hội thảo. Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ diễn ra vào chiều ngày 28-12-2018, tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang.

Tin, ảnh: Phạm Bình

Ý kiến bạn đọc (0)